University of Washington Profiling Drifters
Summary index for float 5118

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0018 0019 0020 0024 0025 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0037 0040 0041 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0116 0270 0276 0402 0404 0405 0406 0407 0408 0418 0419 0420 0421 0422 0423 0424 0452 0453 0454 0455 0456 0457 0458 0459 0477 0478 0479 0481 0506 0507 0508 0509 0510 0511 0544 0559 0564 0565 0566 0567 0568 0569 0570 0571 0581 0582 0583 0586 0589 0591 0592 0593 0594 0595 0632 0635 0640 0641 0642 0643 0644 0645 0646 0648 0649 0650 0651 0652 0654 0688 0689 0690 0691 0692 0693 0804 0805 0807 0809 0820 0821 0822 0823 0824 0827 0828 0829 0830 0831 0832 0833 0834 0835 0836 0837 0839 0840 0841 0849 0851 0852 0853 0854 0855 0856 0857 0858 0872 0873 0874 0875 0876 0877 0878 0880 0881 0882 0886 0888 0889 0893 0894 0949 0953 0974 0975 0984 0986 1068 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1187 1188 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1215 1216 1268 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1285 1296 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1320 1321 1322 1323 1324 1326 1327 1328 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1577 1578 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1637 1638 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1729 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1793 1795 1958 2012 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2178 2179 2180 2181 2182 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2753 2754 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2853 2854 2910 2911 2912 2913 2914 2915 2916 2917 3053 3054 3055 3276 3277 3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3288 3289 3290 5001 5002 5003 5004 5005 5006 5007 5008 5009 5010 5011 5012 5013 5014 5015 5016 5017 5018 5019 5020 5021 5023 5024 5025 5026 5027 5028 5029 5030 5031 5032 5033 5034 5035 5036 5037 5038 5039 5040 5041 5044 5045 5046 5047 5048 5049 5050 5051 5052 5053 5055 5056 5057 5058 5060 5061 5062 5063 5064 5065 5066 5067 5068 5069 5071 5072 5073 5074 5075 5076 5077 5078 5079 5080 5081 5082 5083 5084 5085 5086 5087 5088 5089 5090 5091 5092 5093 5094 5095 5097 5099 5100 5101 5102 5103 5104 5105 5106 5107 5108 5109 5111 5112 5113 5114 5115 5116 5118 5119 5120 5121 5122 5123 5124 5125 5126 5127 5128 5130 5131 5132 5133 5134 5135 5136 5137 5138 5139 5140 5141 5142 5143 5144 5145 5146 5154 5155 5156 5157 5158 5159 5160 5161 5162 5163 5164 5165 5166 5167 5168 5169 5170 5171 5172 5173 5174 5175 5176 5177 5178 5179 5180 5181 5182 5183 5184 5186 5187 5188 5189 5190 5191 5192 5193 5194 5195 5196 5197 5198 5199 5200 5206 5207 5208 5209 5210 5211 5212 5213 5214 5215 5216 5217 5218 5220 5221 5222 5223 5224 5225 5226 5227 5228 5229 5230 5231 5232 5233 5234 5235 5236 5237 5238 5239 5240 5241 5242 5243 5244 5245 5246 5247 5248 5249 5250 5251 5252 5254 5255 5257 5278 5279 5280 5281 5282 5283 5284 5285 5287 5288 5295 5298 5299 5300 5301 5302 5303 5304 5305 5306 5307 5308 5309 5310 5311 5314 5315 5316 5317 5318 5319 5320 5321 5322 5323 5324 5325 5326 5327 5328 5329 5330 5331 5332 5333 5334 5336 5343 5345 5346 5376 5377 5378 5380 5381 5383 5384 5385 5386 5388 5389 5390 5391 5392 5395 5396 5397 5398 5399 5400 5401 5402 5403 5409 5410 5411 5412 5413 5414 5415 5416 5417 5418 5419 5420 5421 5422 5423 5424 5425 5426 5429 5433 5434 5435 5444 5445 5446 5447 5448 5449 5450 5451 5452 5453 5455 6001 6002 6005 6008 6010 6011 6012 6018 6019 6020 6021 6022 6023 6024 6025 6026 6027 6028 6091 6092 6093 6094 6095 6096 6097 6098 6099 6101 6102 6103 6113 6115 6117 6119 6120 6171 6177 6179 6212 6218 6219 6220 6222 6223 6224 6225 6226 6227 6228 6229 6239 6256 6275 6276 6277 6278 6279 6280 6281 6282 6283 6284 6285 6286 6299 6300 6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6308 6309 6310 6311 6323 6328 6329 6334 6335 6336 6337 6338 6339 6340 6350 6352 6353 6354 6355 6356 6357 6358 6359 6360 6361 6362 6375 6381 6382 6383 6391 6392 6393 6394 6396 6397 6400 6401 6403 6436 6483 6484 6485 6486 6488 6536 6537 6542 6583 6628 6629 6630 6631 6632 6633 6634 6636 6637 6638 6639 6640 6641 6642 6643 6644 6711 6745 6746 6747 6748 6749 6750 6751 6752 6753 6754 6755 6756 6757 6792 6793 6794 6795 6862 6872 6873 6874 6877 6879 6881 6882 6883 6884 6885 6887 6888 6889 6891 6914 6915 6916 6917 6918 6919 