University of Washington Profiling Drifters
Summary index for float 6631

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0018 0019 0020 0024 0025 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0037 0040 0041 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0116 0270 0276 0402 0404 0405 0406 0407 0408 0418 0419 0420 0421 0422 0423 0424 0452 0453 0454 0455 0456 0457 0458 0459 0477 0478 0479 0481 0506 0507 0508 0509 0510 0511 0544 0559 0564 0565 0566 0567 0568 0569 0570 0571 0581 0582 0583 0586 0589 0591 0592 0593 0594 0595 0632 0635 0640 0641 0642 0643 0644 0645 0646 0648 0649 0650 0651 0652 0654 0688 0689 0690 0691 0692 0693 0804 0805 0807 0809 0820 0821 0822 0823 0824 0827 0828 0829 0830 0831 0832 0833 0834 0835 0836 0837 0839 0840 0841 0849 0851 0852 0853 0854 0855 0856 0857 0858 0872 0873 0874 0875 0876 0877 0878 0880 0881 0882 0886 0888 0889 0893 0894 0949 0953 0974 0975 0984 0986 1068 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1113 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1187 1188 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1215 1216 1268 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1285 1296 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1320 1321 1322 1323 1324 1326 1327 1328 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1577 1578 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1637 1638 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1729 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1793 1795 1958 2012 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2178 2179 2180 2181 2182 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2753 2754 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2853 2854 2910 2911 2912 2913 2914 2915 2916 2917 3053 3054 3055 3276 3277 3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3288 3289 3290 5001 5002 5003 5004 5005 5006 5007 5008 5009 5010 5011 5012 5013 5014 5015 5016 5017 5018 5019 5020 5021 5023 5024 5025 5026 5027 5028 5029 5030 5031 5032 5033 5034 5035 5036 5037 5038 5039 5040 5041 5044 5045 5046 5047 5048 5049 5050 5051 5052 5053 5055 5056 5057 5058 5060 5061 5062 5063 5064 5065 5066 5067 5068 5069 5071 5072 5073 5074 5075 5076 5077 5078 5079 5080 5081 5082 5083 5084 5085 5086 5087 5088 5089 5090 5091 5092 5093 5094 5095 5097 5099 5100 5101 5102 5103 5104 5105 5106 5107 5108 5109 5111 5112 5113 5114 5115 5116 5118 5119 5120 5121 5122 5123 5124 5125 5126 5127 5128 5130 5131 5132 5133 5134 5135 5136 5137 5138 5139 5140 5141 5142 5143 5144 5145 5146 5154 5155 5156 5157 5158 5159 5160 5161 5162 5163 5164 5165 5166 5167 5168 5169 5170 5171 5172 5173 5174 5175 5176 5177 5178 5179 5180 5181 5182 5183 5184 5186 5187 5188 5189 5190 5191 5192 5193 5194 5195 5196 5197 5198 5199 5200 5206 5207 5208 5209 5210 5211 5212 5213 5214 5215 5216 5217 5218 5220 5221 5222 5223 5224 5225 5226 5227 5228 5229 5230 5231 5232 5233 5234 5235 5236 5237 5238 5239 5240 5241 5242 5243 5244 5245 5246 5247 5248 5249 5250 5251 5252 5254 5255 5257 5278 5279 5280 5281 5282 5283 5284 5285 5287 5288 5295 5298 5299 5300 5301 5302 5303 5304 5305 5306 5307 5308 5309 5310 5311 5314 5315 5316 5317 5318 5319 5320 5321 5322 5323 5324 5325 5326 5327 5328 5329 5330 5331 5332 5333 5334 5336 5343 5345 5346 5376 5377 5378 5380 5381 5383 5384 5385 5386 5388 5389 5390 5391 5392 5395 5396 5397 5398 5399 5400 5401 5402 5403 5409 5410 5411 5412 5413 5414 5415 5416 5417 5418 5419 5420 5421 5422 5423 5424 5425 5426 5429 5433 5434 5435 5444 5445 5446 5447 5448 5449 5450 5451 5452 5453 5455 6001 6002 6005 6008 6010 6011 6012 6018 6019 6020 6021 6022 6023 6024 6025 6026 6027 6028 6091 6092 6093 6094 6095 6096 6097 6098 6099 6101 6102 6103 6113 6115 6117 6119 6120 6171 6177 6179 6212 6218 6219 6220 6222 6223 6224 6225 6226 6227 6228 6229 6239 6256 6275 6276 6277 6278 6279 6280 6281 6282 6283 6284 6285 6286 6299 6300 6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6308 6309 6310 6311 6323 6328 6329 6334 6335 6336 6337 6338 6339 6340 6350 6352 6353 6354 6355 6356 6357 6358 6359 6360 6361 6362 6375 6381 6382 6383 6391 6392 6393 6394 6396 6397 6400 6401 6403 6436 6483 6484 6485 6486 6488 6536 6537 6542 6583 6628 6629 6630 6631 6632 6633 6634 6636 6637 6638 6639 6640 6641 6642 6643 6644 6711 6745 6746 6747 6748 6749 6750 6751 6752 6753 6754 6755 6756 6757 6792 6793 6794 6795 6862 6872 6873 6874 6877 6879 6881 6882 6883 6884 6885 6887 6888 6889 6891 6914 6915 6916 6917 6918 6919 6920 6921 6922 6923 6924 6960 6963 6967 6968 6970 6972 6975 6976 7049 7055 7059 7066 7067 7072 7074 7077 7078 7079 7080 7081 7082 7083 7084 7085 7086 7088 7089 7090 7092 7095 7096 7101 7102 7106 7107 7112 7118 7128 7138 7139 7140 7141 7149 7150 7151 7152 7153 7154 7155 7156 7157 7158 7159 7160 7161 7164 7165 7166 7167 7168 7181 7182 7183 7184 7185 7186 7187 7188 7189 7190 7191 7211 7212 7213 7214 7215 7216 7219 7220 7221 7222 7223 7250 7251 7252 7253 7254 7257 7258 7260 7261 7262 7263 7264 7343 7345 7349 7352 7353 7377 7378 7380 7382 7384 7389 7394 7398 7400 7403 7405 7408 7412 7415 7422 7425 7426 7429 7445 7446 7458 7467 7487 7496 7514 7518 7530 7539 7543 7546 7547 7548 7550 7552 7553 7556 7557 7558 7559 7563 7564 7567 7568 7569 7572 7574 7576 7578 7582 7585 7586 7587 7589 7593 7594 7595 7596 7597 7598 7599 7600 7601 7603 7604 7605 7606 7607 7609 7610 7611 7612 7613 7614 7615 7618 7619 7620 7622 7631 7635 7641 7642 7647 7648 7650 7652 7657 7660 7661 7663 7665 7666 7668 7670 7672 7674 7681 7683 7695 7698 7699 7700 7704 7742 7780 7785 7792 7806 7814 7831 7836 7839 7845 7849 7850 7857 7861 7897 7923 7926 7953 7956 7967 7969 7983 7997 8005 8007 8009 8010 8019 8024 8028 8039 8041 8050 8052 8053 8065 8066 8067 8075 8081 8082 8085 8087 