University of Washington Profiling Drifters
Summary index for float 5420

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0018 0019 0020 0024 0025 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0037 0040 0041 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0116 0270 0276 0402 0404 0405 0406 0407 0408 0418 0419 0420 0421 0422 0423 0424 0452 0453 0454 0455 0456 0457 0458 0459 0477 0478 0479 0481 0506 0507 0508 0509 0510 0511 0544 0559 0564 0565 0566 0567 0568 0569 0570 0571 0581 0582 0583 0586 0589 0591 0592 0593 0594 0595 0632 0635 0640 0641 0642 0643 0644 0645 0646 0648 0649 0650 0651 0652 0654 0688 0689 0690 0691 0692 0693 0804 0805 0807 0809 0820 0821 0822 0823 0824 0827 0828 0829 0830 0831 0832 0833 0834 0835 0836 0837 0839 0840 0841 0849 0851 0852 0853 0854 0855 0856 0857 0858 0872 0873 0874 0875 0876 0877 0878 0880 0881 0882 0886 0888 0889 0893 0894 0949 0953 0974 0975 0984 0986 1068 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1187 1188 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1215 1216 1268 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1285 1296 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1320 1321 1322 1323 1324 1326 1327 1328 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1577 1578 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1637 1638 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1729 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1793 1795 1958 2012 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2178 2179 2180 2181 2182 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2753 2754 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2853 2854 2910 2911 2912 2913 2914 2915 2916 2917 3053 3054 3055 3276 3277 3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3288 3289 3290 5001 5002 5003 5004 5005 5006 5007 5008 5009 5010 5011 5012 5013 5014 5015 5016 5017 5018 5019 5020 5021 5023 5024 5025 5026 5027 5028 5029 5030 5031 5032 5033 5034 5035 5036 5037 5038 5039 5040 5041 5044 5045 5046 5047 5048 5049 5050 5051 5052 5053 5055 5056 5057 5058 5060 5061 5062 5063 5064 5065 5066 5067 5068 5069 5071 5072 5073 5074 5075 5076 5077 5078 5079 5080 5081 5082 5083 5084 5085 5086 5087 5088 5089 5090 5091 5092 5093 5094 5095 5097 5099 5100 5101 5102 5103 5104 5105 5106 5107 5108 5109 5111 5112 5113 5114 5115 5116 5118 5119 5120 5121 5122 5123 5124 5125 5126 5127 5128 5130 5131 5132 5133 5134 5135 5136 5137 5138 5139 5140 5141 5142 5143 5144 5145 5146 5154 5155 5156 5157 5158 5159 5160 5161 5162 5163 5164 5165 5166 5167 5168 5169 5170 5171 5172 5173 5174 5175 5176 5177 5178 5179 5180 5181 5182 5183 5184 5186 5187 5188 5189 5190 5191 5192 5193 5194 5195 5196 5197 5198 5199 5200 5206 5207 5208 5209 5210 5211 5212 5213 5214 5215 5216 5217 5218 5220 5221 5222 5223 5224 5225 5226 5227 5228 5229 5230 5231 5232 5233 5234 5235 5236 5237 5238 5239 5240 5241 5242 5243 5244 5245 5246 5247 5248 5249 5250 5251 5252 5254 5255 5257 5278 5279 5280 5281 5282 5283 5284 5285 5287 5288 5295 5298 5299 5300 5301 5302 5303 5304 5305 5306 5307 5308 5309 5310 5311 5314 5315 5316 5317 5318 5319 5320 5321 5322 5323 5324 5325 5326 5327 5328 5329 5330 5331 5332 5333 5334 5336 5343 5345 5346 5376 5377 5378 5380 5381 5383 5384 5385 5386 5388 5389 5390 5391 5392 5395 5396 5397 5398 5399 5400 5401 5402 5403 5409 5410 5411 5412 5413 5414 5415 5416 5417 5418 5419 5420 5421 5422 5423 5424 5425 5426 5429 5433 5434 5435 5444 5445 5446 5447 5448 5449 