University of Washington Profiling Drifters
Summary index for float 5395

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0018 0019 0020 0024 0025 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0037 0040 0041 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0116 0270 0276 0402 0404 0405 0406 0407 0408 0418 0419 0420 0421 0422 0423 0424 0452 0453 0454 0455 0456 0457 0458 0459 0477 0478 0479 0481 0506 0507 0508 0509 0510 0511 0544 0559 0564 0565 0566 0567 0568 0569 0570 0571 0581 0582 0583 0586 0589 0591 0592 0593 0594 0595 0632 0635 0640 0641 0642 0643 0644 0645 0646 0648 0649 0650 0651 0652 0654 0688 0689 0690 0691 0692 0693 0804 0805 0807 0809 0820 0821 0822 0823 0824 0827 0828 0829 0830 0831 0832 0833 0834 0835 0836 0837 0839 0840 0841 0849 0851 0852 0853 0854 0855 0856 0857 0858 0872 0873 0874 0875 0876 0877 0878 0880 0881 0882 0886 0888 0889 0893 0894 0949 0953 0974 0975 0984 0986 1068 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1187 1188 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1215 1216 1268 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1285 1296 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1320 1321 1322 1323 1324 1326 1327 1328 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1577 1578 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1637 1638 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1729 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1793 1795 1958 2012 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2178 2179 2180 2181 2182 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2753 2754 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2853 2854 2910 2911 2912 2913 2914 2915 2916 2917 3053 3054 3055 3276 3277 3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3288 3289 3290 5001 5002 5003 5004 5005 5006 5007 5008 5009 5010 5011 5012 5013 5014 5015 5016 5017 5018 5019 5020 5021 5023 5024 5025 5026 5027 5028 5029 5030 5031 5032 5033 5034 5035 5036 5037 5038 5039 5040 5041 5044 5045 5046 5047 5048 5049 5050 5051 5052 5053 5055 5056 5057 5058 5060 5061 5062 5063 5064 5065 5066 5067 5068 5069 5071 5072 5073 5074 5075 5076 5077 5078 5079 5080 5081 5082 5083 5084 5085 5086 5087 5088 5089 5090 5091 5092 5093 5094 5095 5097 5099 5100 5101 5102 5103 5104 5105 5106 5107 5108 5109 5111 5112 5113 5114 5115 5116 5118 5119 5120 5121 5122 5123 5124 5125 5126 5127 5128 5130 5131 5132 5133 5134 5135 5136 5137 5138 5139 5140 5141 5142 5143 5144 5145 5146 5154 5155 5156 5157 5158 5159 5160 5161 5162 5163 5164 5165 5166 5167 5168 5169 5170 5171 5172 5173 5174 5175 5176 5177 5178 5179 5180 5181 5182 5183 5184 5186 5187 5188 5189 5190 5191 5192 5193 5194 5195 5196 5197 5198 5199 5200 5206 5207 5208 5209 5210 5211 5212 5213 5214 5215 5216 5217 5218 5220 5221 5222 5223 5224 5225 5226 5227 5228 5229 5230 5231 5232 5233 5234 5235 5236 5237 5238 5239 5240 5241 5242 5243 5244 5245 5246 5247 5248 5249 5250 5251 5252 5254 5255 5257 5278 5279 5280 5281 5282 5283 5284 5285 5287 5288 5295 5298 5299 5300 5301 5302 5303 5304 5305 5306 5307 5308 5309 5310 5311 5314 5315 5316 5317 5318 5319 5320 5321 5322 5323 5324 5325 5326 5327 5328 5329 5330 5331 5332 5333 5334 5336 5343 5345 5346 5376 5377 5378 5380 5381 5383 5384 5385 5386 5388 5389 5390 5391 5392 5395 5396 5397 5398 5399 5400 5401 5402 5403 5409 5410 5411 5412 5413 5414 5415 5416 5417 5418 5419 5420 5421 5422 5423 5424 5425 5426 5429 5433 5434 5435 5444 5445 5446 5447 5448 5449 5450 5451 5452 5453 5455 6001 6002 6005 6008 6010 6011 6012 6018 6019 6020 6021 6022 6023 6024 6025 6026 6027 6028 6091 6092 6093 6094 6095 6096 6097 6098 6099 6101 6102 6103 6113 6115 6117 6119 6120 6171 6177 6179 6212 6218 6219 6220 6222 6223 6224 6225 6226 6227 6228 6229 6239 6256 6275 6276 6277 6278 6279 6280 6281 6282 6283 6284 6285 6286 6299 6300 6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6308 6309 6310 6311 6323 6328 6329 6334 6335 6336 6337 6338 6339 6340 6350 6352 6353 6354 6355 6356 6357 6358 6359 6360 6361 6362 6375 6381 6382 6383 6391 6392 6393 6394 6396 6397 6400 6401 6403 6436 6483 6484 6485 6486 6488 6536 6537 6542 6583 6628 6629 6630 6631 6632 6633 6634 6636 6637 6638 6639 6640 6641 6642 6643 6644 6711 6745 6746 6747 6748 6749 6750 6751 6752 6753 6754 6755 6756 6757 6792 6793 6794 6795 6862 6872 6873 6874 6877 6879 6881 6882 6883 6884 6885 6887 6888 6889 6891 6914 6915 6916 6917 6918 6919 6920 6921 6922 6923 6924 6960 6963 6967 6968 6970 6972 6975 6976 7049 7055 7059 7066 7067 7072 7074 7077 7078 7079 7080 7081 7082 7083 7084 7085 7086 7088 7089 7090 7092 7095 7096 7101 7102 7106 7107 7112 7118 7128 7138 7139 7140 7141 7149 7150 7151 7152 7153 7154 7155 7156 7157 7158 7159 7160 7161 7164 7165 7166 7167 7168 7181 7182 7183 7184 7185 7186 7187 7188 7189 7190 7191 7211 7212 7213 7214 7215 7216 7219 7220 7221 7222 7223 7250 7251 7252 7253 7254 7257 7258 7260 7261 7262 7263 7264 7343 7345 7349 7352 7353 7377 7378 7380 7382 7384 7389 7394 7398 7400 7403 7405 7408 7412 7415 7422 7425 7426 7429 7445 7446 7458 7467 7487 7496 7514 7518 7530 7539 7543 7546 7547 7548 7550 7552 7553 7556 7557 7558 7559 7563 7564 7567 7568 7569 7572 7574 7576 7578 7582 7585 7586 7587 7589 7593 7594 7595 7596 7597 7598 7599 7600 7601 7603 7604 7605 7606 7607 7609 7610 7611 7612 7613 7614 7615 7618 7619 7620 7622 7631 7635 7641 7642 