8088 8091 8108 8111 8118 8121 8123 8125 8126 8127 8129 8130 8134 8138 8139 8142 8143 8144 8145 8146 8149 8151 8152 8161 8162 8163 8164 8165 8166 8167 8170 8172 8173 8174 8175 8176 8178 8179 8180 8182 8183 8184 8185 8188 8189 8192 8193 8194 8196 8197 8198 8199 8200 8201 8203 8204 8205 8206 8207 8208 8209 8210 8211 8212 8213 8214 8215 8216 8217 8218 8223 8226 8232 8237 8243 8246 8249 8252 8253 8254 8257 8277 8279 8281 8284 8295 8302 8325 8339 8368 8369 8372 8374 8375 8378 8380 8381 8382 8383 8384 8387 8390 8391 8392 8393 8394 8395 8397 8401 8406 8408 8409 8433 8435 8443 8444 8447 8450 8451 8458 8461 8464 8467 8469 8472 8474 8476 8477 8480 8481 8482 8483 8485 8486 8487 8495 8497 8498 8499 8501 8510 8511 8514 8789 8795 8809 8820 8823 8890 8895 8897 8898 8899 8900 9005 9014 9017 9018 9022 9031 9088 9091 9092 9094 9095 9096 9099 9101 9125 9134 9254 9256 9257 9260 9264 9265 9266 9274 9275 9284 9290 9291 9293 9294 9296 9300 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9311 9312 9313 9315 9318 9319 9600 9602 9630 9631 9632 9634 9637 9642 9645 9646 9650 9652 9655 9657 9659 9660 9662 9666 9668 9711 9726 9737 9744 9749 9750 9752 9754 9755 9757 9758 9759 9761 9762 9763 9764 9765 9766 9768 10427 10431 10433 10434 10435 10436 10437 10439 10442 10443 10448 10449 10455 10456 10458 10460 10461 10463 10464 10470 10471 10479 10485 10488 10490 10494 10495 10497 10499 10535 10586 10981 10982 10983 10984 10985 10986 10987 10988 10989 10990 10991 10992 10994 10995 10996 10997 10998 11002 11003 11007 11008 11012 11014 11017 11018 11019 11020 11051 11053 11054 11055 11057 11058 11062 11063 11065 11066 11073 11074 11076 11081 11083 11084 11085 11086 11089 11090 11091 11092 11093 11094 11096 11097 11098 11099 11100 11101 11102 11103 11104 11105 11106 11107 11108 11110 11111 11112 11113 11117 11118 11120 11122 11125 11138 12345 12353 12358 12360 12361 12362 12363 12364 12365 12366 12367 12368 12369 12370 12371 12372 12373 12374 12376 12377 12378 12379 12380 12381 12382 12383 12384 12385 12386 12388 12390 12393 12395 12396 12398 12400 12401 12402 12404 12406 12407 12408 12409 12410 12411 12412 12413 12415 12416 12417 12418 12419 12420 12421 12423 12424 12426 12428 12429 12430 12431 12433 12434 12444 12445 12446 12447 12448 12449 12450 12451 12452 12453 12454 12455 12456 12457 12458 12459 12460 12461 12462 12464 12468 12471 12472 12473 12475 12476 12477 12478 12479 12480 12481 12482 12483 12484 12485 12487 12490 12494 12496 12497 12537 12540 12541 12542 12543 12545 12549 12550 12551 12552 12558 12559 12573 12575 12592 12593 12604 12605 12606 12607 12608 12609 12610 12611 12612 12613 12614 12615 12616 12617 12618 12619 12620 12621 12622 12623 12624 12625 12626 12627 12628 12629 12630 12631 12632 12633 12634 12635 12636 12637 12638 12639 12640 12641 12642 12643 12644 12645 12646 12647 12648 12649 12650 12651 12652 12653 12654 12655 12656 12657 12658 12659 12688 12691 12696 12700 12701 12702 12707 12708 12709 12711 12712 12714 12716 12717 12722 12723 12724 12725 12727 12728 12729 12730 12733 12734 12736 12739 12741 12742 12744 12745 12747 12748 12749 12750 12751 12752 12754 12755 12757 12758 12764 12767 12768 12769 12770 12773 12774 12775 12776 12778 12779 12780 12781 12782 12783 12784 12785 12786 12787 12788 12790 12791 12792 12818 12819 12820 12821 12822 12823 12824 12825 12826 12827 12828 12829 12878 12879 12880 12881 12882 12883 12884 12885 12886 12888 12889 12892 17010 17063 17072 17078 17126 17127 17149 17155 17168 17195 17225 17262 17266 17267 17271 17307 17308 17315 17327 17338 17341 17350 17378 17381 17387 17395 17415 17422 17428 17429 17435 17439 17466 17475 17494 17514 17533 17534 17553 17554 17598 17609 17615 17650 17675 17708 17715 17728 17764 17859 17862 17893 17898 17929 17942 17971 17972 18009 18013 18014 18024 18030 18034 18050 18054 18064 18065 18069 18081 18082 18093 18097 18098 18101 18110 18114 18135 18161 18169 18183 18221 18233 18242 18267 18287 18294 18299 18306 18308 18320 18321 18322 18330 18340 18349 18361 18368 18372 18375 18386 18387 18392 18403 18417 18431 18460 18463 18472 18489 18510 18545 18554 18557 18567 18590 18594 18601 18608 18627 18631 18643 18651 18656 18668 18677 18697 18709 18721 18726 18737 18739 18752 18758 18761 18764 18771 18780 18794 18796 18818 18820 18821 18822 18827 18829 18850 18852 18861 18862 18864 18876 18888 18913 18920 18930 18938 18973 18994 19017 19066 19090 19139 19169 19216 19345 19347 19409 19412 19427 19576 19601 19644 19875
$ Summary index for float `6631'
$ # profile  lat    lon  m  d   y  hour Pmax batt   t-flag n-samples
$ ------------------------------------------------------------------------------------
  1   000 20.95N  41.74W 07 01 2010  8.49   0 15.6 0x00000040     1
  2   001 20.92N  41.74W 07 02 2010  3.37 2000 15.7 0x00000001     72
  3   002 20.76N  41.18W 07 12 2010  7.78 2000 15.6 0x00000001     72
  4   003 21.05N  40.56W 07 22 2010 11.03 2000 15.6 0x00000001     72
  5   004 21.28N  39.86W 08 01 2010 16.19 2001 15.6 0x00000001     72
  6   005 21.01N  39.40W 08 11 2010 20.27 1950 15.6 0x00000001     71
  7   006 21.00N  39.03W 08 21 2010 23.05 1998 15.6 0x00000001     72
  8   007 21.18N  38.50W 09 01 2010  4.47 1950 15.6 0x00000001     71
  9   008 21.08N  37.84W 09 11 2010  6.69 1998 15.6 0x00000001     72
 10   009 20.99N  37.15W 09 21 2010 11.72 1950 15.6 0x00000001     71
 11   010 21.07N  36.58W 10 01 2010 15.44 1999 15.6 0x00000001     72
 12   011 21.27N  36.10W 10 11 2010 19.70 1950 15.6 0x00000001     71
 13   012 21.45N  36.03W 10 22 2010  0.52 2000 15.6 0x00000001     72
 14   013 21.84N  36.14W 11 01 2010  3.67 1950 15.6 0x00000001     71
 15   014 22.15N  35.81W 11 11 2010  8.87 2000 15.6 0x00000001     72
