University of Washington Profiling Drifters
Summary index for float 2789

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0018 0019 0020 0024 0025 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0037 0040 0041 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0116 0270 0276 0402 0404 0405 0406 0407 0408 0418 0419 0420 0421 0422 0423 0424 0452 0453 0454 0455 0456 0457 0458 0459 0477 0478 0479 0481 0506 0507 0508 0509 0510 0511 0544 0559 0564 0565 0566 0567 0568 0569 0570 0571 0581 0582 0583 0586 0589 0591 0592 0593 0594 0595 0632 0635 0640 0641 0642 0643 0644 0645 0646 0648 0649 0650 0651 0652 0654 0688 0689 0690 0691 0692 0693 0804 0805 0807 0809 0820 0821 0822 0823 0824 0827 0828 0829 0830 0831 0832 0833 0834 0835 0836 0837 0839 0840 0841 0849 0851 0852 0853 0854 0855 0856 0857 0858 0872 0873 0874 0875 0876 0877 0878 0880 0881 0882 0886 0888 0889 0893 0894 0949 0953 0974 0975 0984 0986 1068 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1187 1188 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1215 1216 1268 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1285 1296 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1320 1321 1322 1323 1324 1326 1327 1328 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1577 1578 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1637 1638 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1729 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1793 1795 1958 2012 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2178 2179 2180 2181 2182 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2753 2754 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2853 2854 2910 2911 2912 2913 2914 2915 2916 2917 3053 3054 3055 3276 3277 3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3288 3289 3290 5001 5002 5003 5004 5005 5006 5007 5008 5009 5010 5011 5012 5013 5014 5015 5016 5017 5018 5019 5020 5021 5023 5024 5025 5026 5027 5028 5029 5030 5031 5032 5033 5034 5035 5036 5037 5038 5039 5040 5041 5044 5045 5046 5047 5048 5049 5050 5051 5052 5053 5055 5056 5057 5058 5060 5061 5062 5063 5064 5065 5066 5067 5068 5069 5071 5072 5073 5074 5075 5076 5077 5078 5079 5080 5081 5082 5083 5084 5085 5086 5087 5088 5089 5090 5091 5092 5093 5094 5095 5097 5099 5100 5101 5102 5103 5104 5105 5106 5107 5108 5109 5111 5112 5113 5114 5115 5116 5118 5119 5120 5121 5122 5123 5124 5125 5126 5127 5128 5130 5131 5132 5133 5134 5135 5136 5137 5138 5139 5140 5141 5142 5143 5144 5145 5146 5154 5155 5156 5157 5158 5159 5160 5161 5162 5163 5164 5165 5166 5167 5168 5169 5170 5171 5172 5173 5174 5175 5176 5177 5178 5179 5180 5181 5182 5183 5184 5186 5187 5188 5189 5190 5191 5192 5193 5194 5195 5196 5197 5198 5199 5200 5206 5207 5208 5209 5210 5211 5212 5213 5214 5215 5216 5217 5218 5220 5221 5222 5223 5224 5225 5226 5227 5228 5229 5230 5231 5232 5233 5234 5235 5236 5237 5238 5239 5240 5241 5242 5243 5244 5245 5246 5247 5248 5249 5250 5251 5252 5254 5255 5257 5278 5279 5280 5281 5282 5283 5284 5285 5287 5288 5295 5298 5299 5300 5301 5302 5303 5304 5305 5306 5307 5308 5309 5310 5311 5314 5315 5316 5317 5318 5319 5320 5321 5322 5323 5324 5325 5326 5327 5328 5329 5330 5331 5332 5333 5334 5336 5343 5345 5346 5376 5377 5378 5380 5381 5383 5384 5385 5386 5388 5389 5390 5391 5392 5395 5396 5397 5398 5399 5400 5401 5402 5403 5409 5410 5411 5412 5413 5414 5415 5416 5417 5418 5419 5420 5421 5422 5423 5424 5425 5426 5429 5433 5434 5435 5444 5445 5446 5447 5448 5449 5450 5451 5452 5453 5455 6001 6002 6005 6008 6010 6011 6012 6018 6019 6020 6021 6022 6023 6024 6025 6026 6027 6028 6091 6092 6093 6094 6095 6096 6097 6098 6099 6101 6102 6103 6113 6115 6117 6119 6120 6171 6177 6179 6212 6218 6219 6220 6222 6223 6224 6225 6226 6227 6228 6229 6239 6256 6275 6276 6277 6278 6279 6280 6281 6282 6283 6284 6285 6286 6299 6300 6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6308 6309 6310 6311 6323 6328 6329 6334 6335 6336 6337 6338 6339 6340 6350 6352 6353 6354 6355 6356 6357 6358 6359 6360 6361 6362 6375 6381 6382 6383 6391 6392 6393 6394 6396 6397 6400 6401 6403 6436 6483 6484 6485 6486 6488 6536 6537 6542 6583 6628 6629 6630 6631 6632 6633 6634 6636 6637 6638 6639 6640 6641 6642 6643 6644 6711 6745 6746 6747 6748 6749 6750 6751 6752 6753 6754 6755 6756 6757 6792 6793 6794 6795 6862 6872 6873 6874 6877 6879 6881 6882 6883 6884 6885 6887 6888 6889 6891 6914 6915 6916 6917 6918 6919 6920 6921 6922 6923 6924 6960 6963 6967 6968 6970 6972 6975 6976 7049 7055 7059 7066 7067 7072 7074 7077 7078 7079 7080 7081 7082 7083 7084 7085 7086 7088 7089 7090 7092 7095 7096 7101 7102 7106 7107 7112 7118 7128 7138 7139 7140 7141 7149 7150 7151 7152 7153 7154 7155 7156 7157 7158 7159 7160 7161 7164 7165 7166 7167 7168 7181 7182 7183 7184 7185 7186 7187 7188 7189 7190 7191 7211 7212 7213 7214 7215 7216 7219 7220 7221 7222 7223 7250 7251 7252 7253 7254 7257 7258 7260 7261 7262 7263 7264 7343 7345 7349 7352 7353 7377 7378 7380 7382 7384 7389 7394 7398 7400 7403 7405 7408 7412 7415 7422 7425 7426 7429 7445 7446 7458 7467 7487 7496 7514 7518 7530 7539 7543 7546 7547 7548 7550 7552 7553 7556 7557 7558 7559 7563 7564 7567 7568 7569 7572 7574 7576 7578 7582 7585 7586 7587 7589 7593 7594 7595 7596 7597 7598 7599 7600 7601 7603 7604 7605 7606 7607 7609 7610 7611 7612 7613 7614 7615 7618 7619 7620 7622 7631 7635 7641 7642 7647 7648 7650 7652 7657 7660 7661 7663 7665 7666 7668 7670 7672 7674 7681 7683 7695 7698 7699 7700 7704 7742 7780 7785 7792 7806 7814 7831 7836 7839 7845 7849 7850 7857 7861 7897 7923 7926 7953 7956 7967 7969 7983 7997 8005 8007 8009 8010 8019 8024 8028 8039 8041 8050 8052 8053 8065 8066 8067 8075 8081 8082 8085 8087 8088 8091 8108 8111 8118 8121 8123 8125 8126 8127 8129 8130 8134 8138 8139 8142 8143 8144 8145 8146 8149 8151 8152 