University of Washington Profiling Drifters
Summary index for float 7967

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0018 0019 0020 0024 0025 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0037 0040 0041 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0116 0270 0276 0402 0404 0405 0406 0407 0408 0418 0419 0420 0421 0422 0423 0424 0452 0453 0454 0455 0456 0457 0458 0459 0477 0478 0479 0481 0506 0507 0508 0509 0510 0511 0544 0559 0564 0565 0566 0567 0568 0569 0570 0571 0581 0582 0583 0586 0589 0591 0592 0593 0594 0595 0632 0635 0640 0641 0642 0643 0644 0645 0646 0648 0649 0650 0651 0652 0654 0688 0689 0690 0691 0692 0693 0804 0805 0807 0809 0820 0821 0822 0823 0824 0827 0828 0829 0830 0831 0832 0833 0834 0835 0836 0837 0839 0840 0841 0849 0851 0852 0853 0854 0855 0856 0857 0858 0872 0873 0874 0875 0876 0877 0878 0880 0881 0882 0886 0887 0888 0889 0893 0894 0949 0953 0974 0975 0984 0986 1068 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1187 1188 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1215 1216 1248 1268 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1285 1296 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1320 1321 1322 1323 1324 1326 1327 1328 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1363 1364 1365 1366 1367 1426 1448 1449 1450 1451 1452 1472 1473 1501 1502 1503 1504 1507 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1519 1522 1525 1526 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1577 1578 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1637 1638 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1729 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1793 1795 1958 2012 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2178 2179 2180 2181 2182 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2753 2754 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2853 2854 2910 2911 2912 2913 2914 2915 2916 2917 3053 3054 3055 3276 3277 3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3288 3289 3290 5001 5002 5003 5004 5005 5006 5007 5008 5009 5010 5011 5012 5013 5014 5015 5016 5017 5018 5019 5020 5021 5023 5024 5025 5026 5027 5028 5029 5030 5031 5032 5033 5034 5035 5036 5037 5038 5039 5040 5041 5044 5045 5046 5047 5048 5049 5050 5051 5052 5053 5055 5056 5057 5058 5060 5061 5062 5063 5064 5065 5066 5067 5068 5069 5071 5072 5073 5074 5075 5076 5077 5078 5079 5080 5081 5082 5083 5084 5085 5086 5087 5088 5089 5090 5091 5092 5093 5094 5095 5097 5099 5100 5101 5102 5103 5104 5105 5106 5107 5108 5109 5111 5112 5113 5114 5115 5116 5118 5119 5120 5121 5122 5123 5124 5125 5126 5127 5128 5130 5131 5132 5133 5134 5135 5136 5137 5138 5139 5140 5141 5142 5143 5144 5145 5146 5154 5155 5156 5157 5158 5159 5160 5161 5162 5163 5164 5165 5166 5167 5168 5169 5170 5171 5172 5173 5174 5175 5176 5177 5178 5179 5180 5181 5182 5183 5184 5186 5187 5188 5189 5190 5191 5192 5193 5194 5195 5196 5197 5198 5199 5200 5206 5207 5208 5209 5210 5211 5212 5213 5214 5215 5216 5217 5218 5220 5221 5222 5223 5224 5225 5226 5227 5228 5229 5230 5231 5232 5233 5234 5235 5236 5237 5238 5239 5240 5241 5242 5243 5244 5245 5246 5247 5248 5249 5250 5251 5252 5254 5255 5257 5278 5279 5280 5281 5282 5283 5284 5285 5287 5288 5295 5298 5299 5300 5301 5302 5303 5304 5305 5306 5307 5308 5309 5310 5311 5314 5315 5316 5317 5318 5319 5320 5321 5322 5323 5324 5325 5326 5327 5328 5329 5330 5331 5332 5333 5334 5336 5343 5345 5346 5376 5377 5378 5380 5381 5383 5384 5385 5386 5388 5389 5390 5391 5392 5395 5396 5397 5398 5399 5400 5401 5402 5403 5409 5410 5411 5412 5413 5414 5415 5416 5417 5418 5419 5420 5421 5422 5423 5424 5425 5426 5429 5433 5434 5435 5444 5445 5446 5447 5448 5449 5450 5451 5452 5453 5455 6001 6002 6005 6008 6010 6011 6012 6018 6019 6020 6021 6022 6023 6024 6025 6026 6027 6028 6091 6092 6093 6094 6095 6096 6097 6098 6099 6101 6102 6103 6113 6115 6117 6119 6120 6171 6177 6179 6212 6218 6219 6220 6222 6223 6224 6225 6226 6227 6228 6229 6239 6256 6275 6276 6277 6278 6279 6280 6281 6282 6283 6284 6285 6286 6299 6300 6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6308 6309 6310 6311 6323 6328 6329 6334 6335 6336 6337 6338 6339 6340 6350 6352 6353 6354 6355 6356 6357 6358 6359 6360 6361 6362 6375 6381 6382 6383 6391 6392 6393 6394 6396 6397 6400 6401 6403 6436 6483 6484 6485 6486 6488 6536 6537 6542 6583 6628 6629 6630 6631 6632 6633 6634 6636 6637 6638 6639 6640 6641 6642 6643 6644 6711 6745 6746 6747 6748 6749 6750 6751 6752 6753 6754 6755 6756 6757 6792 6793 6794 6795 6862 6872 6873 6874 6877 6879 6881 6882 6883 6884 6885 6887 6888 6889 6891 6914 6915 6916 6917 6918 6919 6920 6921 6922 6923 6924 6960 6963 6967 6968 6970 6972 6975 6976 7049 7055 7059 7066 7067 7072 7074 7077 7078 7079 7080 7081 7082 7083 7084 7085 7086 7088 7089 7090 7092 7095 7096 7101 7102 7106 7107 7112 7118 7128 7138 7139 7140 7141 7149 7150 7151 7152 7153 7154 7155 7156 7157 7158 7159 7160 7161 7164 7165 7166 7167 7168 7181 7182 7183 7184 7185 7186 7187 7188 7189 7190 7191 7211 7212 7213 7214 7215 7216 7219 7220 7221 7222 7223 7250 7251 7252 7253 7254 7257 7258 7260 7261 7262 7263 7264 7343 7345 7349 7352 7353 7377 7378 7380 7382 7384 7389 7394 7398 7400 7403 7405 7408 7412 7415 7422 7425 7426 7429 7445 7446 7458 7467 7487 7496 7514 7518 7530 7539 7543 7546 7547 7548 7550 7552 7553 7556 7557 7558 7559 7563 7564 7567 7568 7569 7572 