 16   015 21.77N  35.43W 11 21 2010 11.80 1950 15.6 0x00000001     71
 17   016 21.16N  35.63W 12 01 2010 15.21 2000 15.6 0x00000001     72
 18   017 20.70N  35.98W 12 11 2010 19.70 2000 15.6 0x00000001     72
 19   018 20.46N  36.14W 12 22 2010  0.08 1950 15.6 0x00000001     71
 20   019 20.40N  35.95W 01 01 2011  3.56 1949 15.6 0x00000001     71
 21   020 20.42N  35.36W 01 11 2011  7.76 1999 15.6 0x00000001     72
 22   021 20.50N  35.13W 01 21 2011 12.41 1950 15.6 0x00000001     71
 23   022 20.58N  35.27W 01 31 2011 15.49 1998 15.6 0x00000001     72
 24   023 20.55N  35.58W 02 10 2011 20.23 1950 15.6 0x00000001     71
 25   024 20.30N  35.86W 02 20 2011 23.28 1998 15.6 0x00000001     72
 26   025 20.24N  35.99W 03 03 2011  3.72 2000 15.6 0x00000001     72
 27   026 20.21N  36.12W 03 13 2011  8.29 1998 15.6 0x00000001     72
 28   027 20.25N  36.25W 03 23 2011 11.37 1950 15.6 0x00000001     71
 29   028 20.34N  36.34W 04 02 2011 15.86 2000 15.6 0x00000001     72
 30   029 20.55N  36.52W 04 12 2011 19.08 1949 15.6 0x00000001     71
 31   030 20.99N  36.83W 04 22 2011 23.38 2000 15.6 0x00000001     72
 32   031 21.37N  37.27W 05 03 2011  4.18 1950 15.6 0x00000001     71
 33   032 21.87N  37.72W 05 13 2011  8.78 2000 15.6 0x00000001     72
 34   033 22.44N  38.15W 05 23 2011 11.53 1950 15.6 0x00000001     71
 35   034 22.88N  38.24W 06 02 2011 15.33 1999 15.6 0x00000001     72
 36   035 22.84N  37.74W 06 12 2011 19.58 1950 15.6 0x00000001     71
 37   036 22.40N  37.47W 06 22 2011 23.06 2001 15.6 0x00000001     72
 38   037 21.90N  37.97W 07 03 2011  3.57 1950 15.6 0x00000001     71
 39   038 21.18N  38.54W 07 13 2011  9.26 2000 15.6 0x00000001     72
 40   039 20.88N  39.13W 07 23 2011 10.54 2000 15.6 0x00000001     72
 41   040 20.67N  39.75W 08 02 2011 16.34 1950 15.6 0x00000001     71
 42   041 20.56N  40.22W 08 12 2011 19.99 2000 15.6 0x00000001     72
 43   042 20.46N  40.61W 08 22 2011 23.50 2000 15.6 0x00000001     72
 44   043 20.44N  40.98W 09 02 2011  3.02 1999 15.6 0x00000001     72
 45   044 20.37N  41.26W 09 12 2011  8.17 1997 15.6 0x00000001     72
 46   045 20.35N  41.49W 09 22 2011 11.55 1950 15.6 0x00000001     71
 47   046 20.31N  41.59W 10 02 2011 15.39 2000 15.6 0x00000001     72
 48   047 20.47N  41.69W 10 12 2011 20.44 1950 15.6 0x00000001     71
 49   048 20.60N  41.67W 10 22 2011 23.92 2001 15.6 0x00000001     72
 50   049 20.73N  41.75W 11 02 2011  4.04 1949 15.6 0x00000001     71
 51   050 20.73N  41.77W 11 12 2011  8.47 2000 15.6 0x00000001     72
 52   051 20.58N  41.75W 11 22 2011 11.46 1949 15.6 0x00000001     71
 53   052 20.50N  41.69W 12 02 2011 15.28 2000 15.6 0x00000001     72
 54   053 20.40N  41.63W 12 12 2011 20.95 1950 15.6 0x00000001     71
 55   054 20.50N  41.65W 12 22 2011 23.47 1950 15.6 0x00000001     71
 56   055 20.68N  41.65W 01 02 2012  3.41 2000 15.6 0x00000001     72
 57   056 20.88N  41.42W 01 12 2012  7.32 1950 15.6 0x00000001     71
 58   057 20.90N  41.25W 01 22 2012 10.91 1997 15.6 0x00000001     72
 59   058 20.85N  41.19W 02 01 2012 16.13 1950 15.5 0x00000001     71
 60   059 20.83N  41.12W 02 11 2012 19.60 1999 15.5 0x00000001     72
 61   060 20.79N  40.88W 02 21 2012 23.54 1950 15.5 0x00000001     71
 62   061 20.64N  40.64W 03 03 2012  2.77 1999 15.5 0x00000001     72
 63   062 20.50N  40.27W 03 13 2012  9.17 2001 15.5 0x00000001     72
 64   063 20.19N  39.87W 03 23 2012 11.79 1949 15.5 0x00000001     71
 65   064 19.92N  39.54W 04 02 2012 15.52 1949 15.5 0x00000001     71
 66   065 20.07N  38.92W 04 12 2012 20.05 2001 15.5 0x00000001     72
 67   066 20.34N  38.52W 04 23 2012  0.28 1950 15.5 0x00000001     71
 68   067 20.60N  38.46W 05 03 2012  3.71 1997 15.5 0x00000001     72
 69   068 20.97N  38.52W 05 13 2012  7.93 1950 15.5 0x00000001     71
 70   069 21.35N  38.81W 05 23 2012 10.80 2001 15.5 0x00000001     72
 71   070 21.76N  38.89W 06 02 2012 16.41 1949 15.5 0x00000001     71
 72   071 22.02N  38.86W 06 12 2012 20.29 1998 15.5 0x00000001     72
 73   072 22.11N  38.46W 06 22 2012 23.33 1949 15.5 0x00000001     71
 74   073 21.88N  38.14W 07 03 2012  3.06 1999 15.5 0x00000001     72
 75   074 21.52N  38.09W 07 13 2012  8.22 1950 15.5 0x00000001     71
 76   075 21.41N  38.22W 07 23 2012 11.42 1999 15.5 0x00000001     72
 77   076 21.38N  38.22W 08 02 2012 15.83 1949 15.5 0x00000001     71
 78   077 21.34N  38.01W 08 12 2012 20.48 2000 15.5 0x00000001     72
 79   078 20.99N  37.65W 08 22 2012 23.28 1950 15.5 0x00000001     71
 80   079 20.32N  37.21W 09 02 2012  3.95 1949 15.5 0x00000001     71
 81   080 19.84N  37.02W 09 12 2012  8.53 2000 15.5 0x00000001     72
 82   081 19.66N  36.95W 09 22 2012 11.44 2000 15.5 0x00000001     72
 83   082 19.64N  37.00W 10 02 2012 15.94 1950 15.5 0x00000001     71
 84   083 19.80N  37.15W 10 12 2012 19.75 1950 15.5 0x00000001     71
 85   084 20.11N  37.29W 10 23 2012  0.66 2001 15.5 0x00000001     67
 86   085 20.67N  37.70W 11 02 2012  4.74 1949 15.5 0x00000001     71
 87   086 21.22N  38.14W 11 12 2012  7.06 1999 15.5 0x00000001     72
 88   087 21.82N  38.49W 11 22 2012 11.85 1949 15.5 0x00000001     71
 89   088 22.03N  38.33W 12 02 2012 16.48 1949 15.5 0x00000001     71
 90   089 21.70N  38.04W 12 12 2012 19.58 2000 15.5 0x00000001     72
 91   090 21.12N  37.88W 12 22 2012 23.57 2001 15.5 0x00000001     72
 92   091 20.65N  37.95W 01 02 2013  3.93 1950 15.5 0x00000001     71
 93   092 20.33N  38.10W 01 12 2013  7.63 2000 15.5 0x00000001     72
 94   093 20.07N  38.25W 01 22 2013 11.62 1950 15.5 0x00000001     71
 95   094 19.83N  38.61W 02 01 2013 16.73 1999 15.5 0x00000001     72
 96   095 19.58N  38.86W 02 11 2013 19.76 1900 15.5 0x00000001     70