8161 8162 8163 8164 8165 8166 8167 8170 8172 8173 8174 8175 8176 8178 8179 8180 8182 8183 8184 8185 8188 8189 8192 8193 8194 8196 8197 8198 8199 8200 8201 8203 8204 8205 8206 8207 8208 8209 8210 8211 8212 8213 8214 8215 8216 8217 8218 8223 8226 8232 8237 8243 8246 8249 8252 8253 8254 8257 8277 8279 8281 8284 8295 8302 8325 8339 8368 8369 8372 8374 8375 8378 8380 8381 8382 8383 8384 8387 8390 8391 8392 8393 8394 8395 8397 8401 8406 8408 8409 8433 8435 8443 8444 8447 8450 8451 8458 8461 8464 8467 8469 8472 8474 8476 8477 8480 8481 8482 8483 8485 8486 8487 8495 8497 8498 8499 8501 8510 8511 8514 8789 8795 8809 8820 8823 8890 8895 8897 8898 8899 8900 9005 9014 9017 9018 9022 9031 9088 9091 9092 9094 9095 9096 9099 9101 9125 9134 9254 9256 9257 9260 9264 9265 9266 9274 9275 9284 9290 9291 9293 9294 9296 9300 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9311 9312 9313 9315 9318 9319 9600 9602 9630 9631 9632 9634 9637 9642 9645 9646 9650 9652 9655 9657 9659 9660 9662 9666 9668 9711 9726 9737 9744 9749 9750 9752 9754 9755 9757 9758 9759 9761 9762 9763 9764 9765 9766 9768 10427 10431 10433 10434 10435 10436 10437 10439 10442 10443 10448 10449 10455 10456 10458 10460 10461 10463 10464 10470 10471 10479 10485 10488 10490 10494 10495 10497 10499 10535 10586 10981 10982 10983 10984 10985 10986 10987 10988 10989 10990 10991 10992 10994 10995 10996 10997 10998 11002 11003 11007 11008 11012 11014 11017 11018 11019 11020 11051 11053 11054 11055 11057 11058 11062 11063 11065 11066 11073 11074 11076 11081 11083 11084 11085 11086 11089 11090 11091 11092 11093 11094 11096 11097 11098 11099 11100 11101 11102 11103 11104 11105 11106 11107 11108 11110 11111 11112 11113 11117 11118 11120 11122 11125 11138 12345 12353 12358 12360 12361 12362 12363 12364 12365 12366 12367 12368 12369 12370 12371 12372 12373 12374 12376 12377 12378 12379 12380 12381 12382 12383 12384 12385 12386 12388 12390 12393 12395 12396 12398 12400 12401 12402 12404 12406 12407 12408 12409 12410 12411 12412 12413 12415 12416 12417 12418 12419 12420 12421 12423 12424 12426 12428 12429 12430 12431 12433 12434 12444 12445 12446 12447 12448 12449 12450 12451 12452 12453 12454 12455 12456 12457 12458 12459 12460 12461 12462 12464 12468 12471 12472 12473 12475 12476 12477 12478 12479 12480 12481 12482 12483 12484 12485 12487 12490 12494 12496 12497 12537 12540 12541 12542 12543 12545 12549 12550 12551 12552 12558 12559 12573 12575 12592 12593 12604 12605 12606 12607 12608 12609 12610 12611 12612 12613 12614 12615 12616 12617 12618 12619 12620 12621 12622 12623 12624 12625 12626 12627 12628 12629 12630 12631 12632 12633 12634 12635 12636 12637 12638 12639 12640 12641 12642 12643 12644 12645 12646 12647 12648 12649 12650 12651 12652 12653 12654 12655 12656 12657 12658 12659 12688 12691 12696 12700 12701 12702 12707 12708 12709 12711 12712 12714 12716 12717 12722 12723 12724 12725 12727 12728 12729 12730 12733 12734 12736 12739 12741 12742 12744 12745 12747 12748 12749 12750 12751 12752 12754 12755 12757 12758 12764 12767 12768 12769 12770 12773 12774 12775 12776 12778 12779 12780 12781 12782 12783 12784 12785 12786 12787 12788 12790 12791 12792 12818 12819 12820 12821 12822 12823 12824 12825 12826 12827 12828 12829 12878 12879 12880 12881 12882 12883 12884 12885 12886 12888 12889 12892 17078 17127 17149 17168 17266 17267 17271 17307 17308 17315 17378 17395 17429 17435 17466 17514 17534 17728 17764 17942
$ Summary index for float `2789'
$ # profile  lat    lon  m  d   y  hour Pmax batt   t-flag n-samples
$ ------------------------------------------------------------------------------------
  1   000 45.00N  161.00E 01 17 2007 12.34   0 15.7      *     1
  2   001 45.55N  160.84E 01 27 2007  3.76 1999 15.6 0x00000001     72
  3   002 46.46N  160.75E 02 06 2007  3.49 1012 15.5 0x00000000     52
  4   003 46.19N  162.00E 02 16 2007  3.23 1004 15.5 0x00000000     52
  5   004 45.74N  162.62E 02 26 2007  3.53  997 15.5 0x00000000     51
  6   005 45.20N  162.40E 03 08 2007  2.71 1999 15.5 0x00000001     72
  7   006 44.74N  162.37E 03 18 2007  3.86 1002 15.6 0x00000000     52
  8   007 44.38N  162.73E 03 28 2007  3.40 1002 15.6 0x00000000     52
  9   008 44.52N  163.05E 04 07 2007  3.53 1002 15.6 0x00000000     52
 10   009 44.97N  163.27E 04 17 2007  3.26 1999 15.6 0x00000001     72
 11   010 45.42N  163.21E 04 27 2007  3.27 1008 15.6 0x00000000     52
 12   011 45.66N  163.21E 05 07 2007  3.24 1010 15.5 0x00000000     52
 13   012 45.74N  163.23E 05 17 2007  3.20 1002 15.6 0x00000000     52
 14   013 45.59N  163.22E 05 27 2007  3.12 1999 15.6 0x00000001     72
 15   014 45.63N  162.99E 06 06 2007  3.57 1006 15.5 0x00000000     52
 16   015 45.68N  162.94E 06 16 2007  3.29 1003 15.5 0x00000000     52
 17   016 45.75N  162.96E 06 26 2007  3.81  997 15.6 0x00000000     51
 18   017 45.57N  163.15E 07 06 2007  4.41 1999 15.5 0x00000001     72
 19   018 45.35N  163.34E 07 16 2007  4.13 1011 15.5 0x00000000     49
 20   019 45.18N  163.95E 07 26 2007  3.85 1012 15.5 0x00000000     49
 21   020 45.31N  164.54E 08 05 2007  3.53 1007 15.5 0x00000000     52
 22   021 45.69N  164.67E 08 15 2007  4.24 2000 15.5 0x00000001     72
 23   022 45.81N  164.73E 08 25 2007  3.64 1006 15.5 0x00000000     52
 24   023 45.89N  164.50E 09 04 2007  4.41 1004 15.5 0x00000000     52
 25   024 45.88N  164.24E 09 14 2007  4.00  998 15.5 0x00000000     51
 26   025 45.76N  164.08E 09 24 2007  6.66 1949 15.5 0x00000001     66
 27   026 45.60N  163.93E 10 04 2007  3.58 1007 15.3 0x00000000     52
 28   027 45.45N  163.77E 10 14 2007  3.31 1005 15.2 0x00000000     52
 29   028 45.42N  163.83E 10 24 2007  4.73 1006 15.2 0x00000000     52
 30   029 45.42N  164.02E 11 03 2007  4.11 1999 15.5 0x00000001     72