7647 7648 7650 7652 7657 7660 7661 7663 7665 7666 7668 7670 7672 7674 7681 7683 7695 7698 7699 7700 7704 7742 7780 7785 7792 7806 7814 7831 7836 7839 7845 7849 7850 7857 7861 7897 7923 7926 7953 7956 7967 7969 7983 7997 8005 8007 8009 8010 8019 8024 8028 8039 8041 8050 8052 8053 8065 8066 8067 8075 8081 8082 8085 8087 8088 8091 8108 8111 8118 8121 8123 8125 8126 8127 8129 8130 8134 8138 8139 8142 8143 8144 8145 8146 8149 8151 8152 8161 8162 8163 8164 8165 8166 8167 8170 8172 8173 8174 8175 8176 8178 8179 8180 8182 8183 8184 8185 8188 8189 8192 8193 8194 8196 8197 8198 8199 8200 8201 8203 8204 8205 8206 8207 8208 8209 8210 8211 8212 8213 8214 8215 8216 8217 8218 8223 8226 8232 8237 8243 8246 8249 8252 8253 8254 8257 8277 8279 8281 8284 8295 8302 8325 8339 8368 8369 8372 8374 8375 8378 8380 8381 8382 8383 8384 8387 8390 8391 8392 8393 8394 8395 8397 8401 8406 8408 8409 8433 8435 8443 8444 8447 8450 8451 8458 8461 8464 8467 8469 8472 8474 8476 8477 8480 8481 8482 8483 8485 8486 8487 8495 8497 8498 8499 8501 8510 8511 8514 8789 8795 8809 8820 8823 8890 8895 8897 8898 8899 8900 9005 9014 9017 9018 9022 9031 9088 9091 9092 9094 9095 9096 9099 9101 9125 9134 9254 9256 9257 9260 9264 9265 9266 9274 9275 9284 9290 9291 9293 9294 9296 9300 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9311 9312 9313 9315 9318 9319 9600 9602 9630 9631 9632 9634 9637 9642 9645 9646 9650 9652 9655 9657 9659 9660 9662 9666 9668 9711 9726 9737 9744 9749 9750 9752 9754 9755 9757 9758 9759 9761 9762 9763 9764 9765 9766 9768 10427 10431 10433 10434 10435 10436 10437 10439 10442 10443 10448 10449 10455 10456 10458 10460 10461 10463 10464 10470 10471 10479 10485 10488 10490 10494 10495 10497 10499 10535 10586 10981 10982 10983 10984 10985 10986 10987 10988 10989 10990 10991 10992 10994 10995 10996 10997 10998 11002 11003 11007 11008 11012 11014 11017 11018 11019 11020 11051 11053 11054 11055 11057 11058 11062 11063 11065 11066 11073 11074 11076 11081 11083 11084 11085 11086 11089 11090 11091 11092 11093 11094 11096 11097 11098 11099 11100 11101 11102 11103 11104 11105 11106 11107 11108 11110 11111 11112 11113 11117 11118 11120 11122 11125 11138 12345 12353 12358 12360 12361 12362 12363 12364 12365 12366 12367 12368 12369 12370 12371 12372 12373 12374 12376 12377 12378 12379 12380 12381 12382 12383 12384 12385 12386 12388 12390 12393 12395 12396 12398 12400 12401 12402 12404 12406 12407 12408 12409 12410 12411 12412 12413 12415 12416 12417 12418 12419 12420 12421 12423 12424 12426 12428 12429 12430 12431 12433 12434 12444 12445 12446 12447 12448 12449 12450 12451 12452 12453 12454 12455 12456 12457 12458 12459 12460 12461 12462 12464 12468 12471 12472 12473 12475 12476 12477 12478 12479 12480 12481 12482 12483 12484 12485 12487 12490 12494 12496 12497 12537 12540 12541 12542 12543 12545 12549 12550 12551 12552 12558 12559 12573 12575 12592 12593 12604 12605 12606 12607 12608 12609 12610 12611 12612 12613 12614 12615 12616 12617 12618 12619 12620 12621 12622 12623 12624 12625 12626 12627 12628 12629 12630 12631 12632 12633 12634 12635 12636 12637 12638 12639 12640 12641 12642 12643 12644 12645 12646 12647 12648 12649 12650 12651 12652 12653 12654 12655 12656 12657 12658 12659 12688 12691 12696 12700 12701 12702 12707 12708 12709 12711 12712 12714 12716 12717 12722 12723 12724 12725 12727 12728 12729 12730 12733 12734 12736 12739 12741 12742 12744 12745 12747 12748 12749 12750 12751 12752 12754 12755 12757 12758 12764 12767 12768 12769 12770 12773 12774 12775 12776 12778 12779 12780 12781 12782 12783 12784 12785 12786 12787 12788 12790 12791 12792 12818 12819 12820 12821 12822 12823 12824 12825 12826 12827 12828 12829 12878 12879 12880 12881 12882 12883 12884 12885 12886 12888 12889 12892 17010 17072 17078 17127 17149 17168 17195 17266 17267 17271 17307 17308 17315 17327 17338 17341 17350 17378 17381 17387 17395 17422 17428 17429 17435 17466 17475 17514 17533 17534 17554 17598 17615 17650 17715 17728 17764 17859 17862 17893 17898 17929 17942 17971 18009 18013 18014 18024 18030 18034 18050 18054 18082 18093 18098 18135 18233 18242 18267 18287 18294 18299 18320 18392 18417 18460 18489 18510 18545 18594 18608 18627 18631 18651 18668 18721 18739 18771 18780 18821 18822 18827 18850 18852 18864 18876 18888 18930 18938 18994
$ Summary index for float `5395'
$ # profile  lat    lon  m  d   y  hour Pmax batt   t-flag n-samples
$ ------------------------------------------------------------------------------------
  1   000 32.99N  143.68E 09 13 2008 15.33   0 15.6 0x00000040     1
  2   001 32.95N  143.67E 09 14 2008  9.77 2000 15.8 0x00000001     72
  3   002 32.89N  143.39E 09 24 2008 15.10 1999 15.8 0x00000001     72
  4   003 33.24N  143.19E 10 04 2008 19.29 2000 15.8 0x00000001     72
  5   004 33.15N  142.82E 10 14 2008 22.89 2000 15.8 0x00000001     72
  6   005 33.18N  142.89E 10 25 2008  2.27 1996 15.8 0x00000001     72
  7   006 32.97N  142.49E 11 04 2008  6.14 2000 15.8 0x00000001     72
  8   007 33.53N  141.73E 11 14 2008 10.22 2000 15.8 0x00000001     72
  9   008 34.87N  141.68E 11 24 2008 16.16 2000 15.8 0x00000001     72
 10   009 35.69N  143.54E 12 04 2008 19.40 1950 15.8 0x00000001     71
 11   010 34.32N  144.89E 12 15 2008  0.29 1998 15.8 0x00000001     72
 12   011 34.33N  143.89E 12 25 2008  3.31 1950 15.8 0x00000001     71