5450 5451 5452 5453 5455 6001 6002 6005 6008 6010 6011 6012 6018 6019 6020 6021 6022 6023 6024 6025 6026 6027 6028 6091 6092 6093 6094 6095 6096 6097 6098 6099 6101 6102 6103 6113 6115 6117 6119 6120 6171 6177 6179 6212 6218 6219 6220 6222 6223 6224 6225 6226 6227 6228 6229 6239 6256 6275 6276 6277 6278 6279 6280 6281 6282 6283 6284 6285 6286 6299 6300 6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6308 6309 6310 6311 6323 6328 6329 6334 6335 6336 6337 6338 6339 6340 6350 6352 6353 6354 6355 6356 6357 6358 6359 6360 6361 6362 6375 6381 6382 6383 6391 6392 6393 6394 6396 6397 6400 6401 6403 6436 6483 6484 6485 6486 6488 6536 6537 6542 6583 6628 6629 6630 6631 6632 6633 6634 6636 6637 6638 6639 6640 6641 6642 6643 6644 6711 6745 6746 6747 6748 6749 6750 6751 6752 6753 6754 6755 6756 6757 6792 6793 6794 6795 6862 6872 6873 6874 6877 6879 6881 6882 6883 6884 6885 6887 6888 6889 6891 6914 6915 6916 6917 6918 6919 6920 6921 6922 6923 6924 6960 6963 6967 6968 6970 6972 6975 6976 7049 7055 7059 7066 7067 7072 7074 7077 7078 7079 7080 7081 7082 7083 7084 7085 7086 7088 7089 7090 7092 7095 7096 7101 7102 7106 7107 7112 7118 7128 7138 7139 7140 7141 7149 7150 7151 7152 7153 7154 7155 7156 7157 7158 7159 7160 7161 7164 7165 7166 7167 7168 7181 7182 7183 7184 7185 7186 7187 7188 7189 7190 7191 7211 7212 7213 7214 7215 7216 7219 7220 7221 7222 7223 7250 7251 7252 7253 7254 7257 7258 7260 7261 7262 7263 7264 7343 7345 7349 7352 7353 7377 7378 7380 7382 7384 7389 7394 7398 7400 7403 7405 7408 7412 7415 7422 7425 7426 7429 7445 7446 7458 7467 7487 7496 7514 7518 7530 7539 7543 7546 7547 7548 7550 7552 7553 7556 7557 7558 7559 7563 7564 7567 7568 7569 7572 7574 7576 7578 7582 7585 7586 7587 7589 7593 7594 7595 7596 7597 7598 7599 7600 7601 7603 7604 7605 7606 7607 7609 7610 7611 7612 7613 7614 7615 7618 7619 7620 7622 7631 7635 7641 7642 7647 7648 7650 7652 7657 7660 7661 7663 7665 7666 7668 7670 7672 7674 7681 7683 7695 7698 7699 7700 7704 7742 7780 7785 7792 7806 7814 7831 7836 7839 7845 7849 7850 7857 7861 7897 7923 7926 7953 7956 7967 7969 7983 7997 8005 8007 8009 8010 8019 8024 8028 8039 8041 8050 8052 8053 8065 8066 8067 8075 8081 8082 8085 8087 8088 8091 8108 8111 8118 8121 8123 8125 8126 8127 8129 8130 8134 8138 8139 8142 8143 8144 8145 8146 8149 8151 8152 8161 8162 8163 8164 8165 8166 8167 8170 8172 8173 8174 8175 8176 8178 8179 8180 8182 8183 8184 8185 8188 8189 8192 8193 8194 8196 8197 8198 8199 8200 8201 8203 8204 8205 8206 8207 8208 8209 8210 8211 8212 8213 8214 8215 8216 8217 8218 8223 8226 8232 8237 8243 8246 8249 8252 8253 8254 8257 8277 8279 8281 8284 8295 8302 8325 8339 8368 8369 8372 8374 8375 8378 8380 8381 8382 8383 8384 8387 8390 8391 8392 8393 8394 8395 8397 8401 8406 8408 8409 8433 8435 8443 8444 8447 8450 8451 8458 8461 8464 8467 8469 8472 8474 8476 8477 8480 8481 8482 8483 8485 8486 8487 8495 8497 8498 8499 8501 8510 8511 8514 8789 8795 8809 8820 8823 8890 8895 8897 8898 8899 8900 9005 9014 9017 9018 9022 9031 9088 9091 9092 9094 9095 9096 9099 9101 9125 9134 9254 9256 9257 9260 9264 9265 9266 9274 9275 9284 9290 9291 9293 9294 9296 9300 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9311 9312 9313 9315 9318 9319 9600 9602 9630 9631 9632 9634 9637 9642 9645 9646 9650 9652 9655 9657 9659 9660 9662 9666 9668 9711 9726 9737 9744 9749 9750 9752 9754 9755 9757 9758 9759 9761 9762 9763 9764 9765 9766 9768 10427 10431 10433 10434 10435 10436 10437 10439 10442 10443 10448 10449 10455 