 31   030 45.50N  163.95E 11 13 2007  4.13 1002 15.4 0x00000000     52
 32   031 45.43N  163.56E 11 23 2007  3.84  999 15.5 0x00000000     51
 33   032 45.37N  163.56E 12 03 2007  3.57  998 15.3 0x00000000     51
 34   033 45.42N  163.42E 12 13 2007  6.51 1949 15.0 0x00000001     71
 35   034 45.26N  163.12E 12 23 2007  4.22 1003 15.0 0x00000000     52
 36   035 45.22N  162.99E 01 02 2008  4.39 1003 15.0 0x00000000     49
 37   036 45.14N  162.84E 01 12 2008  4.11 1003 15.2 0x00000000     52
 38   037 45.02N  162.49E 01 22 2008  3.82 1999 14.9 0x00000001     67
 39   038 44.87N  162.36E 02 01 2008  3.50 1007 14.9 0x00000000     52
 40   039 44.67N  162.40E 02 11 2008  3.29 1012 15.1 0x00000000     52
 41   040 44.61N  162.71E 02 21 2008  3.39 1007 14.9 0x00000000     52
 42   041 44.82N  162.70E 03 02 2008  4.37 2000 14.9 0x00000001     72
 43   042 44.99N  162.64E 03 12 2008  3.29 1008 14.8 0x00000000     52
 44   043 45.06N  162.45E 03 22 2008  3.21 1005 14.8 0x00000000     52
 45   044 45.15N  162.21E 04 01 2008  3.14 1006 14.8 0x00000000     52
 46   045 45.26N  161.91E 04 11 2008  6.59 1949 14.8 0x00000001     71
 47   046 45.33N  161.73E 04 21 2008  4.63 1001 14.8 0x00000000     52
 48   047 45.38N  161.41E 05 01 2008  4.16 1005 14.8 0x00000000     52
 49   048 45.36N  161.02E 05 11 2008  3.51 1008 14.8 0x00000000     52
 50   049 45.21N  160.91E 05 21 2008  3.80 1949 14.9 0x00000001     71
 51   050 45.10N  160.76E 05 31 2008  3.53 1010 14.7 0x00000000     49
 52   051 44.95N  160.95E 06 10 2008  3.24 1005 14.7 0x00000000     52
 53   052 44.93N  161.25E 06 20 2008  4.25 1004 14.7 0x00000000     47
 54   053 44.98N  161.73E 06 30 2008  6.90 1949 14.7 0x00000001     71
 55   054 45.02N  162.11E 07 10 2008  4.05 1008 14.7 0x00000000     52
 56   055 45.15N  162.35E 07 20 2008  3.75 1003 14.7 0x00000000     52
 57   056 45.28N  162.48E 07 30 2008  3.30 1010 14.7 0x00000000     52
 58   057 45.45N  162.55E 08 09 2008  4.32 2000 14.7 0x00000001     72
 59   058 45.62N  162.73E 08 19 2008  3.67 1008 14.7 0x00000000     52
 60   059 45.77N  163.11E 08 29 2008  3.92 1008 14.7 0x00000000     52
 61   060 45.76N  163.46E 09 08 2008  3.84 1007 14.7 0x00000000     52
 62   061 45.63N  163.60E 09 18 2008  6.69 1949 14.7 0x00000001     71
 63   062 45.38N  163.63E 09 28 2008  3.45 1009 14.7 0x00000000     52
 64   063 45.13N  163.76E 10 08 2008  3.59 1002 14.7 0x00000000     52
 65   064 44.76N  164.30E 10 18 2008  3.51 1006 14.7 0x00000000     52
 66   065 44.54N  165.14E 10 28 2008  7.98 2000 14.7 0x00000001     72
 67   066 44.86N  165.97E 11 07 2008  3.35 1006 14.6 0x00000000     52
 68   067 45.12N  166.96E 11 17 2008  3.28 1008 14.6 0x00000000     52
 69   068 44.92N  167.96E 11 27 2008  3.22 1010 14.6 0x00000000     52
 70   069 44.26N  169.12E 12 07 2008  6.41 1949 14.6 0x00000001     71
 71   070 44.48N  169.74E 12 17 2008  3.08 1005 14.6 0x00000000     52
 72   071 44.83N  170.04E 12 27 2008  3.49  999 14.6 0x00000000     51
 73   072 44.85N  170.61E 01 06 2009  3.87 1008 14.6 0x00000000     52
 74   073 45.17N  171.09E 01 16 2009  5.28 2000 14.6 0x00000001     72
 75   074 45.62N  171.11E 01 26 2009  3.18 1007 14.6 0x00000000     52
 76   075 46.17N  171.29E 02 05 2009  4.22 1009 14.6 0x00000000     52
 77   076 46.51N  171.66E 02 15 2009  3.56 1012 14.6 0x00000000     52
 78   077 46.85N  171.85E 02 25 2009  6.22 1949 14.6 0x00000001     71
 79   078 46.87N  172.15E 03 07 2009  3.85 1005 14.6 0x00000000     52
 80   079 46.53N  172.54E 03 17 2009  3.26 1001 14.6 0x00000000     52
 81   080 46.33N  172.69E 03 27 2009  3.26 1009 14.6 0x00000000     52
 82   081 46.04N  172.71E 04 06 2009  3.59 1949 14.6 0x00000001     71
 83   082 45.92N  172.67E 04 16 2009  4.33 1006 14.5 0x00000000     52
 84   083 45.94N  172.37E 04 26 2009  3.96 1007 14.5 0x00000000     52
 85   084 45.93N  172.10E 05 06 2009  3.30 1005 14.5 0x00000000     52
 86   085 46.08N  171.93E 05 16 2009  4.30 2000 14.5 0x00000001     72
 87   086 46.21N  171.70E 05 26 2009  3.19 1009 14.5 0x00000000     52
 88   087 46.48N  171.81E 06 05 2009  3.47 1002 14.5 0x00000000     52
 89   088 46.46N  172.05E 06 15 2009  3.39 1003 14.5 0x00000000     52
 90   089 46.27N  172.61E 06 25 2009  6.69 1949 14.5 0x00000001     71
 91   090 46.09N  173.01E 07 05 2009  3.22 1000 14.5 0x00000000     51
 92   091 45.85N  173.13E 07 15 2009  3.14 1003 14.5 0x00000000     52
 93   092 45.76N  173.36E 07 25 2009  3.12 1009 14.5 0x00000000     52
 94   093 45.54N  173.49E 08 04 2009  4.01 1999 14.5 0x00000001     72
 95   094 45.32N  173.62E 08 14 2009  3.35 1002 14.5 0x00000000     52
 96   095 45.17N  173.61E 08 24 2009  3.88 1004 14.5 0x00000000     52
 97   096 45.08N  173.70E 09 03 2009  3.61 1005 14.5 0x00000000     52
 98   097 45.27N  173.97E 09 13 2009  6.65 1949 14.5 0x00000001     71
 99   098 45.41N  174.21E 09 23 2009  4.03 1006 14.5 0x00000000     52
 100   099 45.52N  174.26E 10 03 2009  3.39 1006 14.5 0x00000000     52
 101   100 45.70N  174.38E 10 13 2009  4.11 1007 14.5 0x00000000     52
 102   101 46.01N  174.38E 10 23 2009  5.39 2000 14.5 0x00000001     72
 103   102 46.45N  174.45E 11 02 2009  3.54 1010 14.5 0x00000000     52
 104   103 46.94N  174.79E 11 12 2009  3.24 1007 14.5 0x00000000     52
 105   104 47.14N  175.70E 11 22 2009  3.41 1004 14.5 0x00000000     52
 106   105 47.14N  176.61E 12 02 2009  6.03 1949 14.5 0x00000001     71
 107   106 47.06N  176.97E 12 12 2009  3.74 1003 14.5 0x00000000     52
 108   107 46.93N  176.99E 12 22 2009  3.10 1000 14.5 0x00000000     52
 109   108 46.69N  176.84E 01 01 2010  3.43 1012 14.5 0x00000000     52
 110   109 46.54N  176.74E 01 11 2010  4.79 2000 14.5 0x00000001     72
 111   110 46.43N  176.54E 01 21 2010  3.19 1005 14.5 0x00000000     52