7574 7576 7578 7582 7585 7586 7587 7589 7593 7594 7595 7596 7597 7598 7599 7600 7601 7603 7604 7605 7606 7607 7609 7610 7611 7612 7613 7614 7615 7618 7619 7620 7622 7631 7635 7641 7642 7647 7648 7650 7652 7657 7660 7661 7663 7665 7666 7668 7670 7672 7674 7681 7683 7695 7698 7699 7700 7704 7742 7780 7785 7792 7806 7814 7831 7836 7839 7845 7849 7850 7857 7861 7897 7923 7926 7953 7956 7967 7969 7983 7997 8005 8007 8009 8010 8019 8024 8028 8039 8041 8050 8052 8053 8065 8066 8067 8075 8081 8082 8085 8087 8088 8091 8108 8111 8118 8121 8123 8125 8126 8127 8129 8130 8134 8138 8139 8142 8143 8144 8145 8146 8149 8151 8152 8161 8162 8163 8164 8165 8166 8167 8170 8172 8173 8174 8175 8176 8178 8179 8180 8182 8183 8184 8185 8188 8189 8192 8193 8194 8196 8197 8198 8199 8200 8201 8203 8204 8205 8206 8207 8208 8209 8210 8211 8212 8213 8214 8215 8216 8217 8218 8223 8226 8232 8237 8243 8246 8249 8252 8253 8254 8257 8277 8279 8281 8284 8295 8302 8325 8339 8368 8369 8372 8374 8375 8378 8380 8381 8382 8383 8384 8387 8390 8391 8392 8393 8394 8395 8397 8401 8406 8408 8409 8433 8435 8443 8444 8447 8450 8451 8458 8461 8464 8467 8469 8472 8474 8476 8477 8480 8481 8482 8483 8485 8486 8487 8495 8497 8498 8499 8501 8510 8511 8514 8789 8795 8809 8820 8823 8890 8895 8897 8898 8899 8900 9005 9014 9017 9018 9022 9031 9088 9091 9092 9094 9095 9096 9099 9101 9125 9134 9254 9256 9257 9260 9264 9265 9266 9274 9275 9284 9290 9291 9293 9294 9296 9300 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9311 9312 9313 9315 9318 9319 9600 9602 9630 9631 9632 9634 9637 9642 9645 9646 9650 9652 9655 9657 9659 9660 9662 9666 9668 9711 9726 9737 9744 9749 9750 9752 9754 9755 9757 9758 9759 9761 9762 9763 9764 9765 9766 9768 10427 10431 10433 10434 10435 10436 10437 10439 10442 10443 10448 10449 10455 10456 10458 10460 10461 10463 10464 10470 10471 10479 10485 10488 10490 10494 10495 10497 10499 10535 10586 10981 10982 10983 10984 10985 10986 10987 10988 10989 10990 10991 10992 10994 10995 10996 10997 10998 11002 11003 11007 11008 11012 11014 11017 11018 11019 11020 11051 11053 11054 11055 11057 11058 11062 11063 11065 11066 11073 11074 11076 11081 11083 11084 11085 11086 11089 11090 11091 11092 11093 11094 11096 11097 11098 11099 11100 11101 11102 11103 11104 11105 11106 11107 11108 11110 11111 11112 11113 11117 11118 11120 11122 11125 11138 12345 12353 12358 12360 12361 12362 12363 12364 12365 12366 12367 12368 12369 12370 12371 12372 12373 12374 12376 12377 12378 12379 12380 12381 12382 12383 12384 12385 12386 12388 12390 12393 12395 12396 12398 12400 12401 12402 12404 12406 12407 12408 12409 12410 12411 12412 12413 12415 12416 12417 12418 12419 12420 12421 12423 12424 12426 12428 12429 12430 12431 12433 12434 12444 12445 12446 12447 12448 12449 12450 12451 12452 12453 12454 12455 12456 12457 12458 12459 12460 12461 12462 12464 12468 12471 12472 12473 12475 12476 12477 12478 12479 12480 12481 12482 12483 12484 12485 12487 12490 12494 12496 12497 12537 12540 12541 12542 12543 12545 12549 12550 12551 12552 12558 12559 12573 12575 12592 12593 12604 12605 12606 12607 12608 12609 12610 12611 12612 12613 12614 12615 12616 12617 12618 12619 12620 12621 12622 12623 12624 12625 12626 12627 12628 12629 12630 12631 12632 12633 12634 12635 12636 12637 12638 12639 12640 12641 12642 12643 12644 12645 12646 12647 12648 12649 12650 12651 12652 12653 12654 12655 12656 12657 12658 12659 12688 12691 12696 12700 12701 12702 12707 12708 12709 12711 12712 12714 12716 12717 12722 12723 12724 12725 12727 12728 12729 12730 12733 12734 12736 12739 12741 12742 12744 12745 12747 12748 12749 12750 12751 12752 12754 12755 12757 12758 12764 12767 12768 12769 12770 12773 12774 12775 12776 12778 12779 12780 12781 12782 12783 12784 12785 12786 12787 12788 12790 12791 12792 12818 12819 12820 12821 12822 12823 12824 12825 12826 12827 12828 12829 12878 12879 12880 12881 12882 12883 12884 12885 12886 12888 12889 12892 17010 17063 17072 17078 17126 17127 17149 17155 17168 17173 17182 17195 17225 17262 17266 17267 17271 17307 17308 17315 17327 17328 17338 17341 17350 17378 17381 17387 17395 17415 17422 17428 17429 17435 17439 17465 17466 17475 17476 17494 17514 17533 17534 17545 17553 17554 17581 17598 17609 17615 17650 17675 17708 17715 17728 17764 17859 17862 17893 17898 17917 17929 17942 17971 17972 18009 18013 18014 18024 18030 18034 18050 18054 18064 18065 18069 18081 18082 18093 18097 18098 18101 18110 18114 18135 18161 18169 18183 18221 18233 18242 18267 18287 18294 18299 18306 18308 18320 18321 18322 18330 18340 18349 18361 18368 18372 18375 18386 18387 18392 18403 18417 18431 18450 18460 18463 18472 18489 18510 18545 18554 18557 18567 18590 18594 18601 18608 18627 18631 18643 18651 18656 18668 18677 18692 18697 18709 18721 18726 18737 18739 18752 18758 18761 18764 18771 18780 18794 18796 18808 18818 18820 18821 18822 18827 18829 18850 18852 18861 18862 18864 18876 18888 18913 18920 18930 18938 18973 18994 19006 19014 19017 19018 19030 19045 19050 19061 19063 19065 19066 19067 19072 19077 19085 19090 19097 19107 19110 19118 19122 19129 19139 19142 19151 19169 19176 19180 19191 19199 19211 19216 19222 19264 19290 19298 19302 19314 19319 19327 19338 19345 19347 19356 19359 19364 19378 19389 19400 19401 19409 19412 19427 19441 19443 19445 19467 19505 19512 19531 19576 19577 19588 19598 19601 19605 19614 19616 19626 19641 19644 