6920 6921 6922 6923 6924 6960 6963 6967 6968 6970 6972 6975 6976 7049 7055 7059 7066 7067 7072 7074 7077 7078 7079 7080 7081 7082 7083 7084 7085 7086 7088 7089 7090 7092 7095 7096 7101 7102 7106 7107 7112 7118 7128 7138 7139 7140 7141 7149 7150 7151 7152 7153 7154 7155 7156 7157 7158 7159 7160 7161 7164 7165 7166 7167 7168 7181 7182 7183 7184 7185 7186 7187 7188 7189 7190 7191 7211 7212 7213 7214 7215 7216 7219 7220 7221 7222 7223 7250 7251 7252 7253 7254 7257 7258 7260 7261 7262 7263 7264 7343 7345 7349 7352 7353 7377 7378 7380 7382 7384 7389 7394 7398 7400 7403 7405 7408 7412 7415 7422 7425 7426 7429 7445 7446 7458 7467 7487 7496 7514 7518 7530 7539 7543 7546 7547 7548 7550 7552 7553 7556 7557 7558 7559 7563 7564 7567 7568 7569 7572 7574 7576 7578 7582 7585 7586 7587 7589 7593 7594 7595 7596 7597 7598 7599 7600 7601 7603 7604 7605 7606 7607 7609 7610 7611 7612 7613 7614 7615 7618 7619 7620 7622 7631 7635 7641 7642 7647 7648 7650 7652 7657 7660 7661 7663 7665 7666 7668 7670 7672 7674 7681 7683 7695 7698 7699 7700 7704 7742 7780 7785 7792 7806 7814 7831 7836 7839 7845 7849 7850 7857 7861 7897 7923 7926 7953 7956 7967 7969 7983 7997 8005 8007 8009 8010 8019 8024 8028 8039 8041 8050 8052 8053 8065 8066 8067 8075 8081 8082 8085 8087 8088 8091 8108 8111 8118 8121 8123 8125 8126 8127 8129 8130 8134 8138 8139 8142 8143 8144 8145 8146 8149 8151 8152 8161 8162 8163 8164 8165 8166 8167 8170 8172 8173 8174 8175 8176 8178 8179 8180 8182 8183 8184 8185 8188 8189 8192 8193 8194 8196 8197 8198 8199 8200 8201 8203 8204 8205 8206 8207 8208 8209 8210 8211 8212 8213 8214 8215 8216 8217 8218 8223 8226 8232 8237 8243 8246 8249 8252 8253 8254 8257 8277 8279 8281 8284 8295 8302 8325 8339 8368 8369 8372 8374 8375 8378 8380 8381 8382 8383 8384 8387 8390 8391 8392 8393 8394 8395 8397 8401 8406 8408 8409 8433 8435 8443 8444 8447 8450 8451 8458 8461 8464 8467 8469 8472 8474 8476 8477 8480 8481 8483 8485 8486 8487 8495 8497 8498 8499 8501 8510 8511 8514 8789 8795 8809 8820 8823 8890 8895 8897 8898 8899 8900 9005 9014 9017 9018 9022 9031 9088 9091 9092 9094 9095 9096 9099 9101 9125 9134 9254 9256 9257 9260 9264 9265 9266 9274 9275 9284 9290 9291 9293 9294 9300 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9311 9312 9313 9315 9318 9319 9600 9602 9630 9631 9632 9634 9637 9642 9645 9646 9650 9652 9655 9657 9659 9660 9662 9666 9668 9711 9726 9737 9744 9749 9750 9752 9754 9755 9757 9758 9759 9761 9762 9763 9764 9765 9766 9768 10427 10431 10433 10434 10435 10436 10437 10439 10442 10443 10448 10449 10455 10456 10458 10460 10461 10463 10464 10470 10471 10479 10485 10488 10490 10494 10495 10497 10499 10535 10586 10981 10982 10983 10984 10985 10986 10987 10988 10989 10990 10991 10992 10994 10995 10996 10997 10998 11002 11003 11007 11008 11012 11014 11018 11019 11020 11051 11053 11054 11055 11057 11058 11062 11063 11065 11066 11073 11074 11076 11081 11083 11084 11085 11086 11089 11090 11091 11092 11093 11094 11096 11097 11098 11099 11100 11101 11102 11103 11104 11105 11106 11107 11108 11110 11111 11112 11113 11117 11118 11120 11122 11125 11138 12345 12353 12358 12360 12361 12362 12363 12364 12365 12366 12367 12368 12369 12370 12371 12372 12373 12374 12376 12377 12378 12379 12380 12381 12382 12383 12384 12385 12386 12388 12390 12393 12395 12396 12398 12400 12401 12402 12404 12406 12407 12408 12409 12410 12411 12412 12413 12415 12416 12417 12418 12419 12420 12421 12423 12424 12426 12428 12429 12430 12431 12433 12434 12444 12445 12446 12447 12448 12449 12450 12451 12452 12453 12454 12455 12456 12457 12458 12459 12460 12461 12462 12464 12468 12471 12472 12473 12475 12476 12477 12478 12479 12480 12481 12482 12483 12484 12485 12487 12490 12494 12496 12497 12537 12540 12541 12542 12543 12545 12549 12550 12551 12552 12558 12559 12573 12575 12592 12593 12604 12605 12606 12607 12608 12609 12610 12611 12612 12613 12614 12615 12616 12617 12618 12619 12620 12621 12622 12623 12624 12625 12626 12627 12628 12629 12630 12631 12632 12633 12634 12635 12636 12637 12638 12639 12640 12641 12642 12643 12644 12645 12646 12647 12648 12649 12650 12651 12652 12653 12654 12655 12656 12657 12658 12659 12688 12691 12696 12700 12701 12702 12707 12708 12709 12711 12712 12714 12716 12717 12722 12723 12724 12725 12727 12728 12729 12730 12733 12734 12736 12739 12741 12742 12744 12745 12747 12748 12749 12750 12751 12752 12754 12755 12757 12758 12764 12767 12768 12769 12770 12773 12774 12776 12778 12779 12780 12781 12782 12783 12784 12785 12786 12787 12788 12791 12792 12818 12819 12820 12821 12822 12823 12824 12825 12826 12827 12828 12829 12878 12879 12880 12881 12882 12883 12884 12885 12886 12888 12889 12892 17078 17127 17149 17168 17266 17271 17308 17315 17378 17395 17429 17435 17466 17514 17728 17764 17942