 112   111 46.46N  176.36E 01 31 2010  3.08 1009 14.5 0x00000000     52
 113   112 46.48N  176.08E 02 10 2010  3.12 1006 14.4 0x00000000     52
 114   113 46.48N  176.00E 02 20 2010  6.96 1949 14.4 0x00000001     71
 115   114 46.44N  175.80E 03 02 2010  3.40 1003 14.4 0x00000000     52
 116   115 46.49N  175.79E 03 12 2010  4.70 1007 14.4 0x00000000     52
 117   116 46.40N  175.84E 03 22 2010  3.75 1012 14.4 0x00000000     52
 118   117 46.43N  175.81E 04 01 2010  4.12 2000 14.4 0x00000001     72
 119   118 46.39N  176.07E 04 11 2010  3.82  992 14.4 0x00000000     51
 120   119 46.45N  176.27E 04 21 2010  3.40  998 14.4 0x00000000     51
 121   120 46.49N  176.47E 05 01 2010  4.45 1014 14.4 0x00000000     52
 122   121 46.61N  176.76E 05 11 2010  6.27 1949 14.4 0x00000001     71
 123   122 46.73N  177.07E 05 21 2010  3.07  992 14.4 0x00000000     51
 124   123 46.93N  177.46E 05 31 2010  3.29 1008 14.4 0x00000000     52
 125   124 47.24N  177.85E 06 10 2010  3.24 1001 14.4 0x00000000     52
 126   125 47.50N  178.24E 06 20 2010  3.43 1999 14.4 0x00000001     72
 127   126 47.53N  178.79E 06 30 2010  3.14 1012 14.4 0x00000000     52
 128   127 47.38N  179.16E 07 10 2010  3.06 1001 14.4 0x00000000     52
 129   128 47.18N  179.48E 07 20 2010  3.10 1002 14.4 0x00000000     52
 130   129 47.03N  179.71E 07 30 2010  6.83 1949 14.4 0x00000001     71
 131   130 46.86N  179.78E 08 09 2010  3.58 1004 14.4 0x00000000     52
 132   131 46.78N  179.88E 08 19 2010  3.69 1005 14.4 0x00000000     52
 133   132 46.72N  179.85W 08 29 2010  4.66  996 14.4 0x00000000     51
 134   133 46.66N  179.81W 09 08 2010  4.36 1999 14.4 0x00000001     72
 135   134 46.57N  179.53W 09 18 2010  3.38 1005 14.4 0x00000000     52
 136   135 46.44N  179.23W 09 28 2010  3.77 1006 14.4 0x00000000     52
 137   136 46.31N  178.80W 10 08 2010  3.63 1008 14.4 0x00000000     52
 138   137 46.36N  178.33W 10 18 2010  6.32 1949 14.4 0x00000001     71
 139   138 46.45N  177.71W 10 28 2010  3.95 1006 14.4 0x00000000     52
 140   139 46.34N  176.80W 11 07 2010  3.28 1012 14.4 0x00000000     52
 141   140 46.12N  176.02W 11 17 2010  3.90 1000 14.4 0x00000000     52
 142   141 46.19N  175.75W 11 27 2010  3.60 1999 14.4 0x00000001     72
 143   142 46.37N  175.54W 12 07 2010  4.59 1004 14.3 0x00000000     52
 144   143 46.59N  175.43W 12 17 2010  3.32 1000 14.3 0x00000000     51
 145   144 46.93N  175.52W 12 27 2010  3.20 1012 14.3 0x00000000     52
 146   145 47.33N  175.56W 01 06 2011  5.90 2000 14.3 0x00000001     72
 147   146 47.58N  175.43W 01 16 2011  3.55 1011 14.3 0x00000000     52
 148   147 47.63N  175.42W 01 26 2011  4.53 1000 14.3 0x00000000     52
 149   148 47.70N  175.56W 02 05 2011  3.85 1008 14.3 0x00000000     52
 150   149 47.75N  175.49W 02 15 2011  6.61 1949 14.3 0x00000001     71
 151   150 47.61N  175.26W 02 25 2011  4.24 1005 14.3 0x00000000     52
 152   151 47.53N  175.30W 03 07 2011  3.48 1002 14.3 0x00000000     52
 153   152 47.39N  175.04W 03 17 2011  3.64 1007 14.3 0x00000000     52
 154   153 47.40N  174.88W 03 27 2011  5.01 2000 14.3 0x00000001     72
 155   154 47.29N  174.76W 04 06 2011  3.11 1004 14.3 0x00000000     52
 156   155 47.37N  174.62W 04 16 2011  4.08 1011 14.3 0x00000000     52
 157   156 47.21N  174.90W 04 26 2011  3.40 1006 14.3 0x00000000     52
 158   157 47.19N  174.82W 05 06 2011  7.12 1948 14.3 0x00000001     71
 159   158 47.15N  174.78W 05 16 2011  5.14 1013 14.3 0x00000000     52
 160   159 47.12N  174.61W 05 26 2011  3.08 1002 14.2 0x00000000     52
 161   160 47.02N  174.48W 06 05 2011  3.10 1010 14.2 0x00000000     52
 162   161 46.91N  174.43W 06 15 2011  3.37 1999 14.2 0x00000001     72
 163   162 46.86N  174.38W 06 25 2011  3.92 1001 14.2 0x00000000     52
 164   163 46.90N  174.32W 07 05 2011  3.61  997 14.2 0x00000000     51
 165   164 46.95N  174.19W 07 15 2011  4.65  998 14.2 0x00000000     51
 166   165 47.07N  173.97W 07 25 2011  6.35 1949 14.2 0x00000001     71
 167   166 47.07N  173.62W 08 04 2011  3.13 1007 14.2 0x00000000     52
 168   167 47.01N  173.35W 08 14 2011  4.05 1001 14.2 0x00000000     52
 169   168 47.01N  173.23W 08 24 2011  3.75 1006 14.2 0x00000000     52
 170   169 46.83N  172.99W 09 03 2011  5.94 1949 14.2 0x00000001     71
 171   170 46.66N  172.87W 09 13 2011  3.62 1007 14.2 0x00000000     52
 172   171 46.52N  172.68W 09 23 2011  3.17 1007 14.2 0x00000000     52
 173   172 46.45N  172.49W 10 03 2011  3.28 1004 14.2 0x00000000     52
 174   173 46.40N  172.21W 10 13 2011  3.23 1999 14.2 0x00000001     72
 175   174 46.44N  171.85W 10 23 2011  4.29 1001 14.2 0x00000000     52
 176   175 46.40N  171.38W 11 02 2011  3.55 1004 14.2 0x00000000     52
 177   176 46.49N  171.19W 11 12 2011  4.59 1003 14.1 0x00000000     52
 178   177 46.43N  170.99W 11 22 2011  5.97 1949 14.1 0x00000001     71
 179   178 46.46N  170.69W 12 02 2011  3.20 1010 14.1 0x00000000     52
 180   179 46.56N  170.58W 12 12 2011  4.28 1004 14.1 0x00000000     52
 181   180 46.53N  170.42W 12 22 2011  4.18 1005 14.1 0x00000000     52
 182   181 46.52N  170.05W 01 01 2012  4.38 1999 14.1 0x00000001     72
 183   182 46.58N  170.05W 01 11 2012  3.69 1003 14.1 0x00000000     52
 184   183 46.53N  169.87W 01 21 2012  3.13 1018 14.1 0x00000000     52
 185   184 46.59N  169.51W 01 31 2012  3.94 1014 14.1 0x00000000     52
 186   185 46.67N  169.15W 02 10 2012  4.97 2000 14.1 0x00000001     72
 187   186 46.81N  168.63W 02 20 2012  3.16 1000 14.1 0x00000000     51
 188   187 46.89N  168.19W 03 01 2012  3.07 1006 14.1 0x00000000     52
 189   188 46.83N  167.63W 03 11 2012  4.11 1008 14.1 0x00000000     52
 190   189 46.83N  167.18W 03 21 2012  6.92 1949 14.1 0x00000001     71
 191   190 46.86N  166.67W 03 31 2012  3.21 1006 14.1 0x00000000     52