 13   012 34.29N  141.91E 01 04 2009  6.92 1950 15.8 0x00000001     71
 14   013 33.40N  141.06E 01 14 2009 11.04 1997 15.8 0x00000001     72
 15   014 33.55N  140.94E 01 24 2009 15.57 2000 15.8 0x00000001     72
 16   015 33.61N  141.00E 02 03 2009 18.98 1950 15.8 0x00000001     71
 17   016 34.94N  141.16E 02 13 2009 23.06 2000 15.8 0x00000001     72
 18   017 35.71N  142.93E 02 24 2009  2.72 1950 15.8 0x00000001     71
 19   018 34.62N  145.17E 03 06 2009  7.60 2000 15.8 0x00000001     67
 20   019 33.69N  146.00E 03 16 2009 11.34 1950 15.8 0x00000001     71
 21   020 33.92N  145.97E 03 26 2009 14.91 2000 15.8 0x00000001     72
 22   021 32.81N  145.33E 04 05 2009 17.96 1999 15.8 0x00000001     72
 23   022 32.31N  146.24E 04 15 2009 23.66 2000 15.8 0x00000001     72
 24   023 33.52N  145.81E 04 26 2009  3.71 1950 15.8 0x00000001     71
 25   024 32.72N  144.32E 05 06 2009  6.59 1998 15.8 0x00000001     72
 26   025 31.80N  145.43E 05 16 2009 10.60 1949 15.8 0x00000001     71
 27   026 32.85N  147.53E 05 26 2009 15.96 1999 15.8 0x00000001     72
 28   027 33.25N  148.09E 06 05 2009 18.55 2001 15.8 0x00000001     72
 29   028 33.55N  148.38E 06 15 2009 22.63 1950 15.8 0x00000001     71
 30   029 34.10N  149.14E 06 26 2009  3.07 1950 15.8 0x00000001     71
 31   030 33.96N  149.82E 07 06 2009  6.78 1999 15.8 0x00000001     72
 32   031 34.26N  149.91E 07 16 2009 10.75 1950 15.8 0x00000001     71
 33   032 34.00N  150.60E 07 26 2009 15.29 1999 15.7 0x00000001     72
 34   033 33.39N  151.43E 08 05 2009 19.22 1949 15.7 0x00000001     71
 35   034 33.51N  152.74E 08 15 2009 23.07 1999 15.7 0x00000001     72
 36   035 34.26N  153.73E 08 26 2009  3.98 1950 15.7 0x00000001     71
 37   036 34.85N  154.27E 09 05 2009  8.21 1950 15.7 0x00000001     71
 38   037 35.49N  155.44E 09 15 2009 10.21 1997 15.7 0x00000001     72
 39   038 35.90N  156.87E 09 25 2009 16.29 1950 15.7 0x00000001     71
 40   039 35.60N  157.76E 10 05 2009 19.73 1998 15.7 0x00000001     72
 41   040 34.51N  157.75E 10 15 2009 22.79 1950 15.7 0x00000001     71
 42   041 33.49N  157.05E 10 26 2009  3.40 1998 15.7 0x00000001     72
 43   042 33.76N  156.11E 11 05 2009  6.28 2001 15.7 0x00000001     72
 44   043 33.60N  156.20E 11 15 2009 10.83 1950 15.7 0x00000001     71
 45   044 33.47N  155.65E 11 25 2009 14.26 2000 15.7 0x00000001     72
 46   045 33.71N  154.86E 12 05 2009 19.44 1949 15.7 0x00000001     71
 47   046 34.52N  153.83E 12 15 2009 22.39 1999 15.7 0x00000001     72
 48   047 35.35N  153.69E 12 26 2009  2.75 1949 15.7 0x00000001     71
 49   048 35.94N  153.44E 01 05 2010  5.99 1997 15.7 0x00000001     72
 50   049 35.99N  154.09E 01 15 2010 11.34 1950 15.7 0x00000001     71
 51   050 35.92N  155.40E 01 25 2010 14.87 1999 15.7 0x00000001     72
 52   051 34.99N  156.19E 02 04 2010 19.16 1950 15.7 0x00000001     71
 53   052 33.44N  156.20E 02 14 2010 23.67 2001 15.7 0x00000001     72
 54   053 32.41N  156.57E 02 25 2010  2.80 1949 15.7 0x00000001     71
 55   054 32.52N  157.60E 03 07 2010  7.30 2000 15.7 0x00000001     72
 56   055 33.40N  158.55E 03 17 2010 10.95 1950 15.7 0x00000001     71
 57   056 34.26N  159.08E 03 27 2010 14.14 1997 15.7 0x00000001     72
 58   057 35.31N  159.50E 04 06 2010 18.84 1950 15.7 0x00000001     71
 59   058 36.23N  160.57E 04 16 2010 22.40 1999 15.7 0x00000001     72
 60   059 36.41N  161.76E 04 27 2010  2.92 1950 15.7 0x00000001     71
 61   060 36.14N  162.17E 05 07 2010  7.02 2000 15.7 0x00000001     72
 62   061 36.25N  162.02E 05 17 2010 10.62 1950 15.7 0x00000001     71
 63   062 36.37N  161.92E 05 27 2010 14.66 2001 15.7 0x00000001     72
 64   063 36.95N  161.21E 06 06 2010 18.92 1950 15.7 0x00000001     71
 65   064 37.67N  160.84E 06 16 2010 22.89 1998 15.7 0x00000001     72
 66   065 38.12N  161.08E 06 27 2010  3.63 1950 15.7 0x00000001     71
 67   066 38.68N  161.41E 07 07 2010  6.72 2000 15.7 0x00000001     72
 68   067 38.93N  162.19E 07 17 2010 11.68 1950 15.7 0x00000001     71
 69   068 38.87N  162.77E 07 27 2010 15.89 1950 15.7 0x00000001     71
 70   069 38.66N  163.16E 08 06 2010 19.45 1998 15.7 0x00000001     72
 71   070 38.42N  163.25E 08 16 2010 23.61 1949 15.7 0x00000001     71
 72   071 38.22N  163.33E 08 27 2010  3.10 1999 15.7 0x00000001     72
 73   072 37.98N  163.32E 09 06 2010  8.05 1949 15.7 0x00000001     71
 74   073 37.81N  163.23E 09 16 2010 10.62 2001 15.7 0x00000001     72
 75   074 37.50N  163.18E 09 26 2010 15.19 1950 15.7 0x00000001     71
 76   075 36.98N  163.18E 10 06 2010 18.40 2001 15.7 0x00000001     72
 77   076 36.55N  163.08E 10 17 2010  0.27 1950 15.7 0x00000001     71
 78   077 36.27N  163.01E 10 27 2010  2.30 1997 15.7 0x00000001     72
 79   078 36.21N  162.98E 11 06 2010  6.97 1949 15.7 0x00000001     71
 80   079 36.38N  163.09E 11 16 2010 11.26 1998 15.7 0x00000001     67
 81   080 36.02N  163.47E 11 26 2010 14.40 2001 15.7 0x00000001     72
 82   081 35.26N  164.09E 12 06 2010 18.93 1950 15.7 0x00000001     71
 83   082 35.23N  165.11E 12 16 2010 23.23 1950 15.7 0x00000001     71
 84   083 35.40N  165.62E 12 27 2010  2.18 1997 15.7 0x00000001     72
 85   085 35.54N  166.59E 01 16 2011 14.50 2000 15.7 0x00002001     72
 86   086 35.69N  166.57E 01 26 2011 15.26 1950 15.7 0x00002001     71
 87   087 35.81N  166.40E 02 05 2011 17.80 1999 15.7 0x00002001     72