10456 10458 10460 10461 10463 10464 10470 10471 10479 10485 10488 10490 10494 10495 10497 10499 10535 10586 10981 10982 10983 10984 10985 10986 10987 10988 10989 10990 10991 10992 10994 10995 10996 10997 10998 11002 11003 11007 11008 11012 11014 11017 11018 11019 11020 11051 11053 11054 11055 11057 11058 11062 11063 11065 11066 11073 11074 11076 11081 11083 11084 11085 11086 11089 11090 11091 11092 11093 11094 11096 11097 11098 11099 11100 11101 11102 11103 11104 11105 11106 11107 11108 11110 11111 11112 11113 11117 11118 11120 11122 11125 11138 12345 12353 12358 12360 12361 12362 12363 12364 12365 12366 12367 12368 12369 12370 12371 12372 12373 12374 12376 12377 12378 12379 12380 12381 12382 12383 12384 12385 12386 12388 12390 12393 12395 12396 12398 12400 12401 12402 12404 12406 12407 12408 12409 12410 12411 12412 12413 12415 12416 12417 12418 12419 12420 12421 12423 12424 12426 12428 12429 12430 12431 12433 12434 12444 12445 12446 12447 12448 12449 12450 12451 12452 12453 12454 12455 12456 12457 12458 12459 12460 12461 12462 12464 12468 12471 12472 12473 12475 12476 12477 12478 12479 12480 12481 12482 12483 12484 12485 12487 12490 12494 12496 12497 12537 12540 12541 12542 12543 12545 12549 12550 12551 12552 12558 12559 12573 12575 12592 12593 12604 12605 12606 12607 12608 12609 12610 12611 12612 12613 12614 12615 12616 12617 12618 12619 12620 12621 12622 12623 12624 12625 12626 12627 12628 12629 12630 12631 12632 12633 12634 12635 12636 12637 12638 12639 12640 12641 12642 12643 12644 12645 12646 12647 12648 12649 12650 12651 12652 12653 12654 12655 12656 12657 12658 12659 12688 12691 12696 12700 12701 12702 12707 12708 12709 12711 12712 12714 12716 12717 12722 12723 12724 12725 12727 12728 12729 12730 12733 12734 12736 12739 12741 12742 12744 12745 12747 12748 12749 12750 12751 12752 12754 12755 12757 12758 12764 12767 12768 12769 12770 12773 12774 12775 12776 12778 12779 12780 12781 12782 12783 12784 12785 12786 12787 12788 12790 12791 12792 12818 12819 12820 12821 12822 12823 12824 12825 12826 12827 12828 12829 12878 12879 12880 12881 12882 12883 12884 12885 12886 12888 12889 12892 17078 17127 17149 17168 17266 17267 17271 17307 17308 17315 17378 17395 17429 17435 17466 17514 17534 17728 17764 17942
$ Summary index for float `5420'
$ # profile  lat    lon  m  d   y  hour Pmax batt   t-flag n-samples
$ ------------------------------------------------------------------------------------
  1   000 -13.00S  122.00W 10 06 2008 22.39   0 15.7 0x00000040     1
  2   001 -12.99S  121.98W 10 07 2008 14.17 2000 15.9 0x00000001     72
  3   002 -12.78S  121.95W 10 17 2008 18.53 2000 15.8 0x00000001     72
  4   003 -12.58S  121.86W 10 28 2008  0.44 2000 15.8 0x00000001     72
  5   004 -12.70S  121.84W 11 07 2008  4.16 2000 15.8 0x00000001     72
  6   005 -12.80S  121.93W 11 17 2008  7.11 2000 15.8 0x00000001     72
  7   006 -12.97S  121.93W 11 27 2008 10.74 2000 15.8 0x00000001     72
  8   007 -13.34S  121.82W 12 07 2008 16.63 1998 15.8 0x00000001     72
  9   008 -13.61S  121.55W 12 17 2008 21.56 2001 15.8 0x00000001     72
 10   009 -13.65S  121.31W 12 27 2008 23.17 1998 15.8 0x00000001     72
 11   010 -13.52S  121.26W 01 07 2009  4.82 1950 15.8 0x00000001     71
 12   011 -13.62S  121.35W 01 17 2009  8.53 2000 15.8 0x00000001     72
 13   012 -13.93S  121.47W 01 27 2009 11.90 1950 15.8 0x00000001     71
 14   013 -14.17S  121.51W 02 06 2009 16.88 1999 15.8 0x00000001     72