 192   191 46.85N  166.29W 04 10 2012  4.01 1011 14.1 0x00000000     52
 193   192 46.85N  165.70W 04 20 2012  3.30 1001 14.1 0x00000000     52
 194   193 46.85N  165.48W 04 30 2012  4.16 1999 14.1 0x00000001     72
 195   194 46.96N  165.21W 05 10 2012  3.59 1005 14.1 0x00000000     52
 196   195 47.02N  165.10W 05 20 2012  3.54 1012 14.1 0x00000000     52
 197   196 47.03N  164.87W 05 30 2012  3.92 1006 14.1 0x00000000     52
 198   197 47.05N  164.61W 06 09 2012  3.99 2000 14.1 0x00000001     72
 199   198 47.11N  164.55W 06 19 2012  3.37 1004 14.1 0x00000000     52
 200   199 47.12N  164.42W 06 29 2012  3.02 1009 14.0 0x00000000     52
 201   200 47.11N  164.18W 07 09 2012  3.83 1003 14.0 0x00000000     52
 202   201 47.13N  164.01W 07 19 2012  6.45 1949 14.0 0x00000001     71
 203   202 47.18N  163.91W 07 29 2012  4.29 1008 14.0 0x00000000     52
 204   203 47.12N  163.85W 08 08 2012  3.72 1012 14.0 0x00000000     52
 205   204 47.14N  163.69W 08 18 2012  3.09 1008 14.0 0x00000000     52
 206   205 47.17N  163.62W 08 28 2012  6.74 1949 14.0 0x00000001     71
 207   206 47.22N  163.57W 09 07 2012  3.44 1006 14.0 0x00000000     52
 208   207 47.23N  163.50W 09 17 2012  4.41 1009 14.0 0x00000000     52
 209   208 47.32N  163.09W 09 27 2012  3.27 1005 14.0 0x00000000     52
 210   209 47.20N  162.86W 10 07 2012  3.34 1999 14.0 0x00000001     72
 211   210 47.23N  162.84W 10 17 2012  3.03 1002 14.0 0x00000000     52
 212   211 47.24N  162.72W 10 27 2012  3.17 1009 14.0 0x00000000     52
 213   212 47.15N  162.59W 11 06 2012  3.16 1006 14.0 0x00000000     52
 214   213 47.15N  162.50W 11 16 2012  7.48 1949 14.0 0x00000001     71
 215   214 47.10N  162.39W 11 26 2012  3.61 1009 14.0 0x00000000     52
 216   215 47.00N  162.37W 12 06 2012  3.65 1002 14.0 0x00000000     52
 217   216 46.95N  162.43W 12 16 2012  4.04 1007 14.0 0x00000000     52
 218   217 46.88N  162.49W 12 26 2012  3.41 1999 14.0 0x00000001     72
 219   218 46.87N  162.17W 01 05 2013  3.41 1007 14.0 0x00000000     52
 220   219 46.83N  162.15W 01 15 2013  3.26 1008 14.0 0x00000000     52
 221   220 46.76N  162.22W 01 25 2013  2.97 1003 14.0 0x00000000     52
 222   221 46.71N  162.15W 02 04 2013  4.27 2000 14.0 0x00000001     72
 223   222 46.58N  162.06W 02 14 2013  3.42 1000 14.0 0x00000000     51
 224   223 46.56N  162.19W 02 24 2013  3.06 1011 14.0 0x00000000     52
 225   224 46.54N  162.06W 03 06 2013  3.76 1012 13.9 0x00000000     52
 226   225 46.60N  162.18W 03 16 2013  6.14 1949 13.9 0x00000001     71
 227   226 46.66N  162.17W 03 26 2013  3.82 1009 13.9 0x00000000     52
 228   227 46.69N  162.09W 04 05 2013  3.10 1000 14.0 0x00000000     51
 229   228 46.60N  162.02W 04 15 2013  3.43 1003 13.9 0x00000000     52
 230   229 46.67N  162.05W 04 25 2013  5.11 1999 13.9 0x00000001     72
 231   230 46.63N  162.07W 05 05 2013  2.97  995 13.9 0x00000000     51
 232   231 46.60N  162.00W 05 15 2013  3.52 1005 13.9 0x00000000     52
 233   232 46.55N  161.93W 05 25 2013  3.96 1003 13.9 0x00000000     52
 234   233 46.51N  161.79W 06 04 2013  6.22 1949 13.9 0x00000001     71
 235   234 46.45N  161.70W 06 14 2013  3.47 1004 13.9 0x00000000     52
 236   235 46.37N  161.68W 06 24 2013 12.73 1008 13.9 0x00000000     52
 237   236 46.35N  161.55W 07 04 2013  3.28 1004 13.9 0x00000000     52
 238   237 46.32N  161.47W 07 14 2013  3.41 2000 13.9 0x00000001     72
 239   238 46.26N  161.43W 07 24 2013  3.23 1003 13.9 0x00000000     52
 240   239 46.22N  161.36W 08 03 2013  3.19 1004 13.9 0x00000000     52
 241   240 46.09N  161.24W 08 13 2013  3.52  999 13.9 0x00000000     51
 242   241 45.96N  161.06W 08 23 2013  6.00 1949 13.9 0x00000001     71
 243   242 45.93N  160.93W 09 02 2013  3.24 1008 13.9 0x00000000     52
 244   244 45.92N  160.62W 09 22 2013  3.88 1010 13.9 0x00000000     52
 245   245 45.84N  160.60W 10 02 2013  4.21 2000 13.9 0x00000001     72
 246   246 45.79N  160.50W 10 12 2013  3.47 1002 13.9 0x00000000     52
 247   247 45.82N  160.43W 10 22 2013  3.28  998 13.8 0x00000000     51
 248   248 45.81N  160.42W 11 01 2013  3.11 1003 13.9 0x00000000     52
 249   249 45.76N  160.36W 11 11 2013  6.56 1949 13.8 0x00000001     71
 250   250 45.75N  160.59W 11 21 2013  4.55 1006 13.9 0x00000000     52
 251   251 45.84N  160.60W 12 01 2013  3.79 1004 13.9 0x00000000     52
 252   252 45.97N  160.62W 12 11 2013  4.21 1000 13.9 0x00000000     51
 253   253 45.97N  160.44W 12 21 2013  3.96 2000 13.9 0x00000001     72
 254   255 45.88N  160.15W 01 10 2014  3.47 1001 13.9 0x00000000     52
 255   256 45.94N  160.01W 01 20 2014  3.36 1004 13.9 0x00000000     52
 256   257 46.05N  159.74W 01 30 2014  6.33 1949 13.9 0x00000001     71
 257   258 46.09N  159.62W 02 09 2014  3.01 1008 13.9 0x00000000     52
 258   259 46.09N  159.40W 02 19 2014  4.19 1000 14.1 0x00000000     52
 259   260 46.21N  159.18W 03 01 2014  3.69 1006 14.0 0x00000000     52
 260   261 46.28N  159.02W 03 11 2014  3.71 1999 14.2 0x00000001     72
 261   262 46.28N  158.84W 03 21 2014  3.47 1001 14.0 0x00000000     52
 262   263 46.34N  158.72W 03 31 2014  3.25 1000 14.2 0x00000000     52
 263   264 46.53N  158.49W 04 10 2014  3.49 1005 14.2 0x00000000     52
 264   265 46.61N  158.31W 04 20 2014  3.27 2000 14.3 0x00000001     72
 265   266 46.57N  158.10W 04 30 2014  3.09 1003 14.3 0x00000000     52
 266   267 46.67N  158.04W 05 10 2014  3.34 1000 14.3 0x00000000     52
 267   268 46.75N  158.17W 05 20 2014  4.24 1006 14.4 0x00000000     52
 268   269 46.79N  158.16W 05 30 2014  5.97 1949 14.3 0x00000001     71
 269   270 46.90N  158.10W 06 09 2014  3.22 1003 14.4 0x00000000     52
 270   271 46.95N  158.05W 06 19 2014  3.01 1010 14.3 0x00000000     52
 271   272 47.01N  157.96W 06 29 2014  3.41 1008 14.2 0x00000000     52