 88   089 36.66N  164.70E 02 26 2011  3.35 1950 15.7 0x00002001     71
 89   090 37.27N  164.56E 03 08 2011  7.05 2001 15.7 0x00002001     72
 90   091 37.81N  165.36E 03 18 2011 10.86 1949 15.7 0x00002001     71
 91   092 37.85N  166.36E 03 28 2011 15.59 2000 15.7 0x00002001     72
 92   093 37.53N  166.62E 04 07 2011 20.21 1950 15.7 0x00002001     71
 93   094 37.36N  166.60E 04 18 2011  0.49 2000 15.7 0x00002001     72
 94   095 37.15N  166.63E 04 28 2011  2.82 1950 15.7 0x00002001     71
 95   096 37.36N  166.80E 05 08 2011  6.70 1950 15.7 0x00000001     57
 96   097 37.92N  166.65E 05 18 2011  9.84 1997 15.7 0x00002001     72
 97   098 38.06N  166.31E 05 28 2011 15.03 1998 15.7 0x00002001     72
 98   099 38.05N  166.42E 06 07 2011 18.78 1949 15.7 0x00000001     71
 99   100 37.91N  166.65E 06 17 2011 22.87 1998 15.7 0x00000001     72
 100   101 37.81N  166.70E 06 28 2011  3.03 1949 15.7 0x00000001     71
 101   102 37.70N  166.70E 07 08 2011  6.38 2000 15.7 0x00000001     72
 102   103 37.44N  166.82E 07 18 2011 12.80 1950 15.7 0x00000001     71
 103   104 37.24N  166.79E 07 28 2011 14.25 2000 15.7 0x00000001     72
 104   105 37.12N  166.92E 08 07 2011 19.31 1950 15.7 0x00000001     71
 105   106 37.28N  167.15E 08 18 2011  0.10 1997 15.7 0x00000001     72
 106   107 37.67N  167.41E 08 28 2011  2.99 1950 15.7 0x00000001     71
 107   108 38.17N  167.50E 09 07 2011  7.44 1999 15.7 0x00000001     72
 108   109 38.49N  167.63E 09 17 2011 11.10 1950 15.7 0x00000001     71
 109   110 38.69N  167.69E 09 27 2011 15.06 2001 15.7 0x00000001     72
 110   111 38.71N  167.95E 10 07 2011 18.98 1950 15.7 0x00000001     71
 111   112 38.70N  168.06E 10 17 2011 22.01 2000 15.7 0x00000001     72
 112   113 38.81N  168.23E 10 28 2011  2.73 1950 15.7 0x00000001     71
 113   114 38.68N  168.00E 11 07 2011  6.65 2000 15.7 0x00000001     72
 114   115 38.49N  167.65E 11 17 2011 13.28 2000 15.7 0x00000001     72
 115   116 38.39N  167.43E 11 27 2011 15.81 1950 15.7 0x00000001     71
 116   117 38.34N  167.23E 12 07 2011 18.37 2001 15.7 0x00000001     72
 117   120 38.98N  167.06E 01 07 2012  6.74 1950 15.7 0x00002001     71
 118   122 39.62N  167.63E 01 27 2012 14.89 1949 15.7 0x00002001     71
 119   123 39.70N  168.19E 02 06 2012 18.77 1950 15.7 0x00002001     71
 120   124 39.19N  169.00E 02 16 2012 22.91 2001 15.7 0x00002001     72
 121   125 38.40N  170.08E 02 27 2012  3.08 2001 15.7 0x00002001     72
 122   126 37.93N  170.85E 03 08 2012  5.66 1949 15.7 0x0000300d     71
 123   127 37.76N  171.14E 03 18 2012 11.35 1849 15.7 0x00002001     69
 124   128 38.07N  170.93E 03 28 2012 13.52 1200 15.7 0x00002005     56
 125   129 38.29N  170.92E 04 07 2012 19.29 1997 15.7 0x00002001     72
 126   130 38.90N  170.73E 04 17 2012 22.48 1999 15.7 0x00002001     72
 127   131 38.96N  170.04E 04 28 2012  2.43 2000 15.7 0x00002001     72
 128   132 38.70N  169.63E 05 08 2012  7.58 1950 15.7 0x00002001     71
 129   133 38.61N  169.49E 05 18 2012 12.87 2000 15.7 0x00002001     72
 130   134 38.53N  169.07E 05 28 2012 14.62 1950 15.7 0x00002001     71
 131   135 38.33N  168.79E 06 07 2012 18.67 2000 15.7 0x00002001     72
 132   136 38.48N  168.70E 06 17 2012 23.62 1949 15.7 0x00000001     71
 133   137 38.46N  168.18E 06 28 2012  3.32 2000 15.7 0x00000001     72
 134   138 38.27N  167.95E 07 08 2012  6.97 1949 15.7 0x00000001     71
 135   139 38.25N  167.95E 07 18 2012 10.04 1999 15.6 0x00000001     72
 136   140 38.35N  167.79E 07 28 2012 15.00 1950 15.6 0x00000001     71
 137   141 38.59N  167.62E 08 07 2012 18.28 2000 15.6 0x00000001     72
 138   142 38.94N  167.46E 08 17 2012 23.02 1950 15.6 0x00000001     71
 139   143 38.77N  166.64E 08 28 2012  2.12 1997 15.6 0x00000001     72
 140   144 38.54N  165.64E 09 07 2012  8.12 1950 15.6 0x00000001     71
 141   145 38.59N  164.92E 09 17 2012 11.58 2000 15.6 0x00000001     72
 142   146 38.67N  164.35E 09 27 2012 15.56 1949 15.6 0x00000001     71
 143   147 38.46N  163.79E 10 07 2012 18.60 2001 15.6 0x00000001     72
 144   148 38.17N  163.35E 10 17 2012 23.60 1950 15.6 0x00000001     71
 145   149 38.06N  162.86E 10 28 2012  2.54 2000 15.6 0x00000001     72
 146   150 37.93N  162.63E 11 07 2012  7.00 1949 15.6 0x00000001     71
 147   151 37.90N  162.40E 11 17 2012 10.55 2000 15.6 0x00000001     72
 148   153 38.08N  161.75E 12 07 2012 18.76 2000 15.6 0x00002001     72
 149   154 38.20N  161.41E 12 17 2012 23.69 1949 15.6 0x00002001     71
 150   155 38.29N  160.90E 12 28 2012  2.61 1997 15.6 0x00002001     72
 151   156 38.06N  160.66E 01 07 2013  7.06 1950 15.6 0x00002001     71
 152   157 38.02N  160.54E 01 17 2013 11.15 1950 15.6 0x00002001     71
 153   158 38.09N  160.39E 01 27 2013 14.65 1998 15.6 0x00002001     72
 154   159 38.07N  160.25E 02 06 2013 19.04 2001 15.6 0x00002001     72
 155   160 38.07N  160.07E 02 16 2013 23.05 1950 15.6 0x00002001     71
 156   161 38.00N  160.03E 02 27 2013  3.46 2001 15.6 0x00002001     72
 157   162 38.05N  159.84E 03 09 2013  7.96 1949 15.6 0x00002001     71
 158   163 38.00N  159.61E 03 19 2013 10.12 2000 15.6 0x00002001     72
 159   164 38.10N  159.32E 03 29 2013 15.46 1949 15.6 0x00002001     71
 160   165 38.56N  158.81E 04 08 2013 18.72 2000 15.6 0x00002001     72
 161   166 39.09N  158.49E 04 18 2013 23.80 1949 15.6 0x00002001     71