 15   014 -14.24S  121.41W 02 16 2009 20.93 2000 15.8 0x00000001     72
 16   015 -14.16S  121.24W 02 27 2009  0.03 1950 15.8 0x00000001     71
 17   016 -13.93S  121.03W 03 09 2009  5.43 1949 15.8 0x00000001     71
 18   017 -13.61S  120.82W 03 19 2009  6.99 1999 15.8 0x00000001     72
 19   018 -13.45S  120.64W 03 29 2009 12.02 1950 15.8 0x00000001     71
 20   019 -13.48S  120.50W 04 08 2009 16.23 1999 15.8 0x00000001     72
 21   020 -13.58S  120.36W 04 18 2009 21.98 1950 15.8 0x00000001     71
 22   021 -13.72S  120.22W 04 28 2009 23.56 1998 15.8 0x00000001     72
 23   022 -13.90S  120.07W 05 09 2009  4.40 1950 15.8 0x00000001     71
 24   023 -14.00S  119.98W 05 19 2009  8.93 1998 15.8 0x00000001     72
 25   024 -14.09S  119.89W 05 29 2009 11.55 1950 15.8 0x00000001     71
 26   025 -14.05S  119.82W 06 08 2009 16.28 2000 15.8 0x00000001     72
 27   026 -14.10S  119.97W 06 18 2009 21.31 1949 15.8 0x00000001     71
 28   027 -14.40S  119.85W 06 28 2009 23.75 1950 15.8 0x00000001     71
 29   028 -14.57S  119.56W 07 09 2009  4.81 1999 15.8 0x00000001     72
 30   029 -14.59S  118.99W 07 19 2009  8.28 1999 15.8 0x00000001     72
 31   030 -14.76S  118.38W 07 29 2009 12.19 1950 15.8 0x00000001     71
 32   031 -15.00S  117.95W 08 08 2009 15.82 1950 15.8 0x00000001     71
 33   032 -14.87S  117.52W 08 18 2009 20.48 1998 15.8 0x00000001     72
 34   033 -14.43S  117.05W 08 29 2009  0.38 1999 15.8 0x00000001     72
 35   034 -14.24S  116.73W 09 08 2009  3.99 1950 15.8 0x00000001     71
 36   035 -14.18S  116.68W 09 18 2009  9.27 1950 15.8 0x00000001     71
 37   036 -14.25S  116.64W 09 28 2009 11.16 1999 15.8 0x00000001     72
 38   037 -14.33S  116.62W 10 08 2009 15.63 2000 15.8 0x00000001     72
 39   038 -14.50S  116.66W 10 18 2009 19.95 2000 15.7 0x00000001     72
 40   039 -14.60S  116.74W 10 28 2009 23.33 2000 15.7 0x00000001     72
 41   040 -14.69S  116.70W 11 08 2009  3.66 1949 15.7 0x00000001     71
 42   041 -14.79S  116.60W 11 18 2009  8.59 1950 15.7 0x00000001     71
 43   042 -14.92S  116.56W 11 28 2009 11.77 2000 15.7 0x00000001     72
 44   043 -14.98S  116.41W 12 08 2009 16.94 1949 15.7 0x00000001     71
 45   044 -15.00S  116.35W 12 18 2009 20.94 1999 15.7 0x00000001     72
 46   045 -14.95S  116.15W 12 28 2009 23.04 2001 15.7 0x00000001     72
 47   046 -14.91S  115.98W 01 08 2010  3.79 1950 15.7 0x00000001     71
 48   047 -14.85S  115.87W 01 18 2010  7.88 2000 15.7 0x00000001     72
 49   048 -14.74S  115.79W 01 28 2010 12.29 1950 15.7 0x00000001     71
 50   049 -14.46S  115.70W 02 07 2010 16.04 1950 15.7 0x00000001     71
 51   050 -14.15S  115.50W 02 17 2010 20.23 2000 15.7 0x00000001     72
 52   051 -14.07S  115.09W 02 28 2010  0.57 1950 15.7 0x00000001     71
 53   052 -14.34S  114.91W 03 10 2010  3.07 1999 15.7 0x00000001     72
 54   053 -14.68S  114.91W 03 20 2010  8.09 2001 15.7 0x00000001     72
 55   054 -14.93S  114.95W 03 30 2010 12.98 1950 15.7 0x00000001     71
 56   055 -15.09S  115.01W 04 09 2010 16.19 2000 15.7 0x00000001     72
 57   056 -15.21S  115.10W 04 19 2010 20.57 1999 15.7 0x00000001     72
 58   057 -15.36S  115.10W 04 29 2010 23.46 1999 15.7 0x00000001     72
 59   058 -15.42S  114.91W 05 10 2010  6.33 1949 15.7 0x00000001     71
 60   059 -15.37S  114.61W 05 20 2010  7.67 1949 15.7 0x00000001     71
 61   060 -15.28S  114.41W 05 30 2010 11.90 1997 15.7 0x00000001     72
 62   061 -15.31S  114.46W 06 09 2010 15.65 1950 15.7 0x00000001     71