19672 19694 19706 19719 19727 19744 19746 19751 19764 19806 19834 19843 19875 19876 19881 19915 19951 19969 19970 19976 19981 19993 19996 20001 20002 20011 20039 20040 20043 20044 20053 20057 20058 20060 20075 20077 20084 20091 20096 20103 20108 20109 20110 20130 20132 20134 20135 20136 20137 20138 20144 20148 20150 20162 20169 20175 20185 20189 20209 20220 20224 20229 20241 20246 20248 20265 20270 20272 20284 20328 20329 20333 20336 20343 20352 20355 20358 20365 20377 20380 20443 20462 20488 20492 20496 20520 20526 20527 20528 20532 20534 20540 20547 20549 20561 20563 20572 20573 20579 20580 20589 20592 20596 20602 20603 20605 20618 20619 20620 20623 20627 20628 20632 20640 20644 20662 20675 20694 20700 20704 20723 20728 20804 20832 20833 20842 20884 20912 20913 20922 20926 20932 20953 20962 20970 20971 20988 20991 20997 21026 21054 21075 21105 21115 21141 21142 21146 21206 21216 21250 21267 21279 21285 21286 21291 21294 21298 21302 21311 21336 21347 21379 21386 21400 21416 21425 21433 21436 21441 21455 21467 21475 21479 21485 21488 21489 21499 21519 21525 21529 21535 21546 21576 21648 21662 21665 21669 21674 21675 21680 21698 21718 21751 21753 21769 21792 21803 21805 21810 21811 21815 21818 21824 21827 21835 21838 21839 21844 21848 21857 21861 21865 21871 21874 21879 21880 21883 21888 21891 21900 21902 21905 21910 21917 21932 21939 21951 21960 21963 21974 21977 21984 21986 21996 21997 22060 22080 22095 22119 22127 22185 22213 22248 22372 22477 22484 22495 22496 22537 22725 22751 22755 22757 22829 22843 22912 22958 22973 23596 23599
$ Summary index for float `7967'
$ # profile  lat    lon  m  d   y  hour Pmax batt   t-flag n-samples
$ ------------------------------------------------------------------------------------
  1   000 -45.01S  124.01W 10 26 2012 20.48   0 15.5 0x00000040     1
  2   001 -45.02S  124.01W 10 27 2012 15.43 2000 15.7 0x00000001     72
  3   002 -44.84S  123.55W 11 06 2012 18.65 1999 15.7 0x00000001     72
  4   003 -44.74S  123.21W 11 16 2012 22.42 2000 15.7 0x00000001     72
  5   004 -44.72S  123.09W 11 27 2012  2.74 2000 15.7 0x00000001     72
  6   005 -44.79S  122.86W 12 07 2012  7.34 2000 15.7 0x00000001     72
  7   006 -44.90S  122.69W 12 17 2012 11.16 2000 15.7 0x00000001     72
  8   007 -45.18S  122.62W 12 27 2012 15.67 2000 15.7 0x00000001     72
  9   008 -45.21S  122.51W 01 06 2013 19.24 1999 15.7 0x00000001     72
 10   009 -45.41S  122.52W 01 17 2013  0.34 2000 15.7 0x00000001     72
 11   010 -45.38S  122.33W 01 27 2013  3.65 2000 15.7 0x00000001     72
 12   011 -45.41S  122.02W 02 06 2013  8.23 1999 15.7 0x00000001     72
 13   012 -45.34S  121.88W 02 16 2013 11.68 1950 15.7 0x00000001     71
 14   013 -45.33S  121.67W 02 26 2013 16.50 2000 15.7 0x00000001     72
 15   014 -45.20S  121.53W 03 08 2013 20.19 1998 15.7 0x00000001     72
 16   015 -45.01S  121.31W 03 18 2013 23.44 1999 15.7 0x00000001     72
 17   016 -44.77S  121.02W 03 29 2013  3.60 2000 15.7 0x00000001     72
 18   017 -44.74S  120.69W 04 08 2013  7.37 2000 15.7 0x00000001     72
 19   018 -44.81S  120.50W 04 18 2013 12.17 1998 15.7 0x00000001     72
 20   019 -44.87S  120.51W 04 28 2013 15.65 1999 15.7 0x00000001     72
 21   020 -44.91S  120.47W 05 08 2013 21.00 2000 15.7 0x00000001     72
 22   021 -45.00S  120.47W 05 18 2013 23.23 2000 15.7 0x00000001     72
 23   022 -45.14S  120.58W 05 29 2013  4.06 1999 15.7 0x00000001     72
 24   023 -45.26S  120.67W 06 08 2013  7.66 1949 15.7 0x00000001     71
 25   024 -45.41S  120.69W 06 18 2013 12.34 1996 15.7 0x00000001     72
 26   025 -45.56S  120.71W 06 28 2013 15.17 2000 15.7 0x00000001     72
 27   026 -45.60S  120.55W 07 08 2013 20.08 1998 15.7 0x00000001     72
 28   027 -45.59S  120.28W 07 18 2013 23.34 2000 15.7 0x00000001     72
 29   028 -45.48S  120.05W 07 29 2013  4.07 1996 15.6 0x00000001     72
 30   029 -45.34S  120.00W 08 08 2013  6.99 2000 15.6 0x00000001     72
 31   030 -45.24S  119.87W 08 18 2013 12.49 1998 15.6 0x00000001     72
 32   031 -45.12S  119.93W 08 28 2013 15.11 1999 15.6 0x00000001     72
 33   032 -44.89S  119.85W 09 07 2013 20.85 2000 15.6 0x00000001     72
 34   033 -44.75S  119.79W 09 17 2013 23.07 2000 15.6 0x00000001     72
 35   034 -44.76S  119.62W 09 28 2013  4.36 1998 15.6 0x00000001     72
 36   035 -44.82S  119.26W 10 08 2013  7.95 2000 15.6 0x00000001     72
 37   036 -45.12S  119.00W 10 18 2013 10.95 2000 15.6 0x00000001     72
 38   037 -45.50S  118.91W 10 28 2013 15.56 2000 15.6 0x00000001     72
 39   038 -45.80S  118.80W 11 07 2013 21.43 1999 15.6 0x00000001     72
 40   039 -45.94S  118.76W 11 17 2013 23.46 2000 15.6 0x00000001     72
 41   040 -46.29S  119.02W 11 28 2013  3.71 2000 15.6 0x00000001     72
 42   041 -46.54S  119.06W 12 08 2013  7.47 1999 15.6 0x00000001     72
 43   042 -46.57S  119.15W 12 18 2013 12.06 2000 15.6 0x00000001     72
 44   043 -46.50S  119.00W 12 28 2013 15.69 1999 15.6 0x00000001     72
 45   044 -46.39S  118.53W 01 07 2014 20.54 2000 15.6 0x00000001     72
 46   045 -46.32S  117.84W 01 17 2014 23.73 2000 15.6 0x00000001     72
 47   046 -46.17S  117.39W 01 28 2014  2.85 2000 15.6 0x00000001     72
 48   047 -46.00S  117.27W 02 07 2014  7.61 2000 15.6 0x00000001     72
 49   048 -45.66S  116.91W 02 17 2014 12.48 1950 15.6 0x00000001     71
 50   049 -45.50S  116.56W 02 27 2014 15.43 2000 15.6 0x00000001     72