 162   167 39.02N  159.21E 04 29 2013  2.39 2001 15.6 0x00000001     72
 163   168 38.48N  159.63E 05 09 2013  7.56 2000 15.6 0x00002001     72
 164   169 38.49N  159.93E 05 19 2013 10.58 1950 15.6 0x00002001     71
 165   170 38.68N  161.17E 05 29 2013 16.01 1950 15.6 0x00002001     71
 166   171 39.41N  162.15E 06 08 2013 19.47 1999 15.6 0x00002001     72
 167   172 40.01N  162.79E 06 18 2013 22.70 1950 15.6 0x00002001     61
 168   173 40.12N  163.47E 06 29 2013  3.34 1998 15.6 0x00002001     72
 169   175 40.00N  164.46E 07 19 2013 10.65 2000 15.6 0x00000001     72
 170   176 39.97N  164.29E 07 29 2013 15.28 1950 15.6 0x00000001     71
 171   177 39.90N  163.96E 08 08 2013 19.33 2000 15.6 0x00000001     72
 172   178 39.76N  163.87E 08 18 2013 23.42 1950 15.6 0x00000001     71
 173   179 39.76N  163.62E 08 29 2013  2.49 2000 15.6 0x00000001     72
 174   180 39.55N  163.48E 09 08 2013  7.90 1949 15.6 0x00000001     71
 175   181 39.36N  163.41E 09 18 2013 10.41 1998 15.6 0x00000001     72
 176   182 39.20N  163.62E 09 28 2013 15.10 1950 15.6 0x00000001     71
 177   183 38.69N  163.51E 10 08 2013 18.24 1998 15.6 0x00000001     72
 178   184 37.92N  163.59E 10 18 2013 23.28 1949 15.6 0x00000001     71
 179   185 36.84N  163.53E 10 29 2013  3.12 1998 15.6 0x00000001     72
 180   186 35.58N  163.51E 11 08 2013  8.27 1949 15.6 0x00000001     71
 181   187 34.84N  163.50E 11 18 2013 10.98 1997 15.6 0x00000001     72
 182   188 34.94N  163.74E 11 28 2013 15.50 2000 15.6 0x00000001     72
 183   189 34.85N  163.79E 12 08 2013 18.72 1950 15.6 0x00000001     71
 184   190 35.09N  164.32E 12 18 2013 23.25 1949 15.6 0x00000001     66
 185   191 35.92N  164.96E 12 29 2013  2.18 2000 15.6 0x00000001     72
 186   193 36.58N  164.13E 01 18 2014 10.89 1950 15.6 0x00002001     71
 187   194 36.48N  163.95E 01 28 2014 15.76 1950 15.6 0x00002001     71
 188   195 36.80N  163.55E 02 07 2014 18.32 1999 15.6 0x00002001     72
 189   196 37.20N  163.07E 02 17 2014 22.87 1950 15.6 0x00002001     71
 190   197 37.60N  162.78E 02 28 2014  2.72 2000 15.6 0x00002001     72
 191   198 37.94N  162.53E 03 10 2014  6.58 2000 15.6 0x00002001     72
 192   199 38.21N  162.58E 03 20 2014 11.46 1950 15.6 0x00002001     71
 193   200 38.35N  162.52E 03 30 2014 14.71 2001 15.6 0x00002001     72
 194   201 38.56N  162.37E 04 09 2014 19.38 1950 15.6 0x00002001     71
 195   202 38.48N  162.29E 04 19 2014 22.47 2000 15.6 0x00002001     72
 196   203 38.41N  161.73E 04 30 2014  3.08 1950 15.6 0x00002001     71
 197   204 38.60N  161.63E 05 10 2014  6.12 1999 15.6 0x00002001     72
 198   205 38.97N  161.50E 05 20 2014 11.21 1949 15.6 0x00002001     71
 199   206 39.10N  161.45E 05 30 2014 15.27 1999 15.6 0x00002001     72
 200   207 39.31N  161.31E 06 09 2014 19.55 1950 15.6 0x00002001     71
 201   208 39.63N  160.78E 06 19 2014 22.36 1999 15.6 0x00002001     72
 202   210 41.21N  160.05E 07 10 2014  6.36 1998 15.6 0x00002001     72
 203   211 41.63N  159.59E 07 20 2014 11.06 1950 15.6 0x00002001     71
 204   212 41.85N  159.09E 07 30 2014 16.63 1950 15.6 0x00002001     71
 205   213 42.00N  158.81E 08 09 2014 19.27 2000 15.6 0x00000001     72
 206   214 42.09N  158.73E 08 19 2014 22.97 1950 15.6 0x00000001     71
 207   215 42.19N  158.50E 08 30 2014  3.52 2000 15.6 0x00000001     72
 208   216 42.31N  158.33E 09 09 2014  8.22 1949 15.6 0x00000001     71
 209   217 42.42N  158.16E 09 19 2014 10.82 2001 15.6 0x00002001     72
 210   218 42.69N  158.39E 09 29 2014 16.32 1950 15.6 0x00002001     71
 211   219 43.01N  158.46E 10 09 2014 19.81 2000 15.6 0x00002001     72
 212   220 43.15N  158.60E 10 19 2014 22.74 1950 15.6 0x00002001     71
 213   221 43.33N  158.76E 10 30 2014  3.30 1997 15.6 0x00002001     72
 214   222 43.49N  158.94E 11 09 2014  8.12 1949 15.6 0x00002001     71
 215   223 43.60N  159.19E 11 19 2014 10.70 1999 15.6 0x00002001     72
 216   224 43.59N  159.65E 11 29 2014 15.14 1949 15.6 0x00002001     71
 217   225 43.36N  160.01E 12 09 2014 18.71 1997 15.6 0x00002001     72
 218   226 43.03N  160.17E 12 19 2014 22.57 2000 15.6 0x00002001     72
 219   227 42.84N  160.18E 12 30 2014  3.75 1950 15.6 0x00002001     71
 220   228 42.63N  160.35E 01 09 2015  6.92 1950 15.6 0x00002001     71
 221   229 42.51N  160.47E 01 19 2015 10.44 1998 15.6 0x00002001     72
 222   230 42.58N  160.65E 01 29 2015 15.55 1950 15.6 0x00002001     71
 223   231 42.56N  160.89E 02 08 2015 19.42 1998 15.6 0x00002001     72
 224   232 42.73N  161.10E 02 19 2015  0.12 1950 15.6 0x00002001     71
 225   233 42.78N  161.04E 03 01 2015  2.52 2000 15.6 0x00002001     72
 226   234 42.81N  161.46E 03 11 2015  7.10 1950 15.6 0x00002001     71
 227   235 42.91N  161.88E 03 21 2015 11.08 1998 15.6 0x00002001     72
 228   236 43.01N  162.38E 03 31 2015 15.93 2000 15.6 0x00002001     72
 229   237 43.10N  162.88E 04 10 2015 18.82 1949 15.6 0x00002001     71
 230   238 42.99N  163.12E 04 20 2015 23.92 2000 15.6 0x00002001     72
 231   239 42.85N  163.38E 05 01 2015  2.82 1949 15.6 0x00002001     71
 232   240 42.78N  163.75E 05 11 2015  7.12 1949 15.6 0x00002001     71
 233   241 42.50N  163.81E 05 21 2015 10.90 1999 15.6 0x00002001     72
 234   242 42.32N  163.82E 05 31 2015 16.28 1949 15.6 0x00002001     71
 235   243 42.24N  163.85E 06 10 2015 17.92 1999 15.6 0x00002001     72