 97   096 19.52N  38.88W 02 22 2013  0.20 1950 15.5 0x00000001     71
 98   097 19.71N  38.86W 03 04 2013  3.12 1998 15.5 0x00000001     72
 99   098 19.94N  38.88W 03 14 2013  8.12 1950 15.5 0x00000001     71
 100   099 19.97N  38.77W 03 24 2013 12.35 2000 15.5 0x00000001     72
 101   100 19.91N  38.62W 04 03 2013 15.80 1950 15.5 0x00000001     71
 102   101 19.82N  38.32W 04 13 2013 19.92 1950 15.5 0x00000001     71
 103   102 19.87N  37.86W 04 24 2013  0.34 2000 15.5 0x00000001     72
 104   103 19.97N  37.35W 05 04 2013  3.89 1950 15.5 0x00000001     71
 105   104 19.81N  36.96W 05 14 2013  7.56 2000 15.5 0x00000001     72
 106   105 19.79N  36.69W 05 24 2013 11.21 1998 15.5 0x00000001     72
 107   106 19.93N  36.57W 06 03 2013 16.25 1950 15.5 0x00000001     71
 108   107 20.27N  36.65W 06 13 2013 20.21 1949 15.5 0x00000001     71
 109   108 20.58N  37.00W 06 23 2013 23.72 1999 15.5 0x00000001     72
 110   109 20.88N  37.55W 07 04 2013  4.64 1950 15.5 0x00000001     71
 111   110 21.47N  38.07W 07 14 2013  7.28 2000 15.5 0x00000001     72
 112   111 21.94N  37.99W 07 24 2013 11.87 1950 15.5 0x00000001     71
 113   112 21.81N  37.61W 08 03 2013 15.69 2001 15.5 0x00000001     72
 114   113 21.12N  37.40W 08 13 2013 20.37 1950 15.5 0x00000001     71
 115   114 20.38N  37.33W 08 23 2013 23.66 2000 15.5 0x00000001     72
 116   115 20.25N  36.91W 09 03 2013  3.72 1950 15.5 0x00000001     71
 117   116 20.43N  36.61W 09 13 2013  7.77 1950 15.5 0x00000001     71
 118   117 20.52N  36.54W 09 23 2013 11.73 1999 15.5 0x00000001     72
 119   118 20.55N  36.63W 10 03 2013 16.40 1950 15.5 0x00000001     71
 120   119 20.41N  36.63W 10 13 2013 20.22 1998 15.5 0x00000001     67
 121   120 20.22N  36.45W 10 24 2013  0.07 1950 15.5 0x00000001     71
 122   121 20.24N  36.21W 11 03 2013  4.44 1998 15.5 0x00000001     72
 123   122 20.55N  35.99W 11 13 2013  8.28 1950 15.5 0x00000001     71
 124   123 20.88N  35.76W 11 23 2013 11.43 1998 15.5 0x00000001     72
 125   124 20.83N  35.29W 12 03 2013 15.44 2000 15.5 0x00000001     72
 126   125 20.61N  34.93W 12 13 2013 19.92 1950 15.5 0x00000001     71
 127   126 20.34N  34.73W 12 24 2013  3.58 1950 15.5 0x00000001     71
 128   127 20.09N  34.61W 01 03 2014  3.45 1998 15.5 0x00000001     72
 129   128 19.91N  34.48W 01 13 2014  8.35 1950 15.5 0x00000001     71
 130   129 19.81N  34.26W 01 23 2014 11.32 2001 15.5 0x00000001     72
 131   130 19.77N  34.20W 02 02 2014 16.11 1949 15.5 0x00000001     71
 132   131 19.80N  34.32W 02 12 2014 19.32 2000 15.5 0x00000001     72
 133   132 19.91N  34.54W 02 22 2014 23.89 1950 15.5 0x00000001     71
 134   133 19.99N  34.91W 03 05 2014  4.08 1998 15.5 0x00000001     72
 135   134 20.01N  35.22W 03 15 2014  7.80 1950 15.5 0x00000001     71
 136   135 20.20N  35.65W 03 25 2014 11.65 1949 15.5 0x00000001     71
 137   136 20.39N  36.04W 04 04 2014 15.05 1999 15.5 0x00000001     72
 138   137 20.48N  36.25W 04 14 2014 20.71 1950 15.5 0x00000001     71
 139   138 20.46N  36.53W 04 24 2014 22.78 1999 15.5 0x00000001     72
 140   139 20.40N  36.97W 05 05 2014  4.67 1949 15.5 0x00000001     71
 141   140 20.33N  37.38W 05 15 2014  7.44 1998 15.5 0x00000001     72
 142   141 20.39N  37.91W 05 25 2014 11.67 2000 15.5 0x00000001     72
 143   142 20.43N  38.37W 06 04 2014 15.62 1948 15.5 0x00000001     71
 144   143 20.50N  38.71W 06 14 2014 19.87 1950 15.5 0x00000001     71
 145   144 20.59N  39.06W 06 24 2014 23.43 2000 15.5 0x00000001     72
 146   145 20.69N  39.36W 07 05 2014  3.56 1949 15.5 0x00000001     71
 147   146 20.83N  39.71W 07 15 2014  7.25 2000 15.5 0x00000001     72
 148   147 21.16N  40.07W 07 25 2014 13.25 1949 15.5 0x00000001     71
 149   148 21.58N  40.38W 08 04 2014 16.12 1998 15.5 0x00000001     72
 150   149 21.71N  40.35W 08 14 2014 20.10 1949 15.5 0x00000001     71
 151   150 21.43N  40.35W 08 25 2014  0.12 1998 15.5 0x00000001     72
 152   151 21.20N  40.22W 09 04 2014  4.08 2000 15.5 0x00000001     72
 153   152 21.10N  39.93W 09 14 2014  7.88 1950 15.5 0x00000001     71
 154   153 21.19N  39.70W 09 24 2014 12.19 1949 15.5 0x00000001     71
 155   154 21.34N  39.40W 10 04 2014 16.65 1949 15.5 0x00000001     71
 156   155 21.45N  38.88W 10 14 2014 20.26 1949 15.5 0x00000001     71
 157   156 21.17N  38.54W 10 25 2014  4.73 2000 15.5 0x00000001     72
 158   157 21.01N  38.63W 11 04 2014  6.27 1950 15.5 0x00000001     71
 159   158 20.84N  38.80W 11 14 2014  8.06 1999 15.5 0x00000001     72
 160   159 20.69N  39.07W 11 24 2014 11.92 1950 15.5 0x00000001     71
 161   160 20.55N  39.44W 12 04 2014 15.45 2001 15.5 0x00000001     72
 162   161 20.43N  39.86W 12 14 2014 19.89 1950 15.5 0x00000001     71
 163   162 20.40N  40.19W 12 24 2014 23.75 1949 15.5 0x00000001     71
 164   163 20.37N  40.51W 01 04 2015  3.48 1950 15.5 0x00000001     71
 165   164 20.28N  40.97W 01 14 2015  8.03 1950 15.5 0x00000001     71
 166   165 20.24N  41.28W 01 24 2015 11.78 1950 15.5 0x00000001     71
 167   166 20.31N  41.40W 02 03 2015 15.76 1949 15.5 0x00000001     71
 168   167 20.30N  41.59W 02 13 2015 19.68 1950 15.5 0x00000001     71
 169   168 20.50N  41.69W 02 24 2015  0.45 1950 15.5 0x00000001     71
 170   169 20.65N  41.66W 03 06 2015  3.79 1950 15.5 0x00000001     71
 171   170 20.72N  41.74W 03 16 2015  7.75 1950 15.5 0x00000001     71
 172   171 20.71N  41.62W 03 26 2015 11.58 1949 15.5 0x00000001     71
 173   172 20.36N  41.35W 04 05 2015 16.12 1950 15.5 0x00000001     71
 174   173 19.95N  41.07W 04 15 2015 19.44 1950 15.5 0x00000001     71
 175   174 19.56N  41.00W 04 26 2015  1.09 1950 15.5 0x00000001     71
 176   175 19.29N  40.91W 05 06 2015  4.13 1948 15.5 0x00000001     71
 177   176 19.17N  40.92W 05 16 2015  7.73 1950 15.5 0x00000001     71