 51   050 -45.71S  116.26W 03 09 2014 21.20 2001 15.6 0x00000001     72
 52   051 -45.97S  116.25W 03 19 2014 23.45 2000 15.6 0x00000001     72
 53   052 -46.12S  116.24W 03 30 2014  4.61 1949 15.6 0x00000001     71
 54   053 -45.97S  116.44W 04 09 2014  7.43 2000 15.6 0x00000001     72
 55   054 -45.76S  115.98W 04 19 2014 12.50 1949 15.6 0x00000001     71
 56   055 -45.92S  115.50W 04 29 2014 15.98 2000 15.6 0x00000001     72
 57   056 -46.24S  115.41W 05 09 2014 20.09 2000 15.6 0x00000001     72
 58   057 -46.54S  115.39W 05 20 2014  0.40 1999 15.6 0x00000001     72
 59   058 -46.82S  115.51W 05 30 2014  3.77 1950 15.6 0x00000001     71
 60   059 -46.94S  115.81W 06 09 2014  8.23 2000 15.6 0x00000001     72
 61   060 -47.05S  115.90W 06 19 2014 11.16 2000 15.6 0x00000001     72
 62   061 -47.11S  115.80W 06 29 2014 15.93 2000 15.6 0x00000001     72
 63   062 -47.31S  115.28W 07 09 2014 20.58 2000 15.6 0x00000001     72
 64   063 -47.34S  114.66W 07 19 2014 23.76 1999 15.6 0x00000001     72
 65   064 -47.01S  113.87W 07 30 2014  3.82 2000 15.6 0x00000001     72
 66   065 -46.76S  112.98W 08 09 2014  7.74 2000 15.6 0x00000001     72
 67   066 -47.06S  111.94W 08 19 2014 11.15 2000 15.6 0x00000001     72
 68   067 -47.36S  111.54W 08 29 2014 15.73 2000 15.6 0x00000001     72
 69   068 -47.94S  111.66W 09 08 2014 21.10 2000 15.6 0x00000001     72
 70   069 -48.24S  111.93W 09 19 2014  0.24 1997 15.6 0x00000001     72
 71   070 -48.58S  111.77W 09 29 2014  3.32 2000 15.6 0x00000001     72
 72   071 -48.53S  111.29W 10 09 2014  8.26 1999 15.6 0x00000001     72
 73   072 -48.04S  111.13W 10 19 2014 11.77 2000 15.6 0x00000001     72
 74   073 -47.62S  111.15W 10 29 2014 17.22 1997 15.6 0x00000001     72
 75   074 -47.46S  111.05W 11 08 2014 19.92 1999 15.6 0x00000001     72
 76   075 -47.07S  110.13W 11 18 2014 23.94 1997 15.6 0x00000001     72
 77   076 -46.83S  109.43W 11 29 2014  3.05 2000 15.6 0x00000001     72
 78   077 -46.74S  109.45W 12 09 2014  8.82 2000 15.6 0x00000001     72
 79   078 -46.48S  109.39W 12 19 2014 12.02 2000 15.6 0x00000001     72
 80   079 -46.29S  109.40W 12 29 2014 16.09 2000 15.6 0x00000001     72
 81   080 -46.08S  109.26W 01 08 2015 20.35 2000 15.6 0x00000001     72
 82   081 -46.16S  108.86W 01 18 2015 23.71 1998 15.6 0x00000001     72
 83   082 -46.40S  108.82W 01 29 2015  4.09 2000 15.6 0x00000001     72
 84   083 -46.44S  109.09W 02 08 2015  8.07 1999 15.6 0x00000001     72
 85   084 -46.42S  109.68W 02 18 2015 12.03 1999 15.6 0x00000001     72
 86   085 -46.42S  110.35W 02 28 2015 15.80 1997 15.6 0x00000001     72
 87   086 -46.21S  110.85W 03 10 2015 20.72 2000 15.6 0x00000001     72
 88   087 -45.83S  111.03W 03 20 2015 23.89 2000 15.6 0x00000001     72
 89   088 -45.65S  111.01W 03 31 2015  3.85 2000 15.6 0x00000001     72
 90   089 -45.32S  110.78W 04 10 2015  7.76 1999 15.6 0x00000001     72
 91   090 -45.26S  110.21W 04 20 2015 12.23 2000 15.6 0x00000001     72
 92   091 -45.62S  109.82W 04 30 2015 15.82 2000 15.6 0x00000001     72
 93   092 -45.73S  109.44W 05 10 2015 21.11 2000 15.6 0x00000001     72
 94   093 -45.71S  108.94W 05 20 2015 23.79 1998 15.6 0x00000001     72
 95   094 -45.76S  108.33W 05 31 2015  3.65 2000 15.6 0x00000001     72
 96   095 -45.85S  108.16W 06 10 2015  7.68 2000 15.6 0x00000001     72
 97   096 -45.90S  108.05W 06 20 2015 11.29 1999 15.6 0x00000001     72
 98   097 -45.90S  108.01W 06 30 2015 16.42 2000 15.6 0x00000001     72
 99   098 -46.00S  108.17W 07 10 2015 19.79 2000 15.6 0x00000001     72
 100   099 -46.07S  108.23W 07 20 2015 22.86 2000 15.6 0x00000001     72
 101   100 -46.25S  108.50W 07 31 2015  3.62 2000 15.6 0x00000001     72
 102   101 -46.19S  108.64W 08 10 2015  8.27 2000 15.6 0x00000001     72
 103   102 -46.30S  108.99W 08 20 2015 11.74 2000 15.6 0x00000001     72
 104   103 -46.52S  109.15W 08 30 2015 16.58 2000 15.6 0x00000001     72
 105   104 -46.72S  109.12W 09 09 2015 20.07 1999 15.6 0x00000001     72
 106   105 -47.09S  109.08W 09 19 2015 23.16 1999 15.6 0x00000001     72
 107   106 -47.36S  108.91W 09 30 2015  3.35 2000 15.6 0x00000001     72
 108   107 -47.60S  108.51W 10 10 2015  8.65 1999 15.6 0x00000001     72
 109   108 -47.78S  108.11W 10 20 2015 11.38 2000 15.6 0x00000001     72
 110   109 -47.72S  107.93W 10 30 2015 16.30 1950 15.6 0x00000001     71
 111   110 -47.63S  107.89W 11 09 2015 20.36 2000 15.6 0x00000001     72
 112   111 -47.39S  107.91W 11 19 2015 23.48 2000 15.6 0x00000001     72
 113   112 -47.15S  108.09W 11 30 2015  3.97 2000 15.6 0x00000001     72
 114   113 -46.79S  108.27W 12 10 2015  7.28 2000 15.6 0x00000001     72
 115   114 -46.25S  108.42W 12 20 2015 12.79 1999 15.6 0x00000001     72
 116   115 -45.71S  108.82W 12 30 2015 15.69 2000 15.6 0x00000001     72
 117   116 -45.39S  109.13W 01 09 2016 20.60 1999 15.6 0x00000001     72
 118   117 -45.21S  109.51W 01 19 2016 23.61 1999 15.6 0x00000001     72
 119   118 -45.04S  109.81W 01 30 2016  4.59 2000 15.6 0x00000001     72
 120   119 -44.95S  110.01W 02 09 2016  7.48 2000 15.6 0x00000001     72
 121   120 -44.90S  110.24W 02 19 2016 12.19 1997 15.6 0x00000001     72
 122   121 -44.89S  110.63W 02 29 2016 15.53 2000 15.6 0x00000001     72
 123   122 -44.93S  111.37W 03 10 2016 20.83 1998 15.6 0x00000001     72
 124   123 -44.92S  112.18W 03 20 2016 23.77 2000 15.6 0x00000001     72