 63   062 -15.38S  114.59W 06 19 2010 20.14 2001 15.7 0x00000001     72
 64   063 -15.46S  114.79W 06 30 2010  1.07 1950 15.7 0x00000001     71
 65   064 -15.53S  114.90W 07 10 2010  3.79 2001 15.7 0x00000001     72
 66   065 -15.52S  114.94W 07 20 2010  8.88 1950 15.7 0x00000001     71
 67   066 -15.42S  114.95W 07 30 2010 10.81 2000 15.7 0x00000001     72
 68   067 -15.21S  114.92W 08 09 2010 15.44 1950 15.7 0x00000001     71
 69   068 -14.96S  114.85W 08 19 2010 21.32 2000 15.7 0x00000001     72
 70   069 -14.65S  115.00W 08 30 2010  0.61 1949 15.7 0x00000001     71
 71   070 -14.32S  115.16W 09 09 2010  3.82 1998 15.7 0x00000001     72
 72   071 -14.12S  115.07W 09 19 2010  8.24 1950 15.7 0x00000001     71
 73   072 -14.07S  114.97W 09 29 2010 11.36 2000 15.7 0x00000001     72
 74   073 -14.10S  115.01W 10 09 2010 15.78 1950 15.7 0x00000001     71
 75   074 -14.33S  115.17W 10 19 2010 20.53 1999 15.7 0x00000001     72
 76   075 -14.66S  115.45W 10 29 2010 23.52 1950 15.7 0x00000001     71
 77   076 -15.03S  115.73W 11 09 2010  5.05 2000 15.7 0x00000001     72
 78   077 -15.30S  115.72W 11 19 2010  7.94 1997 15.7 0x00000001     72
 79   078 -15.35S  115.32W 11 29 2010 11.91 2000 15.7 0x00000001     72
 80   079 -15.36S  114.81W 12 09 2010 15.84 1949 15.7 0x00000001     71
 81   080 -15.35S  114.48W 12 19 2010 20.39 1950 15.7 0x00000001     71
 82   081 -15.22S  114.26W 12 29 2010 22.96 2001 15.7 0x00000001     72
 83   082 -14.97S  113.95W 01 09 2011  4.01 1949 15.7 0x00000001     71
 84   083 -14.62S  113.79W 01 19 2011  8.28 1998 15.7 0x00000001     72
 85   084 -14.28S  113.83W 01 29 2011 12.41 1950 15.7 0x00000001     71
 86   085 -13.98S  113.96W 02 08 2011 15.15 2000 15.7 0x00000001     72
 87   086 -13.79S  114.08W 02 18 2011 19.88 1950 15.7 0x00000001     71
 88   087 -13.74S  114.26W 03 01 2011  0.56 1998 15.7 0x00000001     72
 89   088 -13.77S  114.45W 03 11 2011  4.47 1950 15.7 0x00000001     71
 90   089 -13.78S  114.66W 03 21 2011  8.59 1700 15.7 0x00000001     66
 91   090 -13.80S  114.86W 03 31 2011 10.68 1997 15.7 0x00000001     72
 92   091 -13.90S  115.04W 04 10 2011 15.18 1997 15.7 0x00000001     72
 93   092 -14.09S  115.33W 04 20 2011 21.03 1950 15.7 0x00000001     71
 94   093 -14.21S  115.61W 04 30 2011 22.98 2000 15.7 0x00000001     72
 95   094 -14.31S  116.07W 05 11 2011  3.64 1949 15.7 0x00000001     71
 96   095 -14.33S  116.40W 05 21 2011  8.05 2000 15.7 0x00000001     72
 97   096 -14.44S  116.69W 05 31 2011 11.79 1950 15.7 0x00000001     71
 98   097 -14.45S  116.96W 06 10 2011 16.06 1999 15.7 0x00000001     72
 99   098 -14.53S  117.27W 06 20 2011 20.48 1950 15.7 0x00000001     71
 100   099 -14.73S  117.43W 06 30 2011 23.73 2001 15.7 0x00000001     72
 101   100 -15.01S  117.61W 07 11 2011  4.20 1949 15.7 0x00000001     71
 102   101 -15.27S  117.78W 07 21 2011  7.50 1999 15.7 0x00000001     72
 103   102 -15.51S  117.92W 07 31 2011 13.94 1950 15.7 0x00000001     71
 104   103 -15.70S  117.92W 08 10 2011 15.69 2000 15.7 0x00000001     72
 105   104 -15.73S  117.79W 08 20 2011 19.85 1950 15.7 0x00000001     71
 106   105 -15.73S  117.47W 08 30 2011 23.16 2000 15.7 0x00000001     72
 107   106 -15.73S  117.15W 09 10 2011  4.24 1950 15.7 0x00000001     71
 108   107 -15.70S  116.85W 09 20 2011  8.14 1999 15.7 0x00000001     72
 109   108 -15.35S  116.80W 09 30 2011 11.44 1950 15.7 0x00000001     71
 110   109 -15.12S  117.00W 10 10 2011 15.24 2000 15.7 0x00000001     72