 272   273 47.08N  157.90W 07 09 2014  5.64 2000 14.3 0x00000001     72
 273   274 47.15N  157.82W 07 19 2014  2.97 1002 14.2 0x00000000     52
 274   275 47.22N  157.74W 07 29 2014  3.70 1005 14.3 0x00000000     52
 275   276 47.28N  157.66W 08 08 2014  3.47 1005 14.3 0x00000000     52
 276   277 47.30N  157.47W 08 18 2014  6.14 1949 13.9 0x00000001     71
 277   278 47.36N  157.48W 08 28 2014  3.93 1008 13.6 0x00000000     52
 278   279 47.37N  157.30W 09 07 2014  3.59 1006 13.7 0x00000000     52
 279   280 47.38N  157.08W 09 17 2014  3.17  997 13.5 0x00000000     51
 280   281 47.33N  156.80W 09 27 2014  6.39 1949 13.4 0x00000001     71
 281   282 47.28N  156.57W 10 07 2014  3.29 1007 13.4 0x00000000     52
 282   283 47.28N  156.34W 10 17 2014  4.16 1013 13.3 0x00000000     52
 283   284 47.16N  156.02W 10 27 2014  3.23 1006 13.3 0x00000000     52
 284   285 47.01N  155.75W 11 06 2014  3.97 1999 13.3 0x00000001     72
 285   286 46.90N  155.53W 11 16 2014  3.47 1001 13.2 0x00000000     52
 286   287 46.76N  155.38W 11 26 2014  3.52 1008 13.2 0x00000000     52
 287   288 46.54N  155.31W 12 06 2014  3.30 1004 13.1 0x00000000     52
 288   289 46.55N  155.09W 12 16 2014  5.38 1949 13.1 0x00000001     71
 289   290 46.49N  154.78W 12 26 2014  2.97 1001 13.1 0x00000000     52
 290   291 46.31N  154.76W 01 05 2015  3.24 1006 13.1 0x00000000     52
 291   292 46.35N  154.88W 01 15 2015  3.80 1007 13.0 0x00000000     52
 292   293 46.29N  154.70W 01 25 2015  6.08 1949 13.0 0x00000001     71
 293   294 46.26N  154.68W 02 04 2015  3.62 1006 13.0 0x00000000     52
 294   295 46.21N  154.70W 02 14 2015  3.48 1008 12.9 0x00000000     52
 295   296 46.13N  154.72W 02 24 2015  3.15 1001 12.9 0x00000000     52
 296   297 46.18N  154.59W 03 06 2015  4.58 1999 12.9 0x00000001     72
 297   298 46.17N  154.68W 03 16 2015  3.23 1007 12.8 0x00000000     52
 298   299 46.21N  154.63W 03 26 2015  3.01  999 12.8 0x00000000     51
 299   300 46.16N  154.57W 04 05 2015  3.91 1004 12.8 0x00000000     52
 300   301 46.17N  154.57W 04 15 2015  6.62 1949 12.7 0x00000001     71
 301   302 46.22N  154.46W 04 25 2015  3.43 1006 12.7 0x00000000     52
 302   303 46.29N  154.44W 05 05 2015  3.20  994 12.7 0x00000000     51
 303   304 46.33N  154.33W 05 15 2015  3.08 1002 12.6 0x00000000     52
 304   305 46.40N  154.17W 05 25 2015  3.22 1999 12.6 0x00000001     72
 305   306 46.53N  154.06W 06 04 2015  4.27 1004 12.5 0x00000000     52
 306   307 46.63N  153.87W 06 14 2015  3.61  994 12.5 0x00000000     51
 307   308 46.78N  153.82W 06 24 2015  3.69  996 12.5 0x00000000     51
 308   309 46.84N  153.68W 07 04 2015  6.42 1949 12.5 0x00000001     71
 309   310 47.01N  153.61W 07 14 2015  3.21 1008 12.4 0x00000000     52
 310   311 47.07N  153.57W 07 24 2015  2.98 1005 12.4 0x00000000     52
 311   312 47.10N  153.51W 08 03 2015  3.23 1004 12.3 0x00000000     52
 312   313 47.18N  153.40W 08 13 2015  3.76 1949 12.3 0x00000001     71
 313   314 47.17N  153.38W 08 23 2015  3.92 1008 12.2 0x00000000     52
 314   315 47.11N  153.40W 09 02 2015  3.68 1005 12.2 0x00000000     52
 315   316 47.08N  153.37W 09 12 2015  3.43 1006 12.1 0x00000000     52
 316   317 47.09N  153.46W 09 22 2015  6.44 1949 12.1 0x00000001     71
 317   318 47.12N  153.50W 10 02 2015  3.48 1003 12.0 0x00000000     52
 318   319 47.14N  153.60W 10 12 2015  3.79 1004 12.0 0x00000000     52
 319   320 47.11N  153.56W 10 22 2015  4.14 1004 11.9 0x00000000     52
 320   321 47.09N  153.60W 11 01 2015  3.89 1999 11.9 0x00000001     72
 321   322 46.98N  153.54W 11 11 2015  3.64 1000 11.9 0x00000000     51
 322   323 46.97N  153.51W 11 21 2015  3.36  999 11.8 0x00000000     51
 323   324 46.89N  153.48W 12 01 2015  3.25  998 11.8 0x00000000     51
 324   325 46.77N  153.27W 12 11 2015  6.23 1949 11.8 0x00000001     71
 325   326 46.71N  153.20W 12 21 2015  3.24 1008 11.8 0x00000000     52
 326   327 46.69N  153.21W 12 31 2015  4.08 1001 11.8 0x00000000     52
 327   328 46.73N  153.09W 01 10 2016  3.84 1002 11.7 0x00000000     52
 328   329 46.68N  153.02W 01 20 2016  3.68 1999 11.7 0x00000001     72
 329   330 46.59N  152.90W 01 30 2016  3.43 1005 11.7 0x00000000     52
 330   331 46.62N  152.82W 02 09 2016  3.69 1007 11.7 0x00000000     52
 331   332 46.79N  152.71W 02 19 2016  3.47 1001 11.7 0x00000000     52
 332   333 46.90N  152.48W 02 29 2016  6.20 1949 11.7 0x00000001     71
 333   334 46.95N  152.37W 03 10 2016  4.01 1010 11.7 0x00000000     52
 334   335 47.08N  152.25W 03 20 2016  3.75 1003 11.6 0x00000000     52
 335   336 47.20N  152.21W 03 30 2016  3.49 1003 11.6 0x00000000     52
 336   337 47.31N  152.14W 04 09 2016  3.94 1999 11.6 0x00000001     72
 337   338 47.48N  151.93W 04 19 2016  3.02 1005 11.6 0x00000000     52
 338   339 47.52N  151.76W 04 29 2016  3.45 1006 11.6 0x00000000     52
 339   340 47.66N  151.69W 05 09 2016  3.21 1005 11.6 0x00000000     52
 340   341 47.78N  151.69W 05 19 2016  6.08 1949 11.6 0x00000001     71
 341   342 47.87N  151.62W 05 29 2016  3.68 1008 11.6 0x00000000     52
 342   343 47.96N  151.56W 06 08 2016  4.22 1001 11.6 0x00000000     52
 343   344 48.07N  151.52W 06 18 2016  3.15 1004 11.6 0x00000000     52
 344   345 48.18N  151.46W 06 28 2016  3.69 1999 11.6 0x00000001     72
 345   346 48.24N  151.31W 07 08 2016  3.42 1004 11.6 0x00000000     52
 346   347 48.35N  151.15W 07 18 2016  3.24 1013 11.6 0x00000000     52
 347   348 48.38N  150.99W 07 28 2016  3.43  999 11.5 0x00000000     51
 348   349 48.45N  150.83W 08 07 2016  6.11 1948 11.5 0x00000001     71
 349   350 48.53N  150.65W 08 17 2016  3.47 1010 11.6 0x00000000     52
 350   351 48.59N  150.40W 08 27 2016  3.21 1010 11.5 0x00000000     52
 351   352 48.51N  150.27W 09 06 2016  3.62 1016 11.5 0x00000000     52