 125   124 -45.17S  112.60W 03 31 2016  4.13 1996 15.6 0x00000001     72
 126   125 -45.35S  112.59W 04 10 2016  7.46 2000 15.6 0x00000001     72
 127   126 -45.23S  112.78W 04 20 2016 12.17 1999 15.6 0x00000001     72
 128   127 -45.24S  113.46W 04 30 2016 16.18 2000 15.6 0x00000001     72
 129   128 -45.61S  113.70W 05 10 2016 21.03 2000 15.6 0x00000001     72
 130   129 -45.89S  113.44W 05 21 2016  0.16 1999 15.6 0x00000001     72
 131   130 -45.85S  113.05W 05 31 2016  3.23 2000 15.6 0x00000001     72
 132   131 -45.44S  112.71W 06 10 2016  7.89 2000 15.6 0x00000001     72
 133   132 -44.83S  112.58W 06 20 2016 11.81 2000 15.6 0x00000001     72
 134   133 -44.38S  112.63W 06 30 2016 15.93 1999 15.6 0x00000001     72
 135   134 -44.18S  112.91W 07 10 2016 21.22 1999 15.6 0x00000001     72
 136   135 -44.04S  113.06W 07 21 2016  0.39 1997 15.6 0x00000001     72
 137   136 -43.98S  113.21W 07 31 2016  3.47 2000 15.6 0x00000001     72
 138   137 -43.85S  113.25W 08 10 2016  8.07 1998 15.6 0x00000001     72
 139   138 -43.85S  113.32W 08 20 2016 11.20 1999 15.6 0x00000001     72
 140   139 -43.66S  113.44W 08 30 2016 15.81 1998 15.6 0x00000001     72
 141   140 -43.51S  113.61W 09 09 2016 21.38 2000 15.5 0x00000001     72
 142   141 -43.40S  113.74W 09 20 2016  0.44 1999 15.5 0x00000001     72
 143   142 -43.33S  113.73W 09 30 2016  4.41 1999 15.5 0x00000001     72
 144   143 -43.30S  113.72W 10 10 2016  7.70 2000 15.5 0x00000001     72
 145   144 -43.28S  113.61W 10 20 2016 12.01 2000 15.5 0x00000001     72
 146   145 -43.20S  113.47W 10 30 2016 15.16 2000 15.5 0x00000001     72
 147   146 -43.24S  113.55W 11 09 2016 21.53 2000 15.5 0x00000001     72
 148   147 -43.22S  113.52W 11 20 2016  0.23 2000 15.5 0x00000001     72
 149   148 -43.27S  113.46W 11 30 2016  4.35 1998 15.5 0x00000001     72
 150   149 -43.31S  113.44W 12 10 2016  8.35 1999 15.5 0x00000001     72
 151   150 -43.32S  113.34W 12 20 2016 11.98 1996 15.5 0x00000001     72
 152   151 -43.39S  113.24W 12 30 2016 16.17 2000 15.5 0x00000001     72
 153   152 -43.40S  113.21W 01 09 2017 21.66 1999 15.5 0x00000001     72
 154   153 -43.42S  113.09W 01 20 2017  0.33 1999 15.5 0x00000001     72
 155   154 -43.52S  113.06W 01 30 2017  4.02 1998 15.5 0x00000001     72
 156   155 -43.72S  112.99W 02 09 2017  8.59 2000 15.5 0x00000001     72
 157   156 -43.91S  112.85W 02 19 2017 11.97 1999 15.5 0x00000001     72
 158   157 -44.00S  112.68W 03 01 2017 15.98 2000 15.5 0x00000001     72
 159   158 -44.10S  112.56W 03 11 2017 21.75 1999 15.5 0x00000001     72
 160   159 -44.01S  112.40W 03 22 2017  0.30 2000 15.5 0x00000001     72
 161   160 -43.96S  112.35W 04 01 2017  4.21 2000 15.5 0x00000001     72
 162   161 -43.81S  112.19W 04 11 2017  7.19 2000 15.5 0x00000001     72
 163   162 -43.62S  111.95W 04 21 2017 11.69 2000 15.5 0x00000001     72
 164   163 -43.33S  111.54W 05 01 2017 15.72 1998 15.5 0x00000001     72
 165   164 -43.24S  111.21W 05 11 2017 21.87 2000 15.5 0x00000001     72
 166   165 -43.03S  111.01W 05 22 2017  0.33 1998 15.5 0x00000001     72
 167   166 -42.98S  110.87W 06 01 2017  3.68 2000 15.5 0x00000001     72
 168   167 -42.96S  110.79W 06 11 2017  8.69 1998 15.5 0x00000001     72
 169   168 -43.10S  110.76W 06 21 2017 12.94 2000 15.5 0x00000001     72
 170   169 -43.12S  110.78W 07 01 2017 14.89 2000 15.5 0x00000001     72
 171   170 -42.91S  110.94W 07 11 2017 21.94 1997 15.5 0x00000001     72
 172   171 -43.06S  110.85W 07 21 2017 23.50 2000 15.5 0x00000001     72
 173   172 -43.07S  110.79W 08 01 2017  4.19 1997 15.5 0x00000001     72
 174   173 -43.09S  110.90W 08 11 2017  8.78 1950 15.5 0x00000001     71
 175   174 -43.15S  110.95W 08 21 2017 11.76 1999 15.5 0x00000001     72
 176   175 -43.01S  110.89W 08 31 2017 15.39 2000 15.5 0x00000001     72
 177   176 -42.88S  110.85W 09 10 2017 21.99 1997 15.5 0x00000001     72
 178   177 -42.86S  110.79W 09 21 2017  0.20 2000 15.5 0x00000001     72
 179   178 -42.87S  110.74W 10 01 2017  4.09 2001 15.5 0x00000001     72
 180   179 -42.78S  110.72W 10 11 2017  8.88 2000 15.5 0x00000001     72
 181   180 -42.76S  110.71W 10 21 2017 11.86 1950 15.5 0x00000001     71
 182   181 -42.67S  110.68W 10 31 2017 15.93 2000 15.5 0x00000001     72
 183   182 -42.49S  110.65W 11 10 2017 22.03 2000 15.5 0x00000001     72
 184   183 -42.38S  110.86W 11 21 2017  0.21 1998 15.5 0x00000001     72
 185   184 -42.37S  110.96W 12 01 2017  3.74 2000 15.5 0x00000001     72
 186   185 -42.47S  110.95W 12 11 2017  8.90 2000 15.5 0x00000001     72
 187   186 -42.60S  110.99W 12 21 2017 11.69 2000 15.5 0x00000001     72
 188   187 -42.82S  110.89W 12 31 2017 15.93 1998 15.5 0x00000001     72
 189   188 -42.85S  110.75W 01 10 2018 22.05 2000 15.5 0x00000001     72
 190   189 -42.74S  110.77W 01 21 2018  0.17 1999 15.5 0x00000001     72
 191   190 -42.63S  110.88W 01 31 2018  4.57 2000 15.5 0x00000001     72
 192   191 -42.51S  111.03W 02 10 2018  7.70 2000 15.5 0x00000001     72
 193   192 -42.29S  111.13W 02 20 2018 13.02 1996 15.5 0x00000001     72
 194   193 -42.00S  111.47W 03 02 2018 15.38 1999 15.5 0x00000001     72
 195   194 -41.85S  111.90W 03 12 2018 22.07 1997 15.5 0x00000001     72
 196   195 -41.91S  112.30W 03 22 2018 23.48 2000 15.5 0x00000001     72
 197   196 -41.99S  112.59W 04 02 2018  4.39 1999 15.5 0x00002001     72