 111   110 -14.98S  117.22W 10 20 2011 20.96 1950 15.7 0x00000001     71
 112   111 -14.95S  117.48W 10 30 2011 23.10 2000 15.7 0x00000001     72
 113   112 -14.92S  117.83W 11 10 2011  3.66 1949 15.7 0x00000001     71
 114   113 -14.96S  118.21W 11 20 2011  7.94 2000 15.7 0x00000001     72
 115   114 -15.00S  118.51W 11 30 2011 15.23 1999 15.7 0x00000001     72
 116   115 -15.01S  118.69W 12 10 2011 16.21 1949 15.7 0x00000001     71
 117   116 -15.09S  118.93W 12 20 2011 20.23 2001 15.7 0x00000001     72
 118   117 -15.11S  119.09W 12 30 2011 23.59 1950 15.7 0x00000001     71
 119   118 -14.99S  119.28W 01 10 2012  3.05 2000 15.7 0x00000001     72
 120   119 -14.79S  119.32W 01 20 2012  8.96 1949 15.7 0x00000001     71
 121   120 -14.69S  119.17W 01 30 2012 11.13 1999 15.7 0x00000001     72
 122   121 -14.73S  119.04W 02 09 2012 15.69 2000 15.7 0x00000001     72
 123   122 -14.55S  118.76W 02 19 2012 21.33 2001 15.7 0x00000001     72
 124   123 -14.40S  118.51W 02 29 2012 23.93 1949 15.7 0x00000001     71
 125   124 -14.25S  118.40W 03 11 2012  3.74 1997 15.7 0x00000001     72
 126   125 -14.08S  118.45W 03 21 2012  8.28 1950 15.7 0x00000001     71
 127   126 -14.01S  118.55W 03 31 2012 11.78 2001 15.7 0x00000001     72
 128   127 -14.04S  118.69W 04 10 2012 15.64 2000 15.7 0x00000001     72
 129   128 -14.06S  118.75W 04 20 2012 20.64 1950 15.7 0x00000001     71
 130   129 -14.09S  118.74W 04 30 2012 23.98 2000 15.7 0x00000001     72
 131   130 -14.24S  118.63W 05 11 2012  4.11 1949 15.7 0x00000001     71
 132   131 -14.26S  118.52W 05 21 2012  7.56 2001 15.7 0x00000001     72
 133   132 -14.28S  118.37W 05 31 2012 12.59 1950 15.7 0x00000001     71
 134   133 -14.34S  118.37W 06 10 2012 16.03 1998 15.7 0x00000001     72
 135   134 -14.48S  118.38W 06 20 2012 19.89 1950 15.7 0x00000001     71
 136   135 -14.76S  118.32W 07 01 2012  0.57 1950 15.7 0x00000001     71
 137   136 -14.86S  118.00W 07 11 2012  4.38 2000 15.7 0x00000001     72
 138   137 -14.63S  117.94W 07 21 2012  8.49 2001 15.7 0x00000001     72
 139   138 -14.36S  118.22W 07 31 2012 12.90 1949 15.7 0x00000001     71
 140   139 -14.22S  118.82W 08 10 2012 18.00 1950 15.7 0x00000001     71
 141   140 -14.22S  119.30W 08 20 2012 20.82 2000 15.7 0x00000001     72
 142   141 -14.24S  119.84W 08 30 2012 23.55 1950 15.7 0x00000001     71
 143   142 -14.22S  120.37W 09 10 2012  3.68 2001 15.7 0x00000001     72
 144   143 -14.13S  120.72W 09 20 2012  7.73 1950 15.7 0x00000001     71
 145   144 -14.22S  121.02W 09 30 2012 10.98 2000 15.7 0x00000001     72
 146   145 -14.61S  121.15W 10 10 2012 15.79 1949 15.7 0x00000001     71
 147   146 -14.68S  120.83W 10 20 2012 20.02 1999 15.7 0x00000001     72
 148   147 -14.47S  120.49W 10 30 2012 23.29 2000 15.7 0x00000001     72
 149   148 -14.17S  120.13W 11 10 2012  4.33 1950 15.7 0x00000001     71
 150   149 -14.05S  119.95W 11 20 2012  8.60 1999 15.7 0x00000001     72
 151   150 -14.09S  119.88W 11 30 2012 11.80 1949 15.7 0x00000001     71
 152   151 -14.27S  119.76W 12 10 2012 15.23 1999 15.7 0x00000001     72
 153   152 -14.56S  119.47W 12 20 2012 20.89 1950 15.7 0x00000001     71
 154   153 -14.64S  119.16W 12 30 2012 23.78 1998 15.7 0x00000001     72
 155   154 -14.52S  118.85W 01 10 2013  3.83 1950 15.7 0x00000001     71
 156   155 -14.39S  118.75W 01 20 2013  7.77 2000 15.7 0x00000001     72
 157   156 -14.20S  118.72W 01 30 2013 12.03 1950 15.7 0x00000001     71