 352   353 48.56N  150.12W 09 16 2016  6.36 1949 11.5 0x00000001     71
 353   354 48.54N  149.83W 09 26 2016  3.49 1007 11.5 0x00000000     52
 354   355 48.55N  149.62W 10 06 2016  3.36 1003 11.5 0x00000000     52
 355   356 48.60N  149.51W 10 16 2016  3.18 1002 11.5 0x00000000     52
 356   357 48.46N  149.12W 10 26 2016  4.31 1999 11.5 0x00000001     72
 357   358 48.45N  148.85W 11 05 2016  3.03 1005 11.5 0x00000000     52
 358   359 48.40N  148.49W 11 15 2016  4.09 1005 11.5 0x00000000     52
 359   360 48.41N  148.11W 11 25 2016  3.55 1000 11.5 0x00000000     51
 360   361 48.43N  147.88W 12 05 2016  3.86 2000 11.5 0x00000001     72
 361   362 48.46N  147.77W 12 15 2016  3.66  999 11.5 0x00000000     51
 362   363 48.45N  147.56W 12 25 2016  3.32 1010 11.5 0x00000000     52
 363   364 48.47N  147.34W 01 04 2017  3.16 1010 11.5 0x00000000     52
 364   365 48.47N  147.15W 01 14 2017  5.93 1949 11.5 0x00000001     71
 365   366 48.58N  146.85W 01 24 2017  3.76 1003 11.5 0x00000000     52
 366   367 48.70N  146.66W 02 03 2017  4.08 1011 11.5 0x00000000     52
 367   368 48.72N  146.59W 02 13 2017  3.56  998 11.5 0x00000000     51
 368   369 48.89N  146.45W 02 23 2017  3.43 1999 11.5 0x00000001     72
 369   370 48.92N  146.24W 03 05 2017  3.24 1003 11.5 0x00000000     52
 370   371 48.92N  145.98W 03 15 2017  3.05  997 11.4 0x00000000     51
 371   372 48.88N  145.80W 03 25 2017  3.38 1014 11.4 0x00000000     52
 372   373 48.98N  145.71W 04 04 2017  4.20 1999 11.4 0x00000001     72
 373   374 49.04N  145.67W 04 14 2017  3.02 1012 11.4 0x00000000     52
 374   375 49.08N  145.71W 04 24 2017  2.86  996 11.4 0x00000000     51
 375   376 49.22N  145.68W 05 04 2017  3.35 1001 11.3 0x00000000     52
 376   377 49.29N  145.67W 05 14 2017  6.17 1949 11.3 0x00000001     71
 377   378 49.28N  145.56W 05 24 2017  2.95  999 11.3 0x00000000     51
 378   379 49.31N  145.52W 06 03 2017  3.78 1000 11.3 0x00000000     52
 379   380 49.31N  145.46W 06 13 2017  3.49 1007 11.3 0x00000000     52
 380   381 49.32N  145.49W 06 23 2017  3.66 2000 11.2 0x00000081     72
 381   382 49.43N  145.54W 07 03 2017  3.11 1001 11.1 0x00000000     52
 382   383 49.44N  145.52W 07 13 2017  2.94 1004 11.0 0x00000000     52
 383   384 49.43N  145.52W 07 23 2017  2.99  994 10.9 0x00000000     51

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0018 0019 0020 0024 0025 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0037 0040 0041 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0116 0270 0276 0402 0404 0405 0406 0407 0408 0418 0419 0420 0421 0422 0423 0424 0452 0453 0454 0455 0456 0457 0458 0459 0477 0478 0479 0481 0506 0507 0508 0509 0510 0511 0544 0559 0564 0565 0566 0567 0568 0569 0570 0571 0581 0582 0583 0586 0589 0591 0592 0593 0594 0595 0632 0635 0640 0641 0642 0643 0644 0645 0646 0648 0649 0650 0651 0652 0654 0688 0689 0690 0691 0692 0693 0804 0805 0807 0809 0820 0821 0822 0823 0824 0827 0828 0829 0830 0831 0832 0833 0834 0835 0836 0837 0839 0840 0841 0849 0851 0852 0853 0854 0855 0856 0857 0858 0872 0873 0874 0875 0876 0877 0878 0880 0881 0882 0886 0888 0889 0893 0894 0949 0953 0974 0975 0984 0986 1068 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1187 1188 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1215 1216 1268 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1285 1296 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1320 1321 1322 1323 1324 1326 1327 1328 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1577 1578 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1637 1638 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1729 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1793 1795 1958 2012 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2178 2179 2180 2181 2182 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2753 2754 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2853 2854 2910 2911 2912 2913 2914 2915 2916 2917 3053 3054 3055 3276 3277 3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3288 3289 3290 5001 5002 5003 5004 5005 5006 5007 5008 5009 5010 5011 5012 5013 5014 5015 5016 5017 5018 5019 5020 5021 5023 5024 5025 5026 5027 5028 5029 5030 5031 5032 5033 5034 5035 5036 5037 5038 5039 5040 5041 5044 5045 5046 5047 5048 5049 5050 5051 5052 5053 5055 5056 5057 5058 5060 5061 5062 5063 5064 5065 5066 5067 5068 5069 5071 5072 5073 5074 5075 5076 5077 5078 5079 5080 5081 5082 5083 5084 5085 5086 5087 5088 5089 5090 5091 5092 5093 5094 5095 5097 5099 5100 5101 5102 5103 5104 5105 5106 5107 5108 5109 5111 5112 5113 5114 5115 5116 5118 5119 5120 5121 5122 5123 5124 5125 5126 5127 5128 5130 5131 5132 5133 5134 5135 5136 5137 5138 5139 5140 5141 5142 5143 5144 5145 5146 5154 5155 5156 5157 5158 5159 5160 5161 5162 5163 5164 5165 5166 5167 5168 5169 5170 5171 5172 5173 5174 5175 5176 5177 5178 5179 5180 5181 5182 5183 5184 5186 5187 5188 5189 5190 5191 5192 5193 5194 5195 5196 5197 5198 5199 5200 5206 5207 5208 5209 5210 5211 5212 5213 5214 5215 5216 5217 5218 5220 5221 5222 5223 5224 5225 5226 5227 5228 5229 5230 5231 5232 5233 5234 5235 5236 5237 5238 5239 5240 5241 5242 5243 5244 5245 5246 5247 5248 5249 5250 5251 5252 5254 5255 5257 5278 5279 5280 5281 5282 5283 5284 5285 5287 5288 5295 5298 5299 5300 5301 5302 5303 5304 5305 5306 5307 5308 5309 5310 5311 5314 5315 5316 5317 5318 5319 5320 5321 5322 5323 5324 5325 5326 5327 5328 5329 5330 5331 5332 5333 5334 5336 5343 5345 5346 5376 5377 5378 5380 5381 5383 5384 5385 5386 5388 5389 5390 5391 5392 5395 5396 5397 5398 5399 5400 5401 5402 5403 5409 5410 5411 5412 5413 5414 5415 5416 5417 5418 5419 5420 5421 5422 5423 5424 5425 5426 5429 5433 5434 5435 5444 5445 5446 5447 5448 5449 5450 5451 5452 5453 5455 6001 6002 6005 6008 6010 6011 