 198   197 -42.14S  112.89W 04 12 2018  8.86 2000 15.5 0x00002001     72
 199   198 -42.43S  113.01W 04 22 2018 11.93 1950 15.5 0x00000001     71
 200   199 -42.80S  112.79W 05 02 2018 15.97 2000 15.5 0x00000001     72
 201   200 -43.03S  112.35W 05 12 2018 22.05 1999 15.5 0x00002001     72
 202   201 -43.22S  112.01W 05 23 2018  0.01 1998 15.5 0x00000001     72
 203   202 -43.51S  111.96W 06 02 2018  3.64 1999 15.5 0x00002001     72
 204   203 -44.02S  111.88W 06 12 2018  8.89 2000 15.5 0x00002001     72
 205   204 -44.56S  111.41W 06 22 2018 11.89 2000 15.5 0x00000001     72
 206   205 -44.85S  110.72W 07 02 2018 15.87 1949 15.5 0x00000001     71
 207   206 -44.69S  110.13W 07 12 2018 22.03 1999 15.5 0x00002001     72
 208   207 -44.68S  109.70W 07 22 2018 23.99 1999 15.5 0x00000001     72
 209   208 -44.76S  109.58W 08 02 2018  4.05 1998 15.5 0x00002001     72
 210   209 -45.06S  109.44W 08 12 2018  8.84 2001 15.5 0x00002001     72
 211   210 -45.29S  109.24W 08 22 2018 12.78 2000 15.5 0x00002001     72
 212   211 -45.65S  108.76W 09 01 2018 15.89 2001 15.5 0x00002001     72
 213   212 -45.68S  108.10W 09 11 2018 21.97 1950 15.5 0x00002001     71
 214   213 -45.50S  107.78W 09 21 2018 23.92 1949 15.5 0x00000001     71
 215   214 -45.29S  107.53W 10 02 2018  4.64 1950 15.5 0x00002001     71
 216   215 -45.08S  107.57W 10 12 2018  8.80 1950 15.5 0x00002001     71
 217   216 -44.85S  107.69W 10 22 2018 11.91 1949 15.5 0x00000001     71
 218   217 -44.63S  107.85W 11 01 2018 16.20 1950 15.5 0x00002001     71
 219   218 -44.41S  107.55W 11 11 2018 21.93 1950 15.5 0x00002001     71
 220   219 -44.45S  107.39W 11 21 2018 23.86 1950 15.5 0x00002001     71
 221   220 -44.54S  107.46W 12 02 2018  4.15 1950 15.5 0x00000001     71
 222   221 -44.77S  107.66W 12 12 2018  8.72 1950 15.5 0x00002001     71
 223   222 -44.86S  108.01W 12 22 2018 12.19 1950 15.5 0x00002001     71
 224   223 -44.54S  108.60W 01 01 2019 16.23 1950 15.5 0x00002001     71
 225   224 -44.33S  109.10W 01 11 2019 22.43 1950 15.5 0x00002001     71
 226   225 -44.16S  109.64W 01 21 2019 23.83 1949 15.5 0x00002001     71
 227   226 -43.94S  110.10W 02 01 2019  4.31 1950 15.5 0x00002001     71
 228   227 -43.73S  110.41W 02 11 2019  8.64 1899 15.5 0x00002001     70
 229   228 -43.60S  110.55W 02 21 2019 11.71 1900 15.5 0x00000001     70
 230   229 -43.51S  110.55W 03 03 2019 15.83 1899 15.5 0x00002001     70
 231   230 -43.42S  110.23W 03 13 2019 22.36 1899 15.5 0x00002001     70
 232   231 -43.47S  110.03W 03 23 2019 23.74 1900 15.5 0x00002001     70
 233   232 -43.63S  109.83W 04 03 2019  4.35 1899 15.5 0x00002001     70
 234   233 -43.87S  110.18W 04 13 2019 10.28 1899 15.5 0x00002001     70
 235   234 -44.05S  110.55W 04 23 2019 12.75 1899 15.5 0x00002001     70
 236   235 -44.28S  110.96W 05 03 2019 15.87 1900 15.5 0x00002001     70
 237   236 -44.64S  111.03W 05 13 2019 22.30 1900 15.5 0x00002001     70
 238   237 -44.98S  110.89W 05 23 2019 23.66 1900 15.5 0x00000001     70
 239   238 -45.05S  110.43W 06 03 2019  4.20 1900 15.5 0x00002001     70
 240   239 -44.43S  110.05W 06 13 2019  8.12 1899 15.5 0x00002001     70
 241   240 -44.04S  110.07W 06 23 2019 12.32 1900 15.5 0x00002001     70
 242   241 -43.70S  110.55W 07 03 2019 15.94 1900 15.5 0x00000001     70
 243   242 -43.39S  111.03W 07 13 2019 23.23 1900 15.5 0x00002001     70
 244   243 -43.39S  111.43W 07 23 2019 23.73 1900 15.5 0x00002001     70
 245   244 -43.29S  111.83W 08 03 2019  3.84 1900 15.5 0x00000001     70
 246   245 -43.51S  111.97W 08 13 2019 10.05 1899 15.5 0x00002001     70
 247   246 -43.70S  111.83W 08 23 2019 11.80 1899 15.4 0x00002001     70
 248   254 -41.84S  111.67W 11 12 2019 23.06 1897 13.1 0x00002001     70
 249   255 -41.73S  111.51W 11 23 2019  0.41 1900 12.9 0x00002001     70

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0018 0019 0020 0024 0025 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0037 0040 0041 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0116 0270 0276 0402 0404 0405 0406 0407 0408 0418 0419 0420 0421 0422 0423 0424 0452 0453 0454 0455 0456 0457 0458 0459 0477 0478 0479 0481 0506 0507 0508 0509 0510 0511 0544 0559 0564 0565 0566 0567 0568 0569 0570 0571 0581 0582 0583 0586 0589 0591 0592 0593 0594 0595 0632 0635 0640 0641 0642 0643 0644 0645 0646 0648 0649 0650 0651 0652 0654 0688 0689 0690 0691 0692 0693 0804 0805 0807 0809 0820 0821 0822 0823 0824 0827 0828 0829 0830 0831 0832 0833 0834 0835 0836 0837 0839 0840 0841 0849 0851 0852 0853 0854 0855 0856 0857 0858 0872 0873 0874 0875 0876 0877 0878 0880 0881 0882 0886 0887 0888 0889 0893 0894 0949 0953 0974 0975 0984 0986 1068 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1187 1188 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1215 1216 1248 1268 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1285 1296 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1320 1321 1322 1323 1324 1326 1327 1328 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1363 1364 1365 1366 1367 1426 1448 1449 1450 1451 1452 1472 1473 1501 1502 1503 1504 1507 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1519 1522 1525 1526 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1577 1578 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1637 1638 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1729 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1793 