 158   157 -14.06S  118.77W 02 09 2013 15.71 1998 15.7 0x00000001     72
 159   158 -13.94S  118.85W 02 19 2013 20.03 1950 15.7 0x00000001     71
 160   159 -13.84S  119.12W 03 01 2013 23.28 2000 15.7 0x00000001     72
 161   160 -13.78S  119.37W 03 12 2013  3.90 1950 15.7 0x00000001     71
 162   161 -13.65S  119.54W 03 22 2013  8.49 2000 15.7 0x00000001     72
 163   162 -13.41S  119.71W 04 01 2013 11.80 1949 15.7 0x00000001     71
 164   163 -13.22S  119.93W 04 11 2013 15.64 1999 15.7 0x00000001     72
 165   164 -13.26S  120.10W 04 21 2013 20.86 1950 15.7 0x00000001     71
 166   165 -13.41S  120.31W 05 01 2013 23.93 2000 15.7 0x00000001     72
 167   166 -13.73S  120.45W 05 12 2013  4.64 1949 15.7 0x00000001     71
 168   167 -14.05S  120.46W 05 22 2013  6.95 1998 15.7 0x00000001     72
 169   168 -14.15S  120.43W 06 01 2013 12.28 1950 15.7 0x00000001     71
 170   169 -14.06S  120.35W 06 11 2013 15.13 2000 15.7 0x00000001     72
 171   170 -13.91S  120.26W 06 21 2013 21.63 1949 15.7 0x00000001     71
 172   171 -13.53S  119.92W 07 02 2013  0.35 1949 15.7 0x00000001     71
 173   172 -13.35S  119.77W 07 12 2013  4.33 2001 15.6 0x00000001     72
 174   173 -13.32S  119.81W 07 22 2013  8.47 2001 15.6 0x00000001     72
 175   174 -13.56S  119.96W 08 01 2013 12.61 1950 15.6 0x00000001     71
 176   175 -13.86S  120.14W 08 11 2013 15.78 2000 15.6 0x00000001     72
 177   176 -14.11S  120.29W 08 21 2013 20.70 1950 15.6 0x00000001     71
 178   177 -14.29S  120.41W 09 01 2013  0.56 2000 15.6 0x00000001     72
 179   179 -14.06S  120.29W 09 21 2013  7.37 2000 15.6 0x00000001     72
 180   180 -13.95S  120.35W 10 01 2013 13.11 1950 15.6 0x00000001     71
 181   181 -13.98S  120.48W 10 11 2013 15.48 2000 15.6 0x00000001     72
 182   182 -14.19S  120.66W 10 21 2013 21.43 1949 15.6 0x00000001     71
 183   183 -14.41S  120.94W 10 31 2013 23.49 2000 15.6 0x00000001     72
 184   184 -14.55S  121.05W 11 11 2013  4.66 1950 15.6 0x00000001     71
 185   185 -14.61S  121.09W 11 21 2013  8.17 2000 15.6 0x00000001     72
 186   186 -14.51S  121.08W 12 01 2013 11.82 1949 15.6 0x00000001     71
 187   187 -14.22S  121.14W 12 11 2013 15.28 1999 15.6 0x00000001     72
 188   188 -14.04S  121.31W 12 21 2013 20.36 1999 15.6 0x00000001     72
 189   189 -13.88S  121.38W 01 01 2014  0.79 1949 15.6 0x00000001     71
 190   190 -13.88S  121.44W 01 11 2014  3.93 1949 15.6 0x00000001     71
 191   191 -13.89S  121.44W 01 21 2014  8.90 1998 15.6 0x00000001     72
 192   192 -13.84S  121.39W 01 31 2014 12.15 1949 15.6 0x00000001     71
 193   193 -13.84S  121.28W 02 10 2014 14.96 1998 15.6 0x00000001     72
 194   194 -13.87S  121.20W 02 20 2014 21.09 2001 15.6 0x00000001     72
 195   195 -13.85S  121.14W 03 03 2014  0.84 1949 15.6 0x00000001     71
 196   196 -13.84S  121.13W 03 13 2014  4.45 1950 15.6 0x00000001     71
 197   197 -13.91S  121.10W 03 23 2014  7.87 2000 15.6 0x00000001     72
 198   198 -13.94S  121.04W 04 02 2014 12.51 1949 15.6 0x00000001     71
 199   199 -13.88S  121.12W 04 12 2014 16.10 1998 15.6 0x00000001     72
 200   200 -13.80S  121.20W 04 22 2014 21.71 2000 15.6 0x00000001     72
 201   201 -13.65S  121.25W 05 03 2014  0.48 1950 15.6 0x00000001     71
 202   202 -13.60S  121.23W 05 13 2014  4.13 1949 15.6 0x00000001     71
 203   203 -13.47S  121.33W 05 23 2014  8.36 2001 15.6 0x00000001     72
 204   204 -13.30S  121.27W 06 02 2014 12.71 1949 15.6 0x00000001     71
 205   205 -13.16S  121.40W 06 12 2014 15.81 2000 15.6 0x00000001     72