$ Summary index for float `5118'
$ # profile  lat    lon  m  d   y  hour Pmax batt   t-flag n-samples
$ ------------------------------------------------------------------------------------
  1   000 -4.96S  139.90W 09 11 2006 23.91   0 15.6 0x00000040     1
  2   001 -4.93S  139.94W 09 12 2006 15.42 1860 15.8 0x00000000     69
  3   002 -4.76S  140.03W 09 22 2006 19.12 2007 15.7 0x00000000     72
  4   003 -4.93S  140.43W 10 02 2006 23.80 1993 15.7 0x00000000     71
  5   004 -5.12S  140.67W 10 13 2006  3.79 2000 15.7 0x00000000     72
  6   005 -5.08S  140.73W 10 23 2006  8.00 1993 15.7 0x00000000     71
  7   006 -5.06S  140.77W 11 02 2006 11.22 1994 15.7 0x00000000     71
  8   007 -5.15S  141.01W 11 12 2006 15.93 1992 15.7 0x00000000     71
  9   008 -5.24S  141.32W 11 22 2006 21.78 1993 15.7 0x00000000     71
 10   009 -5.38S  141.68W 12 02 2006 23.42 1991 15.7 0x00000000     71
 11   010 -5.49S  141.81W 12 13 2006  3.82 2005 15.7 0x00000000     72
 12   011 -5.49S  141.89W 12 23 2006  8.33 2000 15.7 0x00000000     72
 13   012 -5.45S  141.73W 01 02 2007 12.10 1996 15.7 0x00000000     71
 14   013 -5.55S  141.78W 01 12 2007 15.37 2013 15.7 0x00000000     72
 15   014 -5.54S  141.98W 01 22 2007 19.50 1989 15.7 0x00000000     71
 16   015 -5.61S  142.21W 02 02 2007  0.65 2001 15.7 0x00000000     72
 17   016 -5.63S  142.49W 02 12 2007  3.69 2005 15.7 0x00000000     72
 18   017 -5.73S  142.64W 02 22 2007  8.24 2004 15.7 0x00000000     72
 19   018 -5.88S  142.76W 03 04 2007 11.69 1992 15.7 0x00000000     71
 20   019 -5.95S  143.10W 03 14 2007 15.68 1998 15.7 0x00000000     71
 21   020 -5.95S  143.55W 03 24 2007 19.41 2000 15.7 0x00000000     72
 22   021 -6.25S  143.37W 04 04 2007  0.26 2000 15.7 0x00000000     71
 23   022 -6.20S  143.38W 04 14 2007  3.57 2007 15.7 0x00000000     72
 24   023 -6.34S  143.58W 04 24 2007  8.12 2001 15.7 0x00000000     72
 25   024 -6.64S  143.64W 05 04 2007 12.46 1995 15.7 0x00000000     71
 26   025 -6.66S  143.61W 05 14 2007 15.28 2006 15.7 0x00000000     72
 27   026 -6.73S  143.72W 05 24 2007 19.36 2008 15.7 0x00000000     72
 28   027 -6.94S  143.90W 06 03 2007 23.80 2004 15.7 0x00000000     72
 29   028 -7.12S  144.14W 06 14 2007  3.42 1999 15.7 0x00000000     71
 30   029 -7.24S  144.34W 06 24 2007  8.00 1997 15.7 0x00000000     71
 31   030 -7.25S  144.47W 07 04 2007 12.30 2007 15.7 0x00000000     72
 32   031 -7.46S  144.51W 07 14 2007 15.42 2007 15.7 0x00000000     72
 33   032 -7.78S  144.53W 07 24 2007 19.19 2002 15.7 0x00000000     72
 34   033 -7.84S  144.48W 08 04 2007  1.02 2005 15.7 0x00000000     72
 35   034 -7.65S  144.45W 08 14 2007  4.34 1996 15.7 0x00000000     71
 36   035 -7.55S  144.40W 08 24 2007 10.39 1999 15.7 0x00000000     71
 37   036 -7.38S  144.51W 09 03 2007 12.01 2001 15.6 0x00000000     72
 38   037 -7.30S  144.77W 09 13 2007 15.14 1998 15.6 0x00000000     71
 39   038 -7.26S  145.40W 09 23 2007 20.69 1996 15.6 0x00000000     71
 40   039 -7.15S  145.80W 10 04 2007  0.53 2006 15.6 0x00000000     72
 41   040 -6.97S  146.00W 10 14 2007  3.45 2005 15.6 0x00000000     72
 42   041 -7.23S  146.32W 10 24 2007  7.70 2006 15.6 0x00000000     72
 43   042 -7.52S  146.54W 11 03 2007 11.52 2003 15.6 0x00000000     72
 44   043 -7.74S  146.68W 11 13 2007 15.87 2000 15.6 0x00000000     71
 45   044 -7.87S  146.93W 11 23 2007 20.52 2004 15.6 0x00000000     72
 46   045 -8.13S  146.95W 12 04 2007  0.02 2006 15.6 0x00000000     72
 47   046 -8.14S  146.94W 12 14 2007  4.16 1996 15.6 0x00000000     71
 48   047 -8.12S  147.08W 12 24 2007  7.54 2008 15.6 0x00000000     72
 49   048 -8.00S  147.27W 01 03 2008 12.69 2002 15.6 0x00000000     72
 50   049 -7.90S  147.46W 01 13 2008 16.61 2003 15.6 0x00000000     72
 51   050 -7.88S  147.68W 01 23 2008 19.91 1993 15.6 0x00000000     71
 52   051 -7.63S  148.05W 02 03 2008  1.20 2014 15.6 0x00000000     72
 53   052 -7.40S  148.19W 02 13 2008  6.22 1997 15.6 0x00000000     71
 54   053 -7.34S  148.46W 02 23 2008  7.35 2006 15.6 0x00000000     72