 236   244 42.43N  163.91E 06 20 2015 22.91 1950 15.6 0x00002001     71
 237   245 42.55N  163.96E 07 01 2015  3.15 1999 15.6 0x00002001     72
 238   246 42.64N  164.02E 07 11 2015  6.97 2000 15.6 0x00002001     72
 239   247 42.81N  164.17E 07 21 2015 11.60 1950 15.5 0x00002001     71
 240   248 43.01N  164.24E 07 31 2015 14.92 1949 15.5 0x00002001     71
 241   249 43.17N  164.09E 08 10 2015 18.78 2001 15.5 0x00002001     72
 242   250 43.29N  163.87E 08 20 2015 23.46 1950 15.4 0x00002001     71
 243   251 43.36N  163.48E 08 31 2015  3.46 2000 15.4 0x00002001     72
 244   252 43.39N  163.27E 09 10 2015  6.70 2000 14.6 0x00002001     72
 245   253 43.41N  162.84E 09 20 2015 11.26 1950 14.5 0x00002001     71
 246   254 43.47N  162.56E 09 30 2015 15.22 1998 14.4 0x00002001     72
 247   255 43.51N  162.58E 10 10 2015 20.34 1950 13.6 0x00002001     71
 248   256 43.62N  162.55E 10 21 2015  0.06 1998 13.4 0x0000a001     72
 249   257 43.94N  162.60E 10 31 2015  3.76 1950 13.4 0x0000a001     71
 250   258 44.32N  162.77E 11 10 2015  6.39 2001 13.3 0x0000a001     72
 251   259 44.53N  162.87E 11 20 2015 11.15 1950 13.3 0x0000a001     71
 252   260 44.49N  163.26E 11 30 2015 15.48 1999 13.2 0x0000a001     72
 253   261 44.43N  163.79E 12 10 2015 18.97 1950 13.2 0x0000a001     71
 254   262 44.26N  164.28E 12 20 2015 23.91 2000 13.1 0x0000a001     72
 255   263 44.13N  164.50E 12 31 2015  4.03 2001 13.1 0x0000a001     72
 256   264 44.11N  164.66E 01 10 2016  7.20 1950 13.1 0x0000a001     71
 257   265 44.10N  164.96E 01 20 2016 10.87 1949 13.0 0x0000a001     71
 258   266 44.15N  165.14E 01 30 2016 15.68 2000 12.9 0x0000a001     72
 259   268 44.12N  165.03E 02 19 2016 22.73 1998 12.8 0x0000a001     72
 260   269 44.18N  165.37E 03 01 2016  2.70 1950 12.8 0x0000a001     71
 261   270 44.34N  165.52E 03 11 2016  7.19 1998 12.7 0x0000a001     72
 262   271 44.29N  165.52E 03 21 2016 11.54 1949 12.6 0x0000a001     71
 263   272 44.14N  165.51E 03 31 2016 14.30 2000 12.6 0x0000a001     72
 264   273 43.92N  165.38E 04 10 2016 18.83 1950 12.5 0x0000a001     71
 265   274 43.66N  165.29E 04 20 2016 22.72 2000 12.4 0x0000a001     72
 266   275 43.37N  165.06E 05 01 2016  4.10 1949 12.4 0x0000a001     71
 267   276 43.15N  164.94E 05 11 2016  7.21 1998 12.4 0x0000a001     72
 268   277 42.88N  165.01E 05 21 2016 11.36 1950 12.3 0x0000a001     71
 269   278 42.77N  165.23E 05 31 2016 14.43 2000 12.3 0x0000a001     72
 270   279 42.87N  165.61E 06 10 2016 18.90 1950 12.2 0x0000a001     71
 271   280 43.04N  165.50E 06 20 2016 22.41 2000 12.2 0x0000a001     72
 272   281 43.18N  165.63E 07 01 2016  4.06 1950 12.2 0x0000a001     71
 273   282 43.38N  165.62E 07 11 2016  6.93 2000 12.1 0x0000a001     72
 274   283 43.68N  165.61E 07 21 2016 11.12 1949 12.1 0x0000a001     71
 275   284 43.87N  165.54E 07 31 2016 14.64 1999 12.1 0x0000a001     72
 276   285 43.97N  165.48E 08 10 2016 19.27 1950 12.1 0x0000a001     71
 277   286 44.11N  165.37E 08 20 2016 23.99 1949 12.1 0x0000a001     71
 278   287 44.28N  165.32E 08 31 2016  4.03 2000 12.1 0x0000a001     72
 279   288 44.39N  165.17E 09 10 2016  6.91 2000 12.1 0x0000a001     72
 280   289 44.62N  165.11E 09 20 2016 11.75 1950 12.0 0x0000a001     71
 281   290 44.75N  165.05E 09 30 2016 16.16 1950 12.0 0x0000a001     71
 282   291 45.03N  165.03E 10 10 2016 18.24 1998 12.0 0x0000a001     72
 283   292 45.34N  164.97E 10 20 2016 22.90 2000 11.9 0x0000a001     72
 284   293 45.61N  165.10E 10 31 2016  4.07 1950 11.9 0x0000a001     71
 285   294 45.69N  165.25E 11 10 2016  6.61 2000 11.9 0x0000a001     72
 286   295 45.79N  165.55E 11 20 2016 15.12 1950 11.9 0x0000a001     71
 287   296 45.71N  165.80E 11 30 2016 14.90 1998 11.9 0x0000a001     72
 288   297 45.60N  166.16E 12 10 2016 19.28 1950 11.9 0x0000a001     71
 289   298 45.33N  166.73E 12 20 2016 23.49 1950 11.9 0x0000a001     71
 290   299 45.01N  167.46E 12 31 2016  3.47 2000 11.9 0x0000a001     72
 291   300 44.61N  167.95E 01 10 2017  6.87 2001 11.9 0x0000a001     72
 292   301 44.34N  167.75E 01 20 2017 11.34 1950 11.9 0x0000a001     71
 293   302 43.80N  167.94E 01 30 2017 15.02 1998 11.9 0x0000a001     72
 294   303 43.40N  167.75E 02 09 2017 19.16 1949 11.9 0x0000a001     71
 295   304 43.17N  167.37E 02 19 2017 23.22 2001 11.9 0x0000a001     72
 296   305 43.05N  166.82E 03 02 2017  3.56 1950 11.9 0x0000a001     71
 297   306 43.08N  166.38E 03 12 2017  6.86 2000 11.9 0x0000a001     72
 298   307 43.14N  166.05E 03 22 2017 11.18 1949 11.9 0x0000a001     71
 299   308 43.22N  165.57E 04 01 2017 15.18 2000 11.9 0x0000a001     72
 300   309 43.32N  165.17E 04 11 2017 19.22 1949 11.9 0x0000a001     71
 301   310 43.33N  165.07E 04 21 2017 23.91 2000 11.9 0x0000a001     72
 302   311 43.33N  165.06E 05 02 2017  4.59 1950 11.9 0x0000a001     71
 303   312 43.38N  165.05E 05 12 2017  6.82 2000 11.9 0x0000a001     72
 304   313 43.43N  165.08E 05 22 2017 15.44 1950 11.9 0x0000a001     71
 305   314 43.56N  165.14E 06 01 2017 15.22 1999 11.9 0x0000a001     72
 306   315 43.70N  165.27E 06 11 2017 19.19 1949 11.9 0x0000a001     71
 307   316 43.95N  165.35E 06 21 2017 23.69 1998 11.9 0x0000a001     72
 308   317 44.13N  165.30E 07 02 2017  4.18 2000 11.9 0x0000a001     72
 309   318 44.54N  165.19E 07 12 2017  8.24 1949 11.9 0x0000a001     71