 178   177 19.26N  40.95W 05 26 2015 12.14 1949 15.5 0x00000001     71
 179   178 19.45N  40.86W 06 05 2015 16.62 1949 15.5 0x00000001     71
 180   179 19.72N  40.64W 06 15 2015 20.67 1950 15.5 0x00000001     71
 181   180 19.86N  40.38W 06 26 2015  0.74 1946 15.5 0x00000001     71
 182   181 19.86N  40.07W 07 06 2015  4.53 1950 15.5 0x00000001     71
 183   182 19.68N  39.83W 07 16 2015  7.50 1950 15.5 0x00000001     71
 184   183 19.52N  39.70W 07 26 2015 12.00 1950 15.5 0x00000001     71
 185   184 19.57N  39.75W 08 05 2015 16.78 1950 15.5 0x00000001     71
 186   185 19.76N  39.89W 08 15 2015 20.40 1950 15.5 0x00000001     71
 187   186 20.02N  40.11W 08 26 2015  0.67 1950 15.5 0x00000001     71
 188   187 20.28N  40.43W 09 05 2015  4.75 1950 15.5 0x00000001     71
 189   188 20.58N  40.58W 09 15 2015  8.42 1950 15.5 0x00000001     71
 190   189 20.83N  40.59W 09 25 2015 11.72 1950 15.5 0x00000001     71
 191   190 20.97N  40.35W 10 05 2015 17.24 1950 15.5 0x00000001     71
 192   191 20.90N  40.13W 10 15 2015 20.11 1948 15.5 0x00000001     71
 193   192 20.58N  40.13W 10 26 2015  0.31 1950 15.5 0x00000001     71
 194   193 20.25N  40.34W 11 05 2015  5.02 1950 15.5 0x00000001     71
 195   194 19.99N  40.57W 11 15 2015  8.16 1949 15.5 0x00000001     71
 196   195 19.87N  40.78W 11 25 2015 11.60 1950 15.5 0x00000001     71
 197   196 19.89N  41.10W 12 05 2015 15.69 1948 15.5 0x00000001     71
 198   197 20.03N  41.14W 12 15 2015 19.84 1950 15.5 0x00000001     71
 199   198 20.30N  41.02W 12 26 2015  0.26 1900 15.5 0x00000001     70
 200   199 20.51N  40.51W 01 05 2016  3.73 1900 15.5 0x00000001     70
 201   200 20.10N  39.87W 01 15 2016  7.96 1900 15.5 0x00000001     70
 202   201 19.27N  39.34W 01 25 2016 12.99 1900 15.5 0x00000001     70
 203   202 18.92N  38.71W 02 04 2016 15.92 1900 15.5 0x00000001     70
 204   203 19.43N  38.07W 02 14 2016 19.55 1900 15.5 0x00000001     70
 205   204 19.72N  37.83W 02 24 2016 23.90 1900 15.5 0x00000001     70
 206   205 19.86N  37.79W 03 06 2016  3.86 1900 15.5 0x00000001     70
 207   206 20.01N  37.66W 03 16 2016  7.59 1900 15.5 0x00000001     70
 208   207 20.30N  37.61W 03 26 2016 11.96 1899 15.5 0x00000001     70
 209   208 20.50N  37.43W 04 05 2016 16.15 1900 15.5 0x00000001     70
 210   209 20.56N  37.24W 04 15 2016 19.37 1900 15.5 0x00000001     70
 211   210 20.46N  37.10W 04 26 2016  0.57 1900 15.5 0x00000001     70
 212   211 20.32N  37.17W 05 06 2016  4.05 1900 15.5 0x00000001     70
 213   212 20.17N  37.21W 05 16 2016  7.45 1900 15.5 0x00000001     70
 214   213 20.09N  37.47W 05 26 2016 11.79 1900 15.5 0x00000001     70
 215   214 20.13N  37.73W 06 05 2016 16.32 1899 15.5 0x00000001     70
 216   215 20.30N  37.83W 06 15 2016 19.67 1900 15.5 0x00000001     70
 217   216 20.45N  37.82W 06 26 2016  0.38 1900 15.5 0x00000001     70
 218   217 20.53N  37.94W 07 06 2016  4.22 1900 15.5 0x00000001     70
 219   218 20.56N  38.16W 07 16 2016  8.37 1899 15.5 0x00000001     70
 220   219 20.62N  38.32W 07 26 2016 12.57 1951 15.5 0x00000001     71
 221   220 20.49N  38.50W 08 05 2016 16.64 1900 15.5 0x00000001     70
 222   221 20.39N  38.78W 08 15 2016 20.51 1900 15.5 0x00000001     70
 223   222 20.35N  39.06W 08 26 2016  0.14 1900 15.5 0x00000001     70
 224   223 20.23N  39.26W 09 05 2016  4.40 1900 15.5 0x00000001     70
 225   224 19.97N  39.29W 09 15 2016  8.61 1900 15.5 0x00000001     70
 226   225 19.64N  39.34W 09 25 2016 13.11 1899 15.5 0x00000001     70
 227   226 19.37N  39.37W 10 05 2016 16.67 1950 15.5 0x00000001     71
 228   227 19.20N  39.32W 10 15 2016 20.51 1949 15.5 0x00000001     71
 229   228 19.12N  39.33W 10 26 2016  0.80 1899 15.5 0x00000001     70
 230   229 19.25N  39.48W 11 05 2016  4.55 1900 15.5 0x00000001     70
 231   230 19.36N  39.78W 11 15 2016  8.29 1900 15.5 0x00000001     70
 232   231 19.64N  40.21W 11 25 2016 12.05 1900 15.5 0x00000001     70
 233   232 19.81N  40.72W 12 05 2016 16.78 1900 15.5 0x00000001     70
 234   233 20.05N  41.16W 12 15 2016 20.30 1948 15.5 0x00000001     71
 235   234 20.38N  41.50W 12 25 2016 23.73 1900 15.5 0x00000001     70
 236   235 20.77N  41.67W 01 05 2017  4.68 1949 15.5 0x00000001     71
 237   236 21.17N  41.39W 01 15 2017  7.90 1948 15.5 0x00000001     71
 238   237 21.12N  41.00W 01 25 2017 11.78 1947 15.5 0x00000001     71
 239   238 21.12N  40.77W 02 04 2017 16.94 1947 15.5 0x00000001     71
 240   239 21.10N  40.63W 02 14 2017 19.87 1950 15.5 0x00000001     71
 241   240 21.02N  40.40W 02 24 2017 23.52 1950 15.5 0x00000001     71
 242   241 20.90N  40.22W 03 07 2017  4.78 1950 15.5 0x00000001     71
 243   242 20.81N  40.08W 03 17 2017  8.24 1950 15.5 0x00000001     71
 244   243 20.84N  40.16W 03 27 2017 11.65 1949 15.5 0x00000001     71
 245   244 21.07N  39.98W 04 06 2017 17.05 1950 15.5 0x00000001     71
 246   245 21.35N  39.45W 04 16 2017 19.51 1949 15.5 0x00000001     71
 247   246 21.22N  38.69W 04 27 2017  0.13 1950 15.5 0x00000001     71
 248   247 20.55N  38.12W 05 07 2017  4.88 1950 15.5 0x00000001     71
 249   248 20.02N  37.48W 05 17 2017  8.14 1950 15.5 0x00000001     71
 250   249 20.11N  36.88W 05 27 2017 12.28 1949 15.5 0x00000001     71
 251   250 20.71N  36.98W 06 06 2017 17.11 1950 15.5 0x00000001     71
 252   251 21.27N  37.32W 06 16 2017 20.24 1950 15.5 0x00000001     71
 253   252 21.62N  37.46W 06 26 2017 23.96 1950 15.5 0x00000001     71
 254   253 21.85N  37.56W 07 07 2017  4.94 1949 15.5 0x00000001     71
 255   254 21.95N  37.61W 07 17 2017  8.03 1949 15.5 0x00000001     71
 256   255 22.09N  37.40W 07 27 2017 11.99 1950 15.5 0x00000001     71
 257   256 22.01N  37.12W 08 06 2017 17.19 1950 15.4 0x00008001     71