 55   054 -7.49S  148.65W 03 04 2008 12.17 2005 15.6 0x00000000     72
 56   055 -7.35S  148.82W 03 14 2008 15.67 2008 15.6 0x00000000     72
 57   056 -7.38S  149.04W 03 24 2008 20.17 2008 15.6 0x00000000     72
 58   057 -7.45S  149.33W 04 04 2008  0.67 1995 15.6 0x00000000     71
 59   058 -7.49S  149.50W 04 14 2008  3.97 1997 15.6 0x00000000     71
 60   059 -7.59S  149.53W 04 24 2008  8.79 2002 15.6 0x00000000     72
 61   060 -7.60S  149.60W 05 04 2008 12.95 2005 15.6 0x00000000     72
 62   061 -7.76S  149.69W 05 14 2008 16.00 2008 15.6 0x00000000     72
 63   062 -7.88S  149.76W 05 24 2008 19.53 2000 15.6 0x00000000     72
 64   063 -7.88S  149.93W 06 04 2008  0.12 2012 15.6 0x00000000     72
 65   064 -7.88S  150.05W 06 14 2008  3.83 2003 15.6 0x00000000     72
 66   065 -7.86S  150.27W 06 24 2008  7.78 2007 15.6 0x00000000     72
 67   066 -7.85S  150.47W 07 04 2008 11.12 2006 15.6 0x00000000     72
 68   067 -8.06S  150.57W 07 14 2008 15.42 2003 15.6 0x00000000     72
 69   068 -8.16S  150.70W 07 24 2008 19.72 2008 15.6 0x00000000     72
 70   069 -8.19S  150.75W 08 03 2008 23.54 2000 15.6 0x00000000     71
 71   070 -8.29S  150.83W 08 14 2008  3.58 2000 15.6 0x00000000     72
 72   071 -8.43S  151.05W 08 24 2008  8.36 1994 15.6 0x00000000     71
 73   072 -8.50S  151.10W 09 03 2008 12.18 1959 15.6 0x00000000     71
 74   073 -8.55S  151.13W 09 13 2008 13.85 1262 15.6 0x00000004     57
 75   074 -8.59S  151.11W 09 23 2008 19.15 1980 15.6 0x00000004     71
 76   075 -8.59S  151.11W 10 04 2008  0.63 2014 15.6 0x00000000     72
 77   076 -8.54S  151.20W 10 14 2008  2.71 1697 15.6 0x00000000     65
 78   077 -8.76S  151.35W 10 24 2008  4.71 1996 15.6 0x00001008     71
 79   078 -8.77S  151.55W 11 03 2008 13.26 2002 15.6 0x00000000     72
 80   079 -8.83S  151.70W 11 13 2008 15.17 1998 15.6 0x00000000     71
 81   080 -9.07S  151.93W 11 23 2008 19.22 2002 15.6 0x00000000     72
 82   081 -9.16S  151.89W 12 04 2008  2.39 2009 15.6 0x00000000     72
 83   082 -9.29S  151.78W 12 14 2008  3.40 2004 15.6 0x00000000     72
 84   083 -9.38S  151.51W 12 24 2008  8.03 2001 15.6 0x00000000     72
 85   084 -9.39S  151.20W 01 03 2009 12.67 2001 15.6 0x00000000     72
 86   085 -9.37S  150.97W 01 13 2009 15.82 2003 15.6 0x00000000     72
 87   086 -9.28S  150.73W 01 23 2009 20.43 2000 15.6 0x00000000     72
 88   087 -9.10S  150.52W 02 02 2009 23.42 2002 15.6 0x00000000     72
 89   088 -9.01S  150.56W 02 13 2009  4.06 2008 15.6 0x00000000     72
 90   089 -9.18S  150.63W 02 23 2009  7.56 2011 15.6 0x00000000     72
 91   090 -9.24S  150.60W 03 05 2009 12.04 2004 15.6 0x00000000     72
 92   091 -9.18S  150.66W 03 15 2009 16.46 2005 15.6 0x00000000     72
 93   092 -9.17S  150.79W 03 25 2009 20.33 2012 15.6 0x00000000     72
 94   093 -9.05S  151.02W 04 05 2009  0.42 1987 15.6 0x00000000     71
 95   094 -8.95S  151.28W 04 15 2009  4.24 1991 15.6 0x00000000     71
 96   095 -8.79S  151.61W 04 25 2009  7.28 1995 15.6 0x00000000     71
 97   096 -8.50S  152.07W 05 05 2009 11.40 1999 15.6 0x00000000     71
 98   097 -8.46S  152.32W 05 15 2009 15.46 2002 15.6 0x00000000     72
 99   098 -8.50S  152.44W 05 25 2009 20.02 2004 15.6 0x00000000     72
 100   099 -8.63S  152.58W 06 04 2009 23.83 1991 15.6 0x00000000     71
 101   100 -8.69S  152.77W 06 15 2009  3.71 2005 15.6 0x00000000     72
 102   101 -8.77S  152.98W 06 25 2009  8.25 2003 15.6 0x00000000     72
 103   102 -8.73S  153.27W 07 05 2009 12.41 2005 15.6 0x00000000     72
 104   103 -8.60S  153.45W 07 15 2009 16.12 1991 15.6 0x00000000     71
 105   104 -8.61S  153.71W 07 25 2009 19.71 2008 15.6 0x00000000     72
 106   105 -8.69S  153.90W 08 05 2009  0.62 1994 15.6 0x00000000     71
 107   106 -8.75S  154.12W 08 15 2009  3.70 1983 15.6 0x00000000     71
 108   107 -8.72S  154.40W 08 25 2009  7.22 1997 15.6 0x00000000     71
 109   108 -8.84S  154.75W 09 04 2009 11.74 1989 15.6 0x00000000     71
 110   109 -8.93S  155.09W 09 14 2009 15.64 2007 15.6 0x00000000     72
 111   110 -8.99S  155.43W 09 24 2009 19.41 2011 15.6 0x00000000     72
 112   111 -9.17S  155.51W 10 05 2009  0.17 2008 15.6 0x00000000     72
 113   112 -9.20S  155.84W 10 15 2009  3.41 2009 15.6 0x00000000     72
 114   113 -9.31S  156.02W 10 25 2009  7.84 2007 15.6 0x00000000     72
 115   114 -9.31S  156.18W 11 04 2009 11.30 1995 15.6 0x00000000     71
 116   115 -9.29S  156.47W 11 14 2009 15.37 2002 15.6 0x00000000     72