1795 1958 2012 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2178 2179 2180 2181 2182 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2753 2754 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2853 2854 2910 2911 2912 2913 2914 2915 2916 2917 3053 3054 3055 3276 3277 3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3288 3289 3290 5001 5002 5003 5004 5005 5006 5007 5008 5009 5010 5011 5012 5013 5014 5015 5016 5017 5018 5019 5020 5021 5023 5024 5025 5026 5027 5028 5029 5030 5031 5032 5033 5034 5035 5036 5037 5038 5039 5040 5041 5044 5045 5046 5047 5048 5049 5050 5051 5052 5053 5055 5056 5057 5058 5060 5061 5062 5063 5064 5065 5066 5067 5068 5069 5071 5072 5073 5074 5075 5076 5077 5078 5079 5080 5081 5082 5083 5084 5085 5086 5087 5088 5089 5090 5091 5092 5093 5094 5095 5097 5099 5100 5101 5102 5103 5104 5105 5106 5107 5108 5109 5111 5112 5113 5114 5115 5116 5118 5119 5120 5121 5122 5123 5124 5125 5126 5127 5128 5130 5131 5132 5133 5134 5135 5136 5137 5138 5139 5140 5141 5142 5143 5144 5145 5146 5154 5155 5156 5157 5158 5159 5160 5161 5162 5163 5164 5165 5166 5167 5168 5169 5170 5171 5172 5173 5174 5175 5176 5177 5178 5179 5180 5181 5182 5183 5184 5186 5187 5188 5189 5190 5191 5192 5193 5194 5195 5196 5197 5198 5199 5200 5206 5207 5208 5209 5210 5211 5212 5213 5214 5215 5216 5217 5218 5220 5221 5222 5223 5224 5225 5226 5227 5228 5229 5230 5231 5232 5233 5234 5235 5236 5237 5238 5239 5240 5241 5242 5243 5244 5245 5246 5247 5248 5249 5250 5251 5252 5254 5255 5257 5278 5279 5280 5281 5282 5283 5284 5285 5287 5288 5295 5298 5299 5300 5301 5302 5303 5304 5305 5306 5307 5308 5309 5310 5311 5314 5315 5316 5317 5318 5319 5320 5321 5322 5323 5324 5325 5326 5327 5328 5329 5330 5331 5332 5333 5334 5336 5343 5345 5346 5376 5377 5378 5380 5381 5383 5384 5385 5386 5388 5389 5390 5391 5392 5395 5396 5397 5398 5399 5400 5401 5402 5403 5409 5410 5411 5412 5413 5414 5415 5416 5417 5418 5419 5420 5421 5422 5423 5424 5425 5426 5429 5433 5434 5435 5444 5445 5446 5447 5448 5449 5450 5451 5452 5453 5455 6001 6002 6005 6008 6010 6011 6012 6018 6019 6020 6021 6022 6023 6024 6025 6026 6027 6028 6091 6092 6093 6094 6095 6096 6097 6098 6099 6101 6102 6103 6113 6115 6117 6119 6120 6171 6177 6179 6212 6218 6219 6220 6222 6223 6224 6225 6226 6227 6228 6229 6239 6256 6275 6276 6277 6278 6279 6280 6281 6282 6283 6284 6285 6286 6299 6300 6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6308 6309 6310 6311 6323 6328 6329 6334 6335 6336 6337 6338 6339 6340 6350 6352 6353 6354 6355 6356 6357 6358 6359 6360 6361 6362 6375 6381 6382 6383 6391 6392 6393 6394 6396 6397 6400 6401 6403 6436 6483 6484 6485 6486 6488 6536 6537 6542 6583 6628 6629 6630 6631 6632 6633 6634 6636 6637 6638 6639 6640 6641 6642 6643 6644 6711 6745 6746 6747 6748 6749 6750 6751 6752 6753 6754 6755 6756 6757 6792 6793 6794 6795 6862 6872 6873 6874 6877 6879 6881 6882 6883 6884 6885 6887 6888 6889 6891 6914 6915 6916 6917 6918 6919 6920 6921 6922 6923 6924 6960 6963 6967 6968 6970 6972 6975 6976 7049 7055 7059 7066 7067 7072 7074 7077 7078 7079 7080 7081 7082 7083 7084 7085 7086 7088 7089 7090 7092 7095 7096 7101 7102 7106 7107 7112 7118 7128 7138 7139 7140 7141 7149 7150 7151 7152 7153 7154 7155 7156 7157 7158 7159 7160 7161 7164 7165 7166 7167 7168 7181 7182 7183 7184 7185 7186 7187 7188 7189 7190 7191 7211 7212 7213 7214 7215 7216 7219 7220 7221 7222 7223 7250 7251 7252 7253 7254 7257 7258 7260 7261 7262 7263 7264 7343 7345 7349 7352 7353 7377 7378 7380 7382 7384 7389 7394 7398 7400 7403 7405 7408 7412 7415 7422 7425 7426 7429 7445 7446 7458 7467 7487 7496 7514 7518 7530 7539 7543 7546 7547 7548 7550 7552 7553 7556 7557 7558 7559 7563 7564 7567 7568 7569 7572 7574 7576 7578 7582 7585 7586 7587 7589 7593 7594 7595 7596 7597 7598 7599 7600 7601 7603 7604 7605 7606 7607 7609 7610 7611 7612 7613 7614 7615 7618 7619 7620 7622 7631 7635 7641 7642 7647 7648 7650 7652 7657 7660 7661 7663 7665 7666 7668 7670 7672 7674 7681 7683 7695 7698 7699 7700 7704 7742 7780 7785 7792 7806 7814 7831 7836 7839 7845 7849 7850 7857 7861 7897 7923 7926 7953 7956 7967 7969 7983 7997 8005 8007 8009 8010 8019 8024 8028 8039 8041 8050 8052 8053 8065 8066 8067 8075 8081 8082 8085 8087 8088 8091 8108 8111 8118 8121 8123 8125 8126 8127 8129 8130 8134 8138 8139 8142 8143 8144 8145 8146 8149 8151 8152 8161 8162 8163 8164 8165 8166 8167 8170 8172 8173 8174 8175 8176 8178 8179 8180 8182 8183 8184 8185 8188 8189 8192 8193 8194 8196 8197 8198 8199 8200 8201 8203 8204 8205 8206 8207 8208 8209 8210 8211 8212 8213 8214 8215 8216 8217 8218 8223 8226 8232 8237 8243 8246 8249 8252 8253 8254 8257 8277 8279 8281 8284 8295 8302 8325 8339 8368 8369 8372 8374 8375 8378 8380 8381 8382 8383 8384 8387 8390 8391 8392 8393 8394 8395 8397 8401 8406 8408 8409 8433 8435 8443 8444 8447 8450 8451 8458 8461 8464 8467 8469 8472 8474 8476 8477 8480 8481 8482 8483 8485 8486 8487 8495 8497 8498 8499 8501 8510 8511 8514 8789 8795 8809 8820 8823 8890 8895 8897 8898 8899 8900 9005 9014 9017 9018 9022 9031 9088 9091 9092 9094 9095 9096 9099 9101 9125 9134 9254 9256 9257 9260 9264 9265 9266 9274 9275 9284 9290 9291 9293 9294 9296 9300 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9311 9312 9313 9315 9318 9319 9600 9602 9630 9631 9632 9634 9637 9642 9645 9646 9650 9652 9655 9657 9659 9660 9662 9666 9668 9711 9726 9737 9744 9749 9750 9752 9754 9755 