 258   257 21.74N  36.90W 08 16 2017 20.33 1950 15.4 0x00008001     71
 259   258 21.30N  36.76W 08 27 2017  0.59 1950 15.4 0x00008001     71
 260   259 20.99N  36.52W 09 06 2017  5.01 2000 15.4 0x00008001     72
 261   260 21.06N  36.28W 09 16 2017  8.01 1950 15.4 0x00008001     71
 262   261 21.23N  36.14W 09 26 2017 11.85 1998 15.4 0x00008001     72
 263   262 21.39N  36.05W 10 06 2017 17.35 1999 15.4 0x00008001     72
 264   263 21.75N  36.07W 10 16 2017 20.00 1950 15.4 0x00008001     71
 265   264 22.27N  35.99W 10 27 2017  0.41 1949 15.4 0x00008001     71
 266   265 22.44N  35.45W 11 06 2017  5.07 1998 15.4 0x00008001     72
 267   266 21.81N  34.92W 11 16 2017  7.64 1998 15.4 0x00008001     72
 268   267 21.26N  34.49W 11 26 2017 12.49 1950 15.4 0x00008001     71
 269   268 21.34N  33.82W 12 06 2017 17.37 1997 15.4 0x00008001     72
 270   269 21.57N  33.40W 12 16 2017 20.08 1950 15.4 0x00008001     71
 271   270 21.50N  33.16W 12 27 2017  0.15 1997 15.3 0x00008001     72
 272   271 21.22N  33.23W 01 06 2018  5.06 1950 15.3 0x00008001     71
 273   272 20.93N  33.39W 01 16 2018  8.48 2000 14.7 0x00008001     72
 274   273 20.56N  33.58W 01 26 2018 12.16 1950 13.8 0x00008001     71
 275   274 20.22N  33.73W 02 05 2018 17.44 1999 13.6 0x00008001     72
 276   275 20.08N  33.57W 02 15 2018 19.95 1998 13.5 0x00008001     72
 277   276 20.24N  33.45W 02 26 2018  0.00 1949 13.5 0x00008001     71
 278   277 20.73N  33.49W 03 08 2018  5.07 1949 13.5 0x00008001     71
 279   278 21.21N  33.62W 03 18 2018  8.24 2000 13.5 0x00008001     72
 280   279 21.56N  33.95W 03 28 2018 12.10 2001 13.4 0x00008001     72
 281   280 21.91N  34.33W 04 07 2018 17.41 1999 13.4 0x00008001     72
 282   281 22.15N  34.65W 04 17 2018 20.28 1950 13.4 0x00008001     71
 283   282 22.38N  34.86W 04 27 2018 23.70 2001 13.4 0x00008001     72
 284   283 22.62N  34.91W 05 08 2018  5.07 1999 13.3 0x00008001     72
 285   284 22.81N  34.58W 05 18 2018  7.97 2001 13.3 0x00008001     72
 286   285 22.35N  33.99W 05 28 2018 12.70 2000 13.3 0x00008001     72
 287   286 21.83N  33.63W 06 07 2018 17.41 1950 13.3 0x00008001     71
 288   287 21.52N  33.70W 06 17 2018 20.23 1998 13.2 0x00008001     72
 289   288 21.29N  33.96W 06 28 2018  0.28 1950 13.2 0x00008001     71
 290   289 21.17N  34.29W 07 08 2018  5.05 2001 13.2 0x00008001     72
 291   290 21.12N  34.58W 07 18 2018  8.14 1950 13.2 0x00008001     71
 292   291 21.13N  35.00W 07 28 2018 11.65 1999 13.1 0x00008001     72
 293   292 21.22N  35.51W 08 07 2018 17.32 1950 13.1 0x00008001     71
 294   293 21.38N  35.82W 08 17 2018 19.46 2001 13.0 0x00008001     72
 295   294 21.84N  35.77W 08 28 2018  0.25 1950 12.9 0x00008001     71
 296   295 21.85N  35.48W 09 07 2018  6.64 1999 12.9 0x00008001     72
 297   296 21.69N  35.69W 09 17 2018  8.08 2000 12.8 0x00008001     72
 298   297 21.58N  36.02W 09 27 2018 11.98 1950 12.8 0x00008001     71
 299   298 21.54N  36.61W 10 07 2018 17.19 2000 12.7 0x00008001     72
 300   299 21.53N  36.99W 10 17 2018 20.13 1999 12.6 0x00008001     72
 301   300 21.56N  37.27W 10 27 2018 23.83 1950 12.5 0x00008001     71
 302   301 21.58N  37.65W 11 07 2018  6.61 1949 12.4 0x00008001     71
 303   302 21.58N  37.94W 11 17 2018  8.03 1999 12.3 0x00008001     72
 304   303 21.60N  38.24W 11 27 2018 11.86 1948 12.2 0x00008001     71
 305   304 21.69N  38.55W 12 07 2018 17.22 1900 12.2 0x00008001     70
 306   305 21.69N  38.66W 12 17 2018 20.08 1947 12.1 0x00008001     71
 307   306 21.48N  38.44W 12 28 2018  0.03 1950 11.9 0x00008001     71
 308   307 21.03N  38.17W 01 07 2019  6.61 1999 11.8 0x00008001     72
 309   308 20.58N  38.08W 01 17 2019  7.95 1950 11.8 0x00008001     71
 310   309 20.16N  38.06W 01 27 2019 11.68 1999 11.8 0x00008001     72
 311   310 20.19N  37.86W 02 06 2019 18.80 2000 11.8 0x00008001     72
 312   311 20.61N  37.80W 02 16 2019 20.06 1945 11.8 0x00008001     71
 313   312 21.07N  38.01W 02 26 2019 23.82 1950 11.8 0x00008001     71
 314   313 21.39N  38.26W 03 09 2019  6.47 2001 11.8 0x00008001     72
 315   314 21.63N  38.40W 03 19 2019  7.86 1950 11.8 0x00008001     71
 316   315 21.79N  38.27W 03 29 2019 11.60 1950 11.8 0x00008001     71
 317   316 21.97N  38.12W 04 08 2019 18.73 1950 11.8 0x00008001     71
 318   317 22.01N  38.00W 04 18 2019 20.02 1950 11.8 0x00008001     71
 319   318 21.86N  37.73W 04 28 2019 23.72 1950 11.8 0x00008001     71
 320   319 21.77N  37.53W 05 09 2019  6.38 1950 11.8 0x00008001     71
 321   320 22.01N  37.43W 05 19 2019  7.86 1949 11.8 0x00008001     71
 322   321 22.34N  37.51W 05 29 2019 11.91 1950 11.8 0x00008001     71
 323   322 22.67N  37.98W 06 08 2019 18.63 1999 11.8 0x00008001     72
 324   323 22.91N  38.44W 06 18 2019 19.89 1950 11.8 0x00008001     71
 325   324 23.17N  39.05W 06 28 2019 23.47 2000 11.8 0x00008001     72
 326   325 23.27N  39.58W 07 09 2019  6.30 1950 11.8 0x00008001     71
 327   326 23.43N  40.04W 07 19 2019  7.68 2000 11.8 0x00008001     72
 328   327 23.78N  40.36W 07 29 2019 11.29 2000 11.8 0x00008001     72
 329   328 24.07N  40.37W 08 08 2019 18.55 1950 11.8 0x00008001     71
 330   329 24.16N  40.21W 08 18 2019 19.74 1999 11.8 0x00008001     72
 331   330 24.14N  40.12W 08 29 2019  0.22 1950 11.8 0x00008001     71
 332   331 24.05N  40.14W 09 08 2019  6.22 1999 11.8 0x00008001     72
 333   332 23.94N  40.25W 09 18 2019  8.78 1950 11.8 0x00008001     71
 334   333 23.98N  40.42W 09 28 2019 11.64 1998 11.8 0x00008001     72
 335   334 24.01N  40.44W 10 08 2019 18.42 1950 11.8 0x00008001     71
 336   335 23.96N  40.58W 10 18 2019 19.76 1998 11.8 0x00008001     72
 337   336 23.89N  40.60W 10 29 2019  0.13 1950 11.8 0x00008001     71