 117   116 -9.46S  156.73W 11 24 2009 20.25 2007 15.6 0x00000000     72
 118   117 -9.49S  156.95W 12 04 2009 23.47 1998 15.6 0x00000000     71
 119   118 -9.55S  156.88W 12 15 2009  3.92 1980 15.6 0x00000000     71
 120   119 -9.60S  156.94W 12 25 2009  7.61 1961 15.6 0x00000000     71
 121   120 -9.62S  156.96W 01 04 2010  8.36 1996 15.6 0x00001008     71
 122   121 -9.51S  156.83W 01 14 2010 15.07 2004 15.6 0x00000000     72
 123   122 -9.27S  156.71W 01 24 2010 19.17 2005 15.6 0x00000000     72
 124   123 -9.18S  156.65W 02 03 2010 23.47 2001 15.6 0x00000000     72
 125   124 -8.97S  156.54W 02 14 2010  4.51 1992 15.6 0x00000000     71
 126   125 -9.06S  156.53W 02 24 2010  7.43 2010 15.6 0x00000000     72
 127   126 -8.96S  156.54W 03 06 2010 11.32 2008 15.6 0x00000000     72
 128   127 -8.66S  156.63W 03 16 2010 15.24 1995 15.6 0x00000000     71
 129   128 -8.52S  156.76W 03 26 2010 19.97 2005 15.6 0x00000000     72
 130   129 -8.59S  156.90W 04 05 2010 23.72 2010 15.5 0x00000000     72
 131   130 -8.64S  157.18W 04 16 2010  3.46 2003 15.5 0x00000000     72
 132   131 -8.59S  157.59W 04 26 2010  8.52 1999 15.5 0x00000000     71
 133   132 -8.38S  158.15W 05 06 2010 11.75 2003 15.5 0x00000000     72
 134   133 -8.25S  158.71W 05 16 2010 15.84 2000 15.5 0x00000000     71
 135   134 -8.32S  158.90W 05 26 2010 19.57 1995 15.5 0x00000000     71
 136   135 -8.31S  159.16W 06 06 2010  1.98 2000 15.5 0x00000000     72
 137   136 -8.24S  159.37W 06 16 2010  3.92 2000 15.5 0x00000000     71
 138   137 -8.25S  159.47W 06 26 2010  6.95 2012 15.5 0x00000000     72
 139   138 -8.11S  159.97W 07 06 2010 11.30 2009 15.5 0x00000000     72
 140   139 -8.15S  160.21W 07 16 2010 15.84 2008 15.5 0x00000000     72
 141   140 -8.14S  160.59W 07 26 2010 19.21 1995 15.5 0x00000000     71
 142   141 -8.11S  161.06W 08 05 2010 23.86 2006 15.5 0x00000000     72
 143   142 -8.22S  161.52W 08 16 2010  4.62 2007 15.5 0x00000000     72
 144   143 -8.28S  161.64W 08 26 2010  7.65 1994 15.5 0x00000000     71
 145   144 -8.36S  161.84W 09 05 2010 12.39 1999 15.5 0x00000000     71
 146   145 -8.51S  161.94W 09 15 2010 17.19 2007 15.5 0x00000000     72
 147   146 -8.35S  162.18W 09 25 2010 20.03 1999 15.5 0x00000000     71
 148   147 -8.25S  162.44W 10 05 2010 23.38 1992 15.5 0x00000000     71
 149   148 -8.43S  162.64W 10 16 2010  4.95 2000 15.5 0x00000000     72
 150   149 -8.48S  162.68W 10 26 2010  7.25 1999 15.5 0x00000000     71
 151   150 -8.53S  162.59W 11 05 2010 11.61 1994 15.5 0x00000000     71
 152   151 -8.65S  162.96W 11 15 2010 15.86 1994 15.5 0x00000000     71
 153   152 -8.60S  163.24W 11 25 2010 19.95 1996 15.5 0x00000000     71
 154   153 -8.59S  163.55W 12 05 2010 23.96 2007 15.5 0x00000000     72
 155   154 -8.62S  163.62W 12 16 2010  4.04 2007 15.5 0x00000000     72
 156   155 -9.02S  163.80W 12 26 2010  7.25 2000 15.5 0x00000000     71
 157   156 -9.15S  164.11W 01 05 2011 11.55 2003 15.5 0x00000000     72
 158   157 -9.04S  164.20W 01 15 2011 16.39 2003 15.5 0x00000000     72
 159   158 -8.94S  164.26W 01 25 2011 19.48 1995 15.5 0x00000000     71
 160   159 -9.00S  164.26W 02 05 2011  0.05 2003 15.5 0x00000000     72
 161   160 -9.09S  164.48W 02 15 2011  4.57 2006 15.5 0x00000000     72
 162   161 -8.94S  164.57W 02 25 2011  7.89 2008 15.5 0x00000000     72
 163   162 -8.79S  164.63W 03 07 2011 11.65 2011 15.5 0x00000000     72
 164   163 -8.74S  164.72W 03 17 2011 15.28 2000 15.5 0x00000000     72
 165   164 -8.60S  164.85W 03 27 2011 19.22 2004 15.5 0x00000000     72
 166   165 -8.52S  165.12W 04 06 2011 23.53 2004 15.5 0x00000000     72
 167   166 -8.50S  165.38W 04 17 2011  3.43 2004 15.5 0x00000000     72
 168   167 -8.58S  165.58W 04 27 2011  7.50 2002 15.5 0x00000000     72
 169   168 -8.52S  165.88W 05 07 2011 12.17 2005 15.5 0x00000000     72
 170   169 -8.39S  166.07W 05 17 2011 15.74 1996 15.5 0x00000000     71
 171   170 -8.40S  166.40W 05 27 2011 19.25 1988 15.5 0x00000000     71
 172   171 -8.36S  166.77W 06 06 2011 22.98 1994 15.5 0x00000000     71
 173   172 -8.21S  167.01W 06 17 2011  5.26 2006 15.5 0x00000000     72
 174   173 -8.11S  167.26W 06 27 2011  7.44 1995 15.5 0x00000000     71
 175   174 -8.09S  167.39W 07 07 2011 11.62 1993 15.5 0x00000000     71
 176   175 -8.06S  167.48W 07 17 2011 16.13 2006 15.5 0x00000000     72
 177   176 -8.07S  167.52W 07 27 2011 19.72 1990 15.5 0x00000000     71