 310   319 44.88N  165.22E 07 22 2017 11.58 1950 11.9 0x0000a001     71
 311   320 45.08N  165.23E 08 01 2017 15.33 2001 11.9 0x0000a001     72
 312   321 45.10N  165.18E 08 11 2017 19.60 1950 11.9 0x0000a001     71
 313   322 45.08N  165.15E 08 21 2017 22.65 2001 11.9 0x0000a001     72
 314   323 44.99N  165.36E 09 01 2017  5.26 1950 11.9 0x0000a001     71
 315   324 45.04N  165.53E 09 11 2017  6.64 2000 11.9 0x00008001     72
 316   325 44.98N  165.72E 09 21 2017 11.39 1950 11.9 0x0000a001     71
 317   326 44.88N  166.28E 10 01 2017 15.32 1998 11.9 0x0000a001     72
 318   327 44.58N  166.96E 10 11 2017 19.22 1950 11.9 0x0000a001     71
 319   328 44.19N  167.42E 10 21 2017 22.95 2000 11.9 0x0000a001     72
 320   329 43.82N  167.60E 11 01 2017  4.90 1950 11.9 0x0000a001     71
 321   330 43.65N  167.85E 11 11 2017  6.55 2001 11.9 0x0000a001     72
 322   331 43.53N  168.20E 11 21 2017 11.09 2000 11.9 0x0000a001     72
 323   332 43.63N  168.84E 12 01 2017 15.37 1948 11.9 0x0000a001     71

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0018 0019 0020 0024 0025 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0037 0040 0041 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0116 0270 0276 0402 0404 0405 0406 0407 0408 0418 0419 0420 0421 0422 0423 0424 0452 0453 0454 0455 0456 0457 0458 0459 0477 0478 0479 0481 0506 0507 0508 0509 0510 0511 0544 0559 0564 0565 0566 0567 0568 0569 0570 0571 0581 0582 0583 0586 0589 0591 0592 0593 0594 0595 0632 0635 0640 0641 0642 0643 0644 0645 0646 0648 0649 0650 0651 0652 0654 0688 0689 0690 0691 0692 0693 0804 0805 0807 0809 0820 0821 0822 0823 0824 0827 0828 0829 0830 0831 0832 0833 0834 0835 0836 0837 0839 0840 0841 0849 0851 0852 0853 0854 0855 0856 0857 0858 0872 0873 0874 0875 0876 0877 0878 0880 0881 0882 0886 0888 0889 0893 0894 0949 0953 0974 0975 0984 0986 1068 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1187 1188 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1215 1216 1268 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1285 1296 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1320 1321 1322 1323 1324 1326 1327 1328 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1577 1578 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1637 1638 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1729 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1793 1795 1958 2012 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2178 2179 2180 2181 2182 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2753 2754 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2853 2854 2910 2911 2912 2913 2914 2915 2916 2917 3053 3054 3055 3276 3277 3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3288 3289 3290 5001 5002 5003 5004 5005 5006 5007 5008 5009 5010 5011 5012 5013 5014 5015 5016 5017 5018 5019 5020 5021 5023 5024 5025 5026 5027 5028 5029 5030 5031 5032 5033 5034 5035 5036 5037 5038 5039 5040 5041 5044 5045 5046 5047 5048 5049 5050 5051 5052 5053 5055 5056 5057 5058 5060 5061 5062 5063 5064 5065 5066 5067 5068 5069 5071 5072 5073 5074 5075 5076 5077 5078 5079 5080 5081 5082 5083 5084 5085 5086 5087 5088 5089 5090 5091 5092 5093 5094 5095 5097 5099 5100 5101 5102 5103 5104 5105 5106 5107 5108 5109 5111 5112 5113 5114 5115 5116 5118 5119 5120 5121 5122 5123 5124 5125 5126 5127 5128 5130 5131 5132 5133 5134 5135 5136 5137 5138 5139 5140 5141 5142 5143 5144 5145 5146 5154 5155 5156 5157 5158 5159 5160 5161 5162 5163 5164 5165 5166 5167 5168 5169 5170 5171 5172 5173 5174 5175 5176 5177 5178 5179 5180 5181 5182 5183 5184 5186 5187 5188 5189 5190 5191 5192 5193 5194 5195 5196 5197 5198 5199 5200 5206 5207 5208 5209 5210 5211 5212 5213 5214 5215 5216 5217 5218 5220 5221 5222 5223 5224 5225 5226 5227 5228 5229 5230 5231 5232 5233 5234 5235 5236 5237 5238 5239 5240 5241 5242 5243 5244 5245 5246 5247 5248 5249 5250 5251 5252 5254 5255 5257 5278 5279 5280 5281 5282 5283 5284 5285 5287 5288 5295 5298 5299 5300 5301 5302 5303 5304 5305 5306 5307 5308 5309 5310 5311 5314 5315 5316 5317 5318 5319 5320 5321 5322 5323 5324 5325 5326 5327 5328 5329 5330 5331 5332 5333 5334 5336 5343 5345 5346 5376 5377 5378 5380 5381 5383 5384 5385 5386 5388 5389 5390 5391 5392 5395 5396 5397 5398 5399 5400 5401 5402 5403 5409 5410 5411 5412 5413 5414 5415 5416 5417 5418 5419 5420 5421 5422 5423 5424 5425 5426 5429 5433 5434 5435 5444 5445 5446 5447 5448 5449 5450 5451 5452 5453 5455 6001 6002 6005 6008 6010 6011 6012 6018 6019 6020 6021 6022 6023 6024 6025 6026 6027 6028 6091 6092 6093 6094 6095 6096 6097 6098 6099 6101 6102 6103 6113 6115 6117 6119 6120 6171 6177 6179 6212 6218 6219 6220 6222 6223 6224 6225 6226 6227 6228 6229 6239 6256 6275 6276 6277 6278 6279 6280 6281 6282 6283 6284 6285 6286 6299 6300 6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6308 6309 6310 6311 6323 6328 6329 6334 6335 6336 6337 6338 6339 6340 6350 6352 6353 6354 6355 6356 6357 6358 6359 6360 6361 6362 6375 6381 6382 6383 6391 6392 6393 6394 6396 6397 6400 6401 6403 6436 6483 6484 6485 6486 6488 6536 6537 6542 6583 6628 6629 6630 6631 6632 6633 6634 6636 6637 6638 6639 6640 6641 6642 6643 6644 6711 6745 6746 6747 6748 6749 6750 6751 6752 6753 6754 6755 6756 6757 6792 6793 6794 6795 6862 6872 6873 6874 6877 6879 6881 6882 6883 6884 6885 6887 6888 6889 6891 6914 6915 