 338   338 23.52N  40.23W 11 18 2019  7.54 2000 11.8 0x00008001     72
 339   339 23.28N  40.01W 11 28 2019 11.75 1947 11.8 0x00008001     71
 340   340 23.13N  39.55W 12 08 2019 18.20 1950 11.8 0x00008001     71
 341   341 23.08N  38.98W 12 18 2019 19.71 2000 11.8 0x00008001     72
 342   342 23.00N  38.30W 12 29 2019  0.31 1950 11.8 0x00008001     71
 343   343 22.88N  37.88W 01 08 2020  7.58 1998 11.8 0x00008001     72
 344   344 22.82N  37.69W 01 18 2020  7.91 1999 11.8 0x00008001     72
 345   345 22.87N  37.49W 01 28 2020 11.73 1950 11.8 0x00008001     71
 346   346 22.96N  37.29W 02 07 2020 18.17 2001 11.8 0x00008001     72
 347   347 23.08N  37.14W 02 17 2020 19.59 1947 11.8 0x00008001     71
 348   348 23.11N  36.96W 02 28 2020  0.09 1950 11.8 0x00008001     71
 349   349 22.99N  36.80W 03 09 2020  6.44 1998 11.8 0x00008001     72
 350   350 22.80N  36.62W 03 19 2020  7.87 1950 11.8 0x00008001     71
 351   351 22.58N  36.44W 03 29 2020 11.32 2000 11.8 0x00008001     72
 352   352 22.48N  36.31W 04 08 2020 18.00 2001 11.8 0x00008001     72
 353   353 22.48N  36.33W 04 18 2020 20.70 1950 11.8 0x00008001     71
 354   354 22.49N  36.47W 04 28 2020 23.07 2000 11.8 0x00008001     72

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0018 0019 0020 0024 0025 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0037 0040 0041 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0116 0270 0276 0402 0404 0405 0406 0407 0408 0418 0419 0420 0421 0422 0423 0424 0452 0453 0454 0455 0456 0457 0458 0459 0477 0478 0479 0481 0506 0507 0508 0509 0510 0511 0544 0559 0564 0565 0566 0567 0568 0569 0570 0571 0581 0582 0583 0586 0589 0591 0592 0593 0594 0595 0632 0635 0640 0641 0642 0643 0644 0645 0646 0648 0649 0650 0651 0652 0654 0688 0689 0690 0691 0692 0693 0804 0805 0807 0809 0820 0821 0822 0823 0824 0827 0828 0829 0830 0831 0832 0833 0834 0835 0836 0837 0839 0840 0841 0849 0851 0852 0853 0854 0855 0856 0857 0858 0872 0873 0874 0875 0876 0877 0878 0880 0881 0882 0886 0888 0889 0893 0894 0949 0953 0974 0975 0984 0986 1068 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1113 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1187 1188 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1215 1216 1268 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1285 1296 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1320 1321 1322 1323 1324 1326 1327 1328 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1577 1578 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1637 1638 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1729 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1793 1795 1958 2012 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2178 2179 2180 2181 2182 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2753 2754 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2853 2854 2910 2911 2912 2913 2914 2915 2916 2917 3053 3054 3055 3276 3277 3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3288 3289 3290 5001 5002 5003 5004 5005 5006 5007 5008 5009 5010 5011 5012 5013 5014 5015 5016 5017 5018 5019 5020 5021 5023 5024 5025 5026 5027 5028 5029 5030 5031 5032 5033 5034 5035 5036 5037 5038 5039 5040 5041 5044 5045 5046 5047 5048 5049 5050 5051 5052 5053 5055 5056 5057 5058 5060 5061 5062 5063 5064 5065 5066 5067 5068 5069 5071 5072 5073 5074 5075 5076 5077 5078 5079 5080 5081 5082 5083 5084 5085 5086 5087 5088 5089 5090 5091 5092 5093 5094 5095 5097 5099 5100 5101 5102 5103 5104 5105 5106 5107 5108 5109 5111 5112 5113 5114 5115 5116 5118 5119 5120 5121 5122 5123 5124 5125 5126 5127 5128 5130 5131 5132 5133 5134 5135 5136 5137 5138 5139 5140 5141 5142 5143 5144 5145 5146 5154 5155 5156 5157 5158 5159 5160 5161 5162 5163 5164 5165 5166 5167 5168 5169 5170 5171 5172 5173 5174 5175 5176 5177 5178 5179 5180 5181 5182 5183 5184 5186 5187 5188 5189 5190 5191 5192 5193 5194 5195 5196 5197 5198 5199 5200 5206 5207 5208 5209 5210 5211 5212 5213 5214 5215 5216 5217 5218 5220 5221 5222 5223 5224 5225 5226 5227 5228 5229 5230 5231 5232 5233 5234 5235 5236 5237 5238 5239 5240 5241 5242 5243 5244 5245 5246 5247 5248 5249 5250 5251 5252 5254 5255 5257 5278 5279 5280 5281 5282 5283 5284 5285 5287 5288 5295 5298 5299 5300 5301 5302 5303 5304 5305 5306 5307 5308 5309 5310 5311 5314 5315 5316 5317 5318 5319 5320 5321 5322 5323 5324 5325 5326 5327 5328 5329 5330 5331 5332 5333 5334 5336 5343 5345 5346 5376 5377 5378 5380 5381 5383 5384 5385 5386 5388 5389 5390 5391 5392 5395 5396 5397 5398 5399 5400 5401 5402 5403 5409 5410 5411 5412 5413 5414 5415 5416 5417 5418 5419 5420 5421 5422 5423 5424 5425 5426 5429 5433 5434 5435 5444 5445 5446 5447 5448 5449 5450 5451 5452 5453 5455 6001 6002 6005 6008 6010 6011 6012 6018 6019 6020 6021 6022 6023 6024 6025 6026 6027 6028 6091 6092 6093 6094 6095 6096 6097 6098 6099 6101 6102 6103 6113 6115 6117 6119 6120 6171 6177 6179 6212 6218 6219 6220 6222 6223 6224 6225 6226 6227 6228 6229 6239 6256 6275 6276 6277 6278 6279 6280 6281 6282 6283 6284 6285 6286 6299 6300 6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6308 6309 6310 6311 6323 6328 6329 6334 6335 6336 6337 6338 6339 6340 6350 6352 6353 6354 6355 6356 6357 6358 6359 6360 6361 6362 6375 6381 6382 6383 6391 6392 6393 6394 6396 6397 6400 6401 6403 6436 6483 6484 6485 6486 6488 6536 6537 6542 6583 6628 6629 6630 6631 6632 6633 6634 6636 6637 6638 6639 6640 6641 6642 6643 6644 6711 6745 6746 6747 6748 6749 6750 6751 6752 6753 6754 6755 6756 6757 6792 6793 6794 6795 6862 6872 6873 6874 6877 6879 6881 6882 6883 6884 6885 6887 6888 6889 6891 6914 6915 6916 6917 6918 6919 6920 6921 6922 6923 6924 6960 6963 6967 6968 6970 6972 6975 6976 7049 7055 7059 7066 7067 7072 7074 7077 