 178   177 -8.15S  167.53W 08 06 2011 23.89 1995 15.2 0x00000000     71
 179   178 -8.30S  167.59W 08 17 2011  3.11 1995 14.5 0x00000000     71
 180   179 -8.58S  167.75W 08 27 2011  7.81 1999 13.7 0x00000000     71
 181   180 -8.72S  167.87W 09 06 2011 12.29 2001 13.6 0x00000000     72
 182   181 -8.84S  168.01W 09 16 2011 16.79 2003 13.6 0x00000000     72
 183   182 -9.06S  168.11W 09 26 2011 19.69 2004 13.6 0x00000000     72
 184   183 -9.21S  168.21W 10 06 2011 23.55 1999 13.2 0x00000000     71
 185   184 -9.41S  168.29W 10 17 2011  3.25 2004 13.2 0x00000000     72
 186   185 -9.55S  168.38W 10 27 2011  7.40 2000 13.1 0x00000000     71
 187   186 -9.66S  168.42W 11 06 2011 12.04 2002 13.0 0x00000000     72
 188   187 -9.52S  168.46W 11 16 2011 15.37 1996 12.9 0x00000000     71
 189   188 -9.33S  168.37W 11 26 2011 19.41 2009 12.8 0x00000000     72
 190   189 -9.30S  168.34W 12 07 2011  0.44 2012 12.7 0x00000000     72
 191   190 -9.29S  168.36W 12 17 2011  3.70 2009 12.6 0x00000000     72
 192   191 -9.48S  168.25W 12 27 2011  7.76 2005 12.5 0x00000000     72
 193   192 -9.54S  167.99W 01 06 2012 11.38 1992 12.4 0x00000000     71
 194   193 -9.43S  167.75W 01 16 2012 15.38 1995 12.3 0x00000000     71
 195   194 -9.42S  167.45W 01 26 2012 19.62 1993 12.2 0x00000000     71
 196   195 -9.49S  167.29W 02 05 2012 23.94 2010 12.1 0x00000000     72
 197   196 -9.65S  167.02W 02 16 2012  3.58 2006 12.0 0x00000000     72
 198   197 -9.86S  166.56W 02 26 2012  7.90 1994 12.0 0x00000000     71
 199   198 -9.73S  166.33W 03 07 2012 12.74 2008 12.0 0x00000000     72
 200   199 -9.65S  166.23W 03 17 2012 16.25 1990 11.9 0x00000000     71
 201   200 -9.76S  166.13W 03 27 2012 20.06 1995 11.9 0x00000000     71
 202   201 -9.95S  166.04W 04 07 2012  0.75 2003 11.9 0x00000000     72
 203   202 -10.44S  166.05W 04 17 2012  4.33 1992 11.8 0x00000000     71
 204   203 -10.54S  166.45W 04 27 2012  7.22 1987 11.8 0x00000000     71
 205   204 -10.40S  166.59W 05 07 2012 11.66 1994 11.8 0x00000000     71
 206   205 -10.33S  166.78W 05 17 2012 16.59 1995 11.8 0x00000000     71
 207   206 -10.25S  166.84W 05 27 2012 19.57 2000 11.8 0x00000000     72
 208   207 -10.23S  166.59W 06 07 2012  0.11 1998 11.8 0x00000000     71
 209   208 -10.23S  166.49W 06 17 2012  4.66 2002 11.8 0x00000000     72
 210   209 -10.23S  166.49W 06 27 2012  7.33 2009 11.8 0x00000000     72
 211   210 -10.20S  166.41W 07 07 2012 12.41 2016 11.8 0x00000000     72
 212   211 -10.32S  166.37W 07 17 2012 15.31 2003 11.8 0x00000000     72
 213   212 -10.44S  166.49W 07 27 2012 19.20 2004 11.8 0x00000000     72
 214   213 -10.54S  166.67W 08 06 2012 23.36 1998 11.8 0x00000000     71
 215   214 -10.42S  166.85W 08 17 2012  3.31 1994 11.8 0x00000000     71
 216   215 -10.41S  167.04W 08 27 2012  7.50 2016 11.8 0x00000000     72
 217   216 -10.44S  167.10W 09 06 2012 11.82 2004 11.8 0x00000000     72
 218   217 -10.58S  166.91W 09 16 2012 15.56 1986 11.8 0x00000000     71
 219   218 -10.73S  166.80W 09 26 2012 20.23 1998 11.8 0x00000000     71
 220   219 -10.85S  166.62W 10 07 2012  0.26 2012 11.8 0x00000000     72
 221   220 -10.57S  166.11W 10 17 2012  3.60 2010 11.8 0x00000000     72
 222   221 -10.48S  165.77W 10 27 2012  7.63 1993 11.8 0x00000000     71
 223   222 -10.55S  165.47W 11 06 2012 12.71 2010 11.8 0x00000000     72
 224   223 -10.75S  165.23W 11 16 2012 15.72 1996 11.8 0x00000000     71
 225   224 -10.96S  165.22W 11 26 2012 19.40 2001 11.8 0x00000000     72
 226   225 -11.13S  165.26W 12 06 2012 23.51 2003 11.8 0x00000000     72
 227   226 -11.20S  165.10W 12 17 2012  5.03 2001 11.8 0x00000000     72
 228   227 -11.15S  165.03W 12 27 2012  7.36 1986 11.8 0x00000000     71
 229   228 -11.32S  165.16W 01 06 2013 11.89 2007 11.8 0x00000000     72
 230   229 -11.35S  165.37W 01 16 2013 15.62 1994 11.8 0x00000000     71
 231   230 -11.32S  165.43W 01 26 2013 20.77 2004 11.8 0x00000000     72
 232   231 -11.22S  165.24W 02 06 2013  0.37 2008 11.8 0x00000000     72