6012 6018 6019 6020 6021 6022 6023 6024 6025 6026 6027 6028 6091 6092 6093 6094 6095 6096 6097 6098 6099 6101 6102 6103 6113 6115 6117 6119 6120 6171 6177 6179 6212 6218 6219 6220 6222 6223 6224 6225 6226 6227 6228 6229 6239 6256 6275 6276 6277 6278 6279 6280 6281 6282 6283 6284 6285 6286 6299 6300 6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6308 6309 6310 6311 6323 6328 6329 6334 6335 6336 6337 6338 6339 6340 6350 6352 6353 6354 6355 6356 6357 6358 6359 6360 6361 6362 6375 6381 6382 6383 6391 6392 6393 6394 6396 6397 6400 6401 6403 6436 6483 6484 6485 6486 6488 6536 6537 6542 6583 6628 6629 6630 6631 6632 6633 6634 6636 6637 6638 6639 6640 6641 6642 6643 6644 6711 6745 6746 6747 6748 6749 6750 6751 6752 6753 6754 6755 6756 6757 6792 6793 6794 6795 6862 6872 6873 6874 6877 6879 6881 6882 6883 6884 6885 6887 6888 6889 6891 6914 6915 6916 6917 6918 6919 6920 6921 6922 6923 6924 6960 6963 6967 6968 6970 6972 6975 6976 7049 7055 7059 7066 7067 7072 7074 7077 7078 7079 7080 7081 7082 7083 7084 7085 7086 7088 7089 7090 7092 7095 7096 7101 7102 7106 7107 7112 7118 7128 7138 7139 7140 7141 7149 7150 7151 7152 7153 7154 7155 7156 7157 7158 7159 7160 7161 7164 7165 7166 7167 7168 7181 7182 7183 7184 7185 7186 7187 7188 7189 7190 7191 7211 7212 7213 7214 7215 7216 7219 7220 7221 7222 7223 7250 7251 7252 7253 7254 7257 7258 7260 7261 7262 7263 7264 7343 7345 7349 7352 7353 7377 7378 7380 7382 7384 7389 7394 7398 7400 7403 7405 7408 7412 7415 7422 7425 7426 7429 7445 7446 7458 7467 7487 7496 7514 7518 7530 7539 7543 7546 7547 7548 7550 7552 7553 7556 7557 7558 7559 7563 7564 7567 7568 7569 7572 7574 7576 7578 7582 7585 7586 7587 7589 7593 7594 7595 7596 7597 7598 7599 7600 7601 7603 7604 7605 7606 7607 7609 7610 7611 7612 7613 7614 7615 7618 7619 7620 7622 7631 7635 7641 7642 7647 7648 7650 7652 7657 7660 7661 7663 7665 7666 7668 7670 7672 7674 7681 7683 7695 7698 7699 7700 7704 7742 7780 7785 7792 7806 7814 7831 7836 7839 7845 7849 7850 7857 7861 7897 7923 7926 7953 7956 7967 7969 7983 7997 8005 8007 8009 8010 8019 8024 8028 8039 8041 8050 8052 8053 8065 8066 8067 8075 8081 8082 8085 8087 8088 8091 8108 8111 8118 8121 8123 8125 8126 8127 8129 8130 8134 8138 8139 8142 8143 8144 8145 8146 8149 8151 8152 8161 8162 8163 8164 8165 8166 8167 8170 8172 8173 8174 8175 8176 8178 8179 8180 8182 8183 8184 8185 8188 8189 8192 8193 8194 8196 8197 8198 8199 8200 8201 8203 8204 8205 8206 8207 8208 8209 8210 8211 8212 8213 8214 8215 8216 8217 8218 8223 8226 8232 8237 8243 8246 8249 8252 8253 8254 8257 8277 8279 8281 8284 8295 8302 8325 8339 8368 8369 8372 8374 8375 8378 8380 8381 8382 8383 8384 8387 8390 8391 8392 8393 8394 8395 8397 8401 8406 8408 8409 8433 8435 8443 8444 8447 8450 8451 8458 8461 8464 8467 8469 8472 8474 8476 8477 8480 8481 8482 8483 8485 8486 8487 8495 8497 8498 8499 8501 8510 8511 8514 8789 8795 8809 8820 8823 8890 8895 8897 8898 8899 8900 9005 9014 9017 9018 9022 9031 9088 9091 9092 9094 9095 9096 9099 9101 9125 9134 9254 9256 9257 9260 9264 9265 9266 9274 9275 9284 9290 9291 9293 9294 9296 9300 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9311 9312 9313 9315 9318 9319 9600 9602 9630 9631 9632 9634 9637 9642 9645 9646 9650 9652 9655 9657 9659 9660 9662 9666 9668 9711 9726 9737 9744 9749 9750 9752 9754 9755 9757 9758 9759 9761 9762 9763 9764 9765 9766 9768 10427 10431 10433 10434 10435 10436 10437 10439 10442 10443 10448 10449 10455 10456 10458 10460 10461 10463 10464 10470 10471 10479 10485 10488 10490 10494 10495 10497 10499 10535 10586 10981 10982 10983 10984 10985 10986 10987 10988 10989 10990 10991 10992 10994 10995 10996 10997 10998 11002 11003 11007 11008 11012 11014 11017 11018 11019 11020 11051 11053 11054 11055 11057 11058 11062 11063 11065 11066 11073 11074 11076 11081 11083 11084 11085 11086 11089 11090 11091 11092 11093 11094 11096 11097 11098 11099 11100 11101 11102 11103 11104 11105 11106 11107 11108 11110 11111 11112 11113 11117 11118 11120 11122 11125 11138 12345 12353 12358 12360 12361 12362 12363 12364 12365 12366 12367 12368 12369 12370 12371 12372 12373 12374 12376 12377 12378 12379 12380 12381 12382 12383 12384 12385 12386 12388 12390 12393 12395 12396 12398 12400 12401 12402 12404 12406 12407 12408 12409 12410 12411 12412 12413 12415 12416 12417 12418 12419 12420 12421 12423 12424 12426 12428 12429 12430 12431 12433 12434 12444 12445 12446 12447 12448 12449 12450 12451 12452 12453 12454 12455 12456 12457 12458 12459 12460 12461 12462 12464 12468 12471 12472 12473 12475 12476 12477 12478 12479 12480 12481 12482 12483 12484 12485 12487 12490 12494 12496 12497 12537 12540 12541 12542 12543 12545 12549 12550 12551 12552 12558 12559 12573 12575 12592 12593 12604 12605 12606 12607 12608 12609 12610 12611 12612 12613 12614 12615 12616 12617 12618 12619 12620 12621 12622 12623 12624 12625 12626 12627 12628 12629 12630 12631 12632 12633 12634 12635 12636 12637 12638 12639 12640 12641 12642 12643 12644 12645 12646 12647 12648 12649 12650 12651 12652 12653 12654 12655 12656 12657 12658 12659 12688 12691 12696 12700 12701 12702 12707 12708 12709 12711 12712 12714 12716 12717 12722 12723 12724 12725 12727 12728 12729 12730 12733 12734 12736 12739 12741 12742 12744 12745 12747 12748 12749 12750 12751 12752 12754 12755 12757 12758 12764 12767 12768 12769 12770 12773 12774 12775 12776 12778 12779 12780 12781 12782 12783 12784 12785 12786 12787 12788 12790 12791 12792 12818 12819 12820 12821 12822 12823 12824 12825 12826 12827 12828 12829 12878 12879 12880 12881 12882 12883 12884 12885 12886 12888 12889 12892 17078 17127 17149 17168 17266 17267 17271 17307 17308 17315 17378 17395 17429 17435 17466 17514 17534 17728 17764 17942


Data profiles for float 2789

Trajectory for float 2789

Engineering data for float 2789

Root Page