7078 7079 7080 7081 7082 7083 7084 7085 7086 7088 7089 7090 7092 7095 7096 7101 7102 7106 7107 7112 7118 7128 7138 7139 7140 7141 7149 7150 7151 7152 7153 7154 7155 7156 7157 7158 7159 7160 7161 7164 7165 7166 7167 7168 7181 7182 7183 7184 7185 7186 7187 7188 7189 7190 7191 7211 7212 7213 7214 7215 7216 7219 7220 7221 7222 7223 7250 7251 7252 7253 7254 7257 7258 7260 7261 7262 7263 7264 7343 7345 7349 7352 7353 7377 7378 7380 7382 7384 7389 7394 7398 7400 7403 7405 7408 7412 7415 7422 7425 7426 7429 7445 7446 7458 7467 7487 7496 7514 7518 7530 7539 7543 7546 7547 7548 7550 7552 7553 7556 7557 7558 7559 7563 7564 7567 7568 7569 7572 7574 7576 7578 7582 7585 7586 7587 7589 7593 7594 7595 7596 7597 7598 7599 7600 7601 7603 7604 7605 7606 7607 7609 7610 7611 7612 7613 7614 7615 7618 7619 7620 7622 7631 7635 7641 7642 7647 7648 7650 7652 7657 7660 7661 7663 7665 7666 7668 7670 7672 7674 7681 7683 7695 7698 7699 7700 7704 7742 7780 7785 7792 7806 7814 7831 7836 7839 7845 7849 7850 7857 7861 7897 7923 7926 7953 7956 7967 7969 7983 7997 8005 8007 8009 8010 8019 8024 8028 8039 8041 8050 8052 8053 8065 8066 8067 8075 8081 8082 8085 8087 8088 8091 8108 8111 8118 8121 8123 8125 8126 8127 8129 8130 8134 8138 8139 8142 8143 8144 8145 8146 8149 8151 8152 8161 8162 8163 8164 8165 8166 8167 8170 8172 8173 8174 8175 8176 8178 8179 8180 8182 8183 8184 8185 8188 8189 8192 8193 8194 8196 8197 8198 8199 8200 8201 8203 8204 8205 8206 8207 8208 8209 8210 8211 8212 8213 8214 8215 8216 8217 8218 8223 8226 8232 8237 8243 8246 8249 8252 8253 8254 8257 8277 8279 8281 8284 8295 8302 8325 8339 8368 8369 8372 8374 8375 8378 8380 8381 8382 8383 8384 8387 8390 8391 8392 8393 8394 8395 8397 8401 8406 8408 8409 8433 8435 8443 8444 8447 8450 8451 8458 8461 8464 8467 8469 8472 8474 8476 8477 8480 8481 8482 8483 8485 8486 8487 8495 8497 8498 8499 8501 8510 8511 8514 8789 8795 8809 8820 8823 8890 8895 8897 8898 8899 8900 9005 9014 9017 9018 9022 9031 9088 9091 9092 9094 9095 9096 9099 9101 9125 9134 9254 9256 9257 9260 9264 9265 9266 9274 9275 9284 9290 9291 9293 9294 9296 9300 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9311 9312 9313 9315 9318 9319 9600 9602 9630 9631 9632 9634 9637 9642 9645 9646 9650 9652 9655 9657 9659 9660 9662 9666 9668 9711 9726 9737 9744 9749 9750 9752 9754 9755 9757 9758 9759 9761 9762 9763 9764 9765 9766 9768 10427 10431 10433 10434 10435 10436 10437 10439 10442 10443 10448 10449 10455 10456 10458 10460 10461 10463 10464 10470 10471 10479 10485 10488 10490 10494 10495 10497 10499 10535 10586 10981 10982 10983 10984 10985 10986 10987 10988 10989 10990 10991 10992 10994 10995 10996 10997 10998 11002 11003 11007 11008 11012 11014 11017 11018 11019 11020 11051 11053 11054 11055 11057 11058 11062 11063 11065 11066 11073 11074 11076 11081 11083 11084 11085 11086 11089 11090 11091 11092 11093 11094 11096 11097 11098 11099 11100 11101 11102 11103 11104 11105 11106 11107 11108 11110 11111 11112 11113 11117 11118 11120 11122 11125 11138 12345 12353 12358 12360 12361 12362 12363 12364 12365 12366 12367 12368 12369 12370 12371 12372 12373 12374 12376 12377 12378 12379 12380 12381 12382 12383 12384 12385 12386 12388 12390 12393 12395 12396 12398 12400 12401 12402 12404 12406 12407 12408 12409 12410 12411 12412 12413 12415 12416 12417 12418 12419 12420 12421 12423 12424 12426 12428 12429 12430 12431 12433 12434 12444 12445 12446 12447 12448 12449 12450 12451 12452 12453 12454 12455 12456 12457 12458 12459 12460 12461 12462 12464 12468 12471 12472 12473 12475 12476 12477 12478 12479 12480 12481 12482 12483 12484 12485 12487 12490 12494 12496 12497 12537 12540 12541 12542 12543 12545 12549 12550 12551 12552 12558 12559 12573 12575 12592 12593 12604 12605 12606 12607 12608 12609 12610 12611 12612 12613 12614 12615 12616 12617 12618 12619 12620 12621 12622 12623 12624 12625 12626 12627 12628 12629 12630 12631 12632 12633 12634 12635 12636 12637 12638 12639 12640 12641 12642 12643 12644 12645 12646 12647 12648 12649 12650 12651 12652 12653 12654 12655 12656 12657 12658 12659 12688 12691 12696 12700 12701 12702 12707 12708 12709 12711 12712 12714 12716 12717 12722 12723 12724 12725 12727 12728 12729 12730 12733 12734 12736 12739 12741 12742 12744 12745 12747 12748 12749 12750 12751 12752 12754 12755 12757 12758 12764 12767 12768 12769 12770 12773 12774 12775 12776 12778 12779 12780 12781 12782 12783 12784 12785 12786 12787 12788 12790 12791 12792 12818 12819 12820 12821 12822 12823 12824 12825 12826 12827 12828 12829 12878 12879 12880 12881 12882 12883 12884 12885 12886 12888 12889 12892 17010 17063 17072 17078 17126 17127 17149 17155 17168 17195 17225 17262 17266 17267 17271 17307 17308 17315 17327 17338 17341 17350 17378 17381 17387 17395 17415 17422 17428 17429 17435 17439 17466 17475 17494 17514 17533 17534 17553 17554 17598 17609 17615 17650 17675 17708 17715 17728 17764 17859 17862 17893 17898 17929 17942 17971 17972 18009 18013 18014 18024 18030 18034 18050 18054 18064 18065 18069 18081 18082 18093 18097 18098 18101 18110 18114 18135 18161 18169 18183 18221 18233 18242 18267 18287 18294 18299 18306 18308 18320 18321 18322 18330 18340 18349 18361 18368 18372 18375 18386 18387 18392 18403 18417 18431 18460 18463 18472 18489 18510 18545 18554 18557 18567 18590 18594 18601 18608 18627 18631 18643 18651 18656 18668 18677 18697 18709 18721 18726 18737 18739 18752 18758 18761 18764 18771 18780 18794 18796 18818 18820 18821 18822 18827 18829 18850 18852 18861 18862 18864 18876 18888 18913 18920 18930 18938 18973 18994 19017 19066 19090 19139 19169 19216 19345 19347 19409 19412 19427 19576 19601 19644 19875


Data profiles for float 6631

Trajectory for float 6631

Engineering data for float 6631

Root Page