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0018 0019 0020 0024 0025 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0037 0040 0041 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0116 0270 0276 0402 0404 0405 0406 0407 0408 0418 0419 0420 0421 0422 0423 0424 0452 0453 0454 0455 0456 0457 0458 0459 0477 0478 0479 0481 0506 0507 0508 0509 0510 0511 0544 0559 0564 0565 0566 0567 0568 0569 0570 0571 0581 0582 0583 0586 0589 0591 0592 0593 0594 0595 0632 0635 0640 0641 0642 0643 0644 0645 0646 0648 0649 0650 0651 0652 0654 0688 0689 0690 0691 0692 0693 0804 0805 0807 0809 0820 0821 0822 0823 0824 0827 0828 0829 0830 0831 0832 0833 0834 0835 0836 0837 0839 0840 0841 0849 0851 0852 0853 0854 0855 0856 0857 0858 0872 0873 0874 0875 0876 0877 0878 0880 0881 0882 0886 0888 0889 0893 0894 0949 0953 0974 0975 0984 0986 1068 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1187 1188 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1215 1216 1268 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1285 1296 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1320 1321 1322 1323 1324 1326 1327 1328 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1577 1578 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1637 1638 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1729 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1793 1795 1958 2012 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2178 2179 2180 2181 2182 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2753 2754 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2853 2854 2910 2911 2912 2913 2914 2915 2916 2917 3053 3054 3055 3276 3277 3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3288 3289 3290 5001 5002 5003 5004 5005 5006 5007 5008 5009 5010 5011 5012 5013 5014 5015 5016 5017 5018 5019 5020 5021 5023 5024 5025 5026 5027 5028 5029 5030 5031 5032 5033 5034 5035 5036 5037 5038 5039 5040 5041 5044 5045 5046 5047 5048 5049 5050 5051 5052 5053 5055 5056 5057 5058 5060 5061 5062 5063 5064 5065 5066 5067 5068 5069 5071 5072 5073 5074 5075 5076 5077 5078 5079 5080 5081 5082 5083 5084 5085 5086 5087 5088 5089 5090 5091 5092 5093 5094 5095 5097 5099 5100 5101 5102 5103 5104 5105 5106 5107 5108 5109 5111 5112 5113 5114 5115 5116 5118 5119 5120 5121 5122 5123 5124 5125 5126 5127 5128 5130 5131 5132 5133 5134 5135 5136 5137 5138 5139 5140 5141 5142 5143 5144 5145 5146 5154 5155 5156 5157 5158 5159 5160 5161 5162 5163 5164 5165 5166 5167 5168 5169 5170 5171 5172 5173 5174 5175 5176 5177 5178 5179 5180 5181 5182 5183 5184 5186 5187 5188 5189 5190 5191 5192 5193 5194 5195 5196 5197 5198 5199 5200 5206 5207 5208 5209 5210 5211 5212 5213 5214 5215 5216 5217 5218 5220 5221 5222 5223 5224 5225 5226 5227 5228 5229 5230 5231 5232 5233 5234 5235 5236 5237 5238 5239 5240 5241 5242 5243 5244 5245 5246 5247 5248 5249 5250 5251 5252 5254 5255 5257 5278 5279 5280 5281 5282 5283 5284 5285 5287 5288 5295 5298 5299 5300 5301 5302 5303 5304 5305 5306 5307 5308 5309 5310 5311 5314 5315 5316 5317 5318 5319 5320 5321 5322 5323 5324 5325 5326 5327 5328 5329 5330 5331 5332 5333 5334 5336 5343 5345 5346 5376 5377 5378 5380 5381 5383 5384 5385 5386 5388 5389 5390 5391 5392 5395 5396 5397 5398 5399 5400 5401 5402 5403 5409 5410 5411 5412 5413 5414 5415 5416 5417 5418 5419 5420 5421 5422 5423 5424 5425 5426 5429 5433 5434 5435 5444 5445 5446 5447 5448 5449 5450 5451 5452 5453 5455 6001 6002 6005 6008 6010 6011 6012 6018 6019 6020 6021 6022 6023 6024 6025 6026 6027 6028 6091 6092 6093 6094 6095 6096 6097 6098 6099 6101 6102 6103 6113 6115 6117 6119 6120 6171 6177 6179 6212 6218 6219 6220 6222 6223 6224 6225 6226 6227 6228 6229 6239 6256 6275 6276 6277 6278 6279 6280 6281 6282 6283 6284 6285 6286 6299 6300 6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6308 6309 6310 6311 6323 6328 6329 6334 6335 6336 6337 6338 6339 6340 6350 6352 6353 6354 6355 6356 6357 6358 6359 6360 6361 6362 6375 6381 6382 6383 6391 6392 6393 6394 6396 6397 6400 6401 6403 6436 6483 6484 6485 6486 6488 6536 6537 6542 6583 6628 6629 6630 6631 6632 6633 6634 6636 6637 6638 6639 6640 6641 6642 6643 6644 6711 6745 6746 6747 6748 6749 6750 6751 6752 6753 6754 6755 6756 6757 6792 6793 6794 6795 6862 6872 6873 6874 6877 6879 6881 6882 6883 6884 6885 6887 6888 6889 6891 6914 6915 6916 6917 6918 6919 6920 6921 6922 6923 6924 6960 6963 6967 6968 6970 6972 6975 6976 7049 7055 7059 7066 7067 7072 7074 7077 7078 7079 7080 7081 7082 7083 7084 7085 7086 7088 7089 7090 7092 7095 7096 7101 7102 7106 7107 7112 7118 7128 7138 7139 7140 7141 7149 7150 7151 7152 7153 7154 7155 7156 7157 7158 7159 7160 7161 7164 7165 7166 7167 7168 7181 7182 7183 7184 7185 7186 7187 7188 7189 7190 7191 7211 7212 7213 7214 7215 7216 7219 7220 7221 7222 7223 7250 7251 