9757 9758 9759 9761 9762 9763 9764 9765 9766 9768 10427 10431 10433 10434 10435 10436 10437 10439 10442 10443 10448 10449 10455 10456 10458 10460 10461 10463 10464 10470 10471 10479 10485 10488 10490 10494 10495 10497 10499 10535 10586 10981 10982 10983 10984 10985 10986 10987 10988 10989 10990 10991 10992 10994 10995 10996 10997 10998 11002 11003 11007 11008 11012 11014 11017 11018 11019 11020 11051 11053 11054 11055 11057 11058 11062 11063 11065 11066 11073 11074 11076 11081 11083 11084 11085 11086 11089 11090 11091 11092 11093 11094 11096 11097 11098 11099 11100 11101 11102 11103 11104 11105 11106 11107 11108 11110 11111 11112 11113 11117 11118 11120 11122 11125 11138 12345 12353 12358 12360 12361 12362 12363 12364 12365 12366 12367 12368 12369 12370 12371 12372 12373 12374 12376 12377 12378 12379 12380 12381 12382 12383 12384 12385 12386 12388 12390 12393 12395 12396 12398 12400 12401 12402 12404 12406 12407 12408 12409 12410 12411 12412 12413 12415 12416 12417 12418 12419 12420 12421 12423 12424 12426 12428 12429 12430 12431 12433 12434 12444 12445 12446 12447 12448 12449 12450 12451 12452 12453 12454 12455 12456 12457 12458 12459 12460 12461 12462 12464 12468 12471 12472 12473 12475 12476 12477 12478 12479 12480 12481 12482 12483 12484 12485 12487 12490 12494 12496 12497 12537 12540 12541 12542 12543 12545 12549 12550 12551 12552 12558 12559 12573 12575 12592 12593 12604 12605 12606 12607 12608 12609 12610 12611 12612 12613 12614 12615 12616 12617 12618 12619 12620 12621 12622 12623 12624 12625 12626 12627 12628 12629 12630 12631 12632 12633 12634 12635 12636 12637 12638 12639 12640 12641 12642 12643 12644 12645 12646 12647 12648 12649 12650 12651 12652 12653 12654 12655 12656 12657 12658 12659 12688 12691 12696 12700 12701 12702 12707 12708 12709 12711 12712 12714 12716 12717 12722 12723 12724 12725 12727 12728 12729 12730 12733 12734 12736 12739 12741 12742 12744 12745 12747 12748 12749 12750 12751 12752 12754 12755 12757 12758 12764 12767 12768 12769 12770 12773 12774 12775 12776 12778 12779 12780 12781 12782 12783 12784 12785 12786 12787 12788 12790 12791 12792 12818 12819 12820 12821 12822 12823 12824 12825 12826 12827 12828 12829 12878 12879 12880 12881 12882 12883 12884 12885 12886 12888 12889 12892 17010 17063 17072 17078 17126 17127 17149 17155 17168 17173 17182 17195 17225 17262 17266 17267 17271 17307 17308 17315 17327 17328 17338 17341 17350 17378 17381 17387 17395 17415 17422 17428 17429 17435 17439 17465 17466 17475 17476 17494 17514 17533 17534 17545 17553 17554 17581 17598 17609 17615 17650 17675 17708 17715 17728 17764 17859 17862 17893 17898 17917 17929 17942 17971 17972 18009 18013 18014 18024 18030 18034 18050 18054 18064 18065 18069 18081 18082 18093 18097 18098 18101 18110 18114 18135 18161 18169 18183 18221 18233 18242 18267 18287 18294 18299 18306 18308 18320 18321 18322 18330 18340 18349 18361 18368 18372 18375 18386 18387 18392 18403 18417 18431 18450 18460 18463 18472 18489 18510 18545 18554 18557 18567 18590 18594 18601 18608 18627 18631 18643 18651 18656 18668 18677 18692 18697 18709 18721 18726 18737 18739 18752 18758 18761 18764 18771 18780 18794 18796 18808 18818 18820 18821 18822 18827 18829 18850 18852 18861 18862 18864 18876 18888 18913 18920 18930 18938 18973 18994 19006 19014 19017 19018 19030 19045 19050 19061 19063 19065 19066 19067 19072 19077 19085 19090 19097 19107 19110 19118 19122 19129 19139 19142 19151 19169 19176 19180 19191 19199 19211 19216 19222 19264 19290 19298 19302 19314 19319 19327 19338 19345 19347 19356 19359 19364 19378 19389 19400 19401 19409 19412 19427 19441 19443 19445 19467 19505 19512 19531 19576 19577 19588 19598 19601 19605 19614 19616 19626 19641 19644 19672 19694 19706 19719 19727 19744 19746 19751 19764 19806 19834 19843 19875 19876 19881 19915 19951 19969 19970 19976 19981 19993 19996 20001 20002 20011 20039 20040 20043 20044 20053 20057 20058 20060 20075 20077 20084 20091 20096 20103 20108 20109 20110 20130 20132 20134 20135 20136 20137 20138 20144 20148 20150 20162 20169 20175 20185 20189 20209 20220 20224 20229 20241 20246 20248 20265 20270 20272 20284 20328 20329 20333 20336 20343 20352 20355 20358 20365 20377 20380 20443 20462 20488 20492 20496 20520 20526 20527 20528 20532 20534 20540 20547 20549 20561 20563 20572 20573 20579 20580 20589 20592 20596 20602 20603 20605 20618 20619 20620 20623 20627 20628 20632 20640 20644 20662 20675 20694 20700 20704 20723 20728 20804 20832 20833 20842 20884 20912 20913 20922 20926 20932 20953 20962 20970 20971 20988 20991 20997 21026 21054 21075 21105 21115 21141 21142 21146 21206 21216 21250 21267 21279 21285 21286 21291 21294 21298 21302 21311 21336 21347 21379 21386 21400 21416 21425 21433 21436 21441 21455 21467 21475 21479 21485 21488 21489 21499 21519 21525 21529 21535 21546 21576 21648 21662 21665 21669 21674 21675 21680 21698 21718 21751 21753 21769 21792 21803 21805 21810 21811 21815 21818 21824 21827 21835 21838 21839 21844 21848 21857 21861 21865 21871 21874 21879 21880 21883 21888 21891 21900 21902 21905 21910 21917 21932 21939 21951 21960 21963 21974 21977 21984 21986 21996 21997 22060 22080 22095 22119 22127 22185 22213 22248 22372 22477 22484 22495 22496 22537 22725 22751 22755 22757 22829 22843 22912 22958 22973 23596 23599


Data profiles for float 7967

Trajectory for float 7967

Engineering data for float 7967

Root Page