6916 6917 6918 6919 6920 6921 6922 6923 6924 6960 6963 6967 6968 6970 6972 6975 6976 7049 7055 7059 7066 7067 7072 7074 7077 7078 7079 7080 7081 7082 7083 7084 7085 7086 7088 7089 7090 7092 7095 7096 7101 7102 7106 7107 7112 7118 7128 7138 7139 7140 7141 7149 7150 7151 7152 7153 7154 7155 7156 7157 7158 7159 7160 7161 7164 7165 7166 7167 7168 7181 7182 7183 7184 7185 7186 7187 7188 7189 7190 7191 7211 7212 7213 7214 7215 7216 7219 7220 7221 7222 7223 7250 7251 7252 7253 7254 7257 7258 7260 7261 7262 7263 7264 7343 7345 7349 7352 7353 7377 7378 7380 7382 7384 7389 7394 7398 7400 7403 7405 7408 7412 7415 7422 7425 7426 7429 7445 7446 7458 7467 7487 7496 7514 7518 7530 7539 7543 7546 7547 7548 7550 7552 7553 7556 7557 7558 7559 7563 7564 7567 7568 7569 7572 7574 7576 7578 7582 7585 7586 7587 7589 7593 7594 7595 7596 7597 7598 7599 7600 7601 7603 7604 7605 7606 7607 7609 7610 7611 7612 7613 7614 7615 7618 7619 7620 7622 7631 7635 7641 7642 7647 7648 7650 7652 7657 7660 7661 7663 7665 7666 7668 7670 7672 7674 7681 7683 7695 7698 7699 7700 7704 7742 7780 7785 7792 7806 7814 7831 7836 7839 7845 7849 7850 7857 7861 7897 7923 7926 7953 7956 7967 7969 7983 7997 8005 8007 8009 8010 8019 8024 8028 8039 8041 8050 8052 8053 8065 8066 8067 8075 8081 8082 8085 8087 8088 8091 8108 8111 8118 8121 8123 8125 8126 8127 8129 8130 8134 8138 8139 8142 8143 8144 8145 8146 8149 8151 8152 8161 8162 8163 8164 8165 8166 8167 8170 8172 8173 8174 8175 8176 8178 8179 8180 8182 8183 8184 8185 8188 8189 8192 8193 8194 8196 8197 8198 8199 8200 8201 8203 8204 8205 8206 8207 8208 8209 8210 8211 8212 8213 8214 8215 8216 8217 8218 8223 8226 8232 8237 8243 8246 8249 8252 8253 8254 8257 8277 8279 8281 8284 8295 8302 8325 8339 8368 8369 8372 8374 8375 8378 8380 8381 8382 8383 8384 8387 8390 8391 8392 8393 8394 8395 8397 8401 8406 8408 8409 8433 8435 8443 8444 8447 8450 8451 8458 8461 8464 8467 8469 8472 8474 8476 8477 8480 8481 8482 8483 8485 8486 8487 8495 8497 8498 8499 8501 8510 8511 8514 8789 8795 8809 8820 8823 8890 8895 8897 8898 8899 8900 9005 9014 9017 9018 9022 9031 9088 9091 9092 9094 9095 9096 9099 9101 9125 9134 9254 9256 9257 9260 9264 9265 9266 9274 9275 9284 9290 9291 9293 9294 9296 9300 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9311 9312 9313 9315 9318 9319 9600 9602 9630 9631 9632 9634 9637 9642 9645 9646 9650 9652 9655 9657 9659 9660 9662 9666 9668 9711 9726 9737 9744 9749 9750 9752 9754 9755 9757 9758 9759 9761 9762 9763 9764 9765 9766 9768 10427 10431 10433 10434 10435 10436 10437 10439 10442 10443 10448 10449 10455 10456 10458 10460 10461 10463 10464 10470 10471 10479 10485 10488 10490 10494 10495 10497 10499 10535 10586 10981 10982 10983 10984 10985 10986 10987 10988 10989 10990 10991 10992 10994 10995 10996 10997 10998 11002 11003 11007 11008 11012 11014 11017 11018 11019 11020 11051 11053 11054 11055 11057 11058 11062 11063 11065 11066 11073 11074 11076 11081 11083 11084 11085 11086 11089 11090 11091 11092 11093 11094 11096 11097 11098 11099 11100 11101 11102 11103 11104 11105 11106 11107 11108 11110 11111 11112 11113 11117 11118 11120 11122 11125 11138 12345 12353 12358 12360 12361 12362 12363 12364 12365 12366 12367 12368 12369 12370 12371 12372 12373 12374 12376 12377 12378 12379 12380 12381 12382 12383 12384 12385 12386 12388 12390 12393 12395 12396 12398 12400 12401 12402 12404 12406 12407 12408 12409 12410 12411 12412 12413 12415 12416 12417 12418 12419 12420 12421 12423 12424 12426 12428 12429 12430 12431 12433 12434 12444 12445 12446 12447 12448 12449 12450 12451 12452 12453 12454 12455 12456 12457 12458 12459 12460 12461 12462 12464 12468 12471 12472 12473 12475 12476 12477 12478 12479 12480 12481 12482 12483 12484 12485 12487 12490 12494 12496 12497 12537 12540 12541 12542 12543 12545 12549 12550 12551 12552 12558 12559 12573 12575 12592 12593 12604 12605 12606 12607 12608 12609 12610 12611 12612 12613 12614 12615 12616 12617 12618 12619 12620 12621 12622 12623 12624 12625 12626 12627 12628 12629 12630 12631 12632 12633 12634 12635 12636 12637 12638 12639 12640 12641 12642 12643 12644 12645 12646 12647 12648 12649 12650 12651 12652 12653 12654 12655 12656 12657 12658 12659 12688 12691 12696 12700 12701 12702 12707 12708 12709 12711 12712 12714 12716 12717 12722 12723 12724 12725 12727 12728 12729 12730 12733 12734 12736 12739 12741 12742 12744 12745 12747 12748 12749 12750 12751 12752 12754 12755 12757 12758 12764 12767 12768 12769 12770 12773 12774 12775 12776 12778 12779 12780 12781 12782 12783 12784 12785 12786 12787 12788 12790 12791 12792 12818 12819 12820 12821 12822 12823 12824 12825 12826 12827 12828 12829 12878 12879 12880 12881 12882 12883 12884 12885 12886 12888 12889 12892 17010 17072 17078 17127 17149 17168 17195 17266 17267 17271 17307 17308 17315 17327 17338 17341 17350 17378 17381 17387 17395 17422 17428 17429 17435 17466 17475 17514 17533 17534 17554 17598 17615 17650 17715 17728 17764 17859 17862 17893 17898 17929 17942 17971 18009 18013 18014 18024 18030 18034 18050 18054 18082 18093 18098 18135 18233 18242 18267 18287 18294 18299 18320 18392 18417 18460 18489 18510 18545 18594 18608 18627 18631 18651 18668 18721 18739 18771 18780 18821 18822 18827 18850 18852 18864 18876 18888 18930 18938 18994


Data profiles for float 5395

Trajectory for float 5395

Engineering data for float 5395

Root Page