7252 7253 7254 7257 7258 7260 7261 7262 7263 7264 7343 7345 7349 7352 7353 7377 7378 7380 7382 7384 7389 7394 7398 7400 7403 7405 7408 7412 7415 7422 7425 7426 7429 7445 7446 7458 7467 7487 7496 7514 7518 7530 7539 7543 7546 7547 7548 7550 7552 7553 7556 7557 7558 7559 7563 7564 7567 7568 7569 7572 7574 7576 7578 7582 7585 7586 7587 7589 7593 7594 7595 7596 7597 7598 7599 7600 7601 7603 7604 7605 7606 7607 7609 7610 7611 7612 7613 7614 7615 7618 7619 7620 7622 7631 7635 7641 7642 7647 7648 7650 7652 7657 7660 7661 7663 7665 7666 7668 7670 7672 7674 7681 7683 7695 7698 7699 7700 7704 7742 7780 7785 7792 7806 7814 7831 7836 7839 7845 7849 7850 7857 7861 7897 7923 7926 7953 7956 7967 7969 7983 7997 8005 8007 8009 8010 8019 8024 8028 8039 8041 8050 8052 8053 8065 8066 8067 8075 8081 8082 8085 8087 8088 8091 8108 8111 8118 8121 8123 8125 8126 8127 8129 8130 8134 8138 8139 8142 8143 8144 8145 8146 8149 8151 8152 8161 8162 8163 8164 8165 8166 8167 8170 8172 8173 8174 8175 8176 8178 8179 8180 8182 8183 8184 8185 8188 8189 8192 8193 8194 8196 8197 8198 8199 8200 8201 8203 8204 8205 8206 8207 8208 8209 8210 8211 8212 8213 8214 8215 8216 8217 8218 8223 8226 8232 8237 8243 8246 8249 8252 8253 8254 8257 8277 8279 8281 8284 8295 8302 8325 8339 8368 8369 8372 8374 8375 8378 8380 8381 8382 8383 8384 8387 8390 8391 8392 8393 8394 8395 8397 8401 8406 8408 8409 8433 8435 8443 8444 8447 8450 8451 8458 8461 8464 8467 8469 8472 8474 8476 8477 8480 8481 8483 8485 8486 8487 8495 8497 8498 8499 8501 8510 8511 8514 8789 8795 8809 8820 8823 8890 8895 8897 8898 8899 8900 9005 9014 9017 9018 9022 9031 9088 9091 9092 9094 9095 9096 9099 9101 9125 9134 9254 9256 9257 9260 9264 9265 9266 9274 9275 9284 9290 9291 9293 9294 9300 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9311 9312 9313 9315 9318 9319 9600 9602 9630 9631 9632 9634 9637 9642 9645 9646 9650 9652 9655 9657 9659 9660 9662 9666 9668 9711 9726 9737 9744 9749 9750 9752 9754 9755 9757 9758 9759 9761 9762 9763 9764 9765 9766 9768 10427 10431 10433 10434 10435 10436 10437 10439 10442 10443 10448 10449 10455 10456 10458 10460 10461 10463 10464 10470 10471 10479 10485 10488 10490 10494 10495 10497 10499 10535 10586 10981 10982 10983 10984 10985 10986 10987 10988 10989 10990 10991 10992 10994 10995 10996 10997 10998 11002 11003 11007 11008 11012 11014 11018 11019 11020 11051 11053 11054 11055 11057 11058 11062 11063 11065 11066 11073 11074 11076 11081 11083 11084 11085 11086 11089 11090 11091 11092 11093 11094 11096 11097 11098 11099 11100 11101 11102 11103 11104 11105 11106 11107 11108 11110 11111 11112 11113 11117 11118 11120 11122 11125 11138 12345 12353 12358 12360 12361 12362 12363 12364 12365 12366 12367 12368 12369 12370 12371 12372 12373 12374 12376 12377 12378 12379 12380 12381 12382 12383 12384 12385 12386 12388 12390 12393 12395 12396 12398 12400 12401 12402 12404 12406 12407 12408 12409 12410 12411 12412 12413 12415 12416 12417 12418 12419 12420 12421 12423 12424 12426 12428 12429 12430 12431 12433 12434 12444 12445 12446 12447 12448 12449 12450 12451 12452 12453 12454 12455 12456 12457 12458 12459 12460 12461 12462 12464 12468 12471 12472 12473 12475 12476 12477 12478 12479 12480 12481 12482 12483 12484 12485 12487 12490 12494 12496 12497 12537 12540 12541 12542 12543 12545 12549 12550 12551 12552 12558 12559 12573 12575 12592 12593 12604 12605 12606 12607 12608 12609 12610 12611 12612 12613 12614 12615 12616 12617 12618 12619 12620 12621 12622 12623 12624 12625 12626 12627 12628 12629 12630 12631 12632 12633 12634 12635 12636 12637 12638 12639 12640 12641 12642 12643 12644 12645 12646 12647 12648 12649 12650 12651 12652 12653 12654 12655 12656 12657 12658 12659 12688 12691 12696 12700 12701 12702 12707 12708 12709 12711 12712 12714 12716 12717 12722 12723 12724 12725 12727 12728 12729 12730 12733 12734 12736 12739 12741 12742 12744 12745 12747 12748 12749 12750 12751 12752 12754 12755 12757 12758 12764 12767 12768 12769 12770 12773 12774 12776 12778 12779 12780 12781 12782 12783 12784 12785 12786 12787 12788 12791 12792 12818 12819 12820 12821 12822 12823 12824 12825 12826 12827 12828 12829 12878 12879 12880 12881 12882 12883 12884 12885 12886 12888 12889 12892 17078 17127 17149 17168 17266 17271 17308 17315 17378 17395 17429 17435 17466 17514 17728 17764 17942


Data profiles for float 5118

Trajectory for float 5118

Engineering data for float 5118

Root Page