 206   206 -13.03S  121.50W 06 22 2014 20.56 1999 15.6 0x00000001     72
 207   207 -12.93S  121.47W 07 03 2014  0.71 1950 15.6 0x00000001     71
 208   208 -12.86S  121.38W 07 13 2014  4.98 2000 15.6 0x00000001     72
 209   209 -12.90S  121.41W 07 23 2014  7.20 1997 15.6 0x00000001     72
 210   210 -13.01S  121.54W 08 02 2014 11.31 1999 15.6 0x00000001     72
 211   211 -13.21S  121.71W 08 12 2014 15.74 1950 15.6 0x00000001     71
 212   212 -13.43S  121.90W 08 22 2014 21.10 2001 15.6 0x00000001     72
 213   213 -13.59S  122.18W 09 02 2014  0.66 1949 15.6 0x00000001     71
 214   214 -13.64S  122.53W 09 12 2014  3.74 2000 15.6 0x00000001     72
 215   215 -13.61S  122.82W 09 22 2014  9.50 1950 15.6 0x00000001     71
 216   216 -13.68S  123.09W 10 02 2014 11.39 1998 15.6 0x00000001     72
 217   217 -13.66S  123.23W 10 12 2014 16.29 1950 15.6 0x00000001     71
 218   218 -13.58S  123.35W 10 22 2014 21.61 2000 15.6 0x00000001     72
 219   219 -13.59S  123.34W 11 02 2014  0.37 1950 15.6 0x00000001     71
 220   220 -13.53S  123.39W 11 12 2014  3.47 2000 15.6 0x00000001     72
 221   221 -13.50S  123.37W 11 22 2014  8.28 1949 15.6 0x00000001     71
 222   222 -13.51S  123.36W 12 02 2014 11.41 1999 15.6 0x00000001     72
 223   223 -13.61S  123.39W 12 12 2014 16.05 1950 15.6 0x00000001     71
 224   224 -13.68S  123.38W 12 22 2014 19.26 1998 15.6 0x00000001     72
 225   225 -13.75S  123.34W 01 02 2015  0.57 1950 15.6 0x00000001     71
 226   226 -13.77S  123.37W 01 12 2015  3.18 1999 15.6 0x00000001     72
 227   227 -13.82S  123.47W 01 22 2015  8.67 1949 15.6 0x00000001     71
 228   228 -13.89S  123.58W 02 01 2015 11.70 1998 15.6 0x00000001     72
 229   229 -14.00S  123.82W 02 11 2015 16.66 1999 15.6 0x00000001     72
 230   230 -14.25S  124.03W 02 21 2015 20.85 1950 15.6 0x00000001     71
 231   231 -14.38S  124.09W 03 03 2015 23.70 1950 15.6 0x00000001     71
 232   232 -14.26S  124.09W 03 14 2015  4.86 2000 15.6 0x00000001     72
 233   233 -14.19S  124.15W 03 24 2015  9.04 1949 15.6 0x00000001     71
 234   234 -14.18S  124.23W 04 03 2015 11.79 2000 15.6 0x00000001     72
 235   235 -14.22S  124.38W 04 13 2015 16.24 2001 15.6 0x00000001     72
 236   236 -14.14S  124.66W 04 23 2015 21.24 1949 15.6 0x00000001     71
 237   237 -14.11S  124.90W 05 03 2015 23.84 2000 15.6 0x00000001     72
 238   238 -14.19S  125.16W 05 14 2015  4.69 1949 15.6 0x00000001     71
 239   239 -14.41S  125.30W 05 24 2015  9.38 2000 15.6 0x00000001     72
 240   240 -14.52S  125.34W 06 03 2015 11.88 1949 15.6 0x00000001     71
 241   241 -14.40S  125.32W 06 13 2015 15.96 1999 15.6 0x00000001     72
 242   242 -14.22S  125.40W 06 23 2015 21.51 1949 15.6 0x00000001     71
 243   243 -14.06S  125.45W 07 04 2015  0.65 1999 15.6 0x00000001     72
 244   244 -14.01S  125.39W 07 14 2015  3.91 1950 15.6 0x00000001     71
 245   245 -13.97S  125.35W 07 24 2015  7.66 2000 15.6 0x00000001     72
 246   246 -14.06S  125.13W 08 03 2015 12.01 1949 15.6 0x00000001     71
 247   247 -14.14S  124.89W 08 13 2015 15.69 2000 15.6 0x00000001     72
 248   248 -14.17S  124.72W 08 23 2015 21.81 1950 15.6 0x00000001     71
 249   249 -14.21S  124.46W 09 03 2015  0.66 2000 15.6 0x00000001     72
 250   250 -14.25S  124.18W 09 13 2015  3.67 1950 15.6 0x00000001     71
 251   251 -14.48S  124.01W 09 23 2015 11.69 2000 15.6 0x00000001     72
 252   252 -14.62S  123.99W 10 03 2015 11.59 2000 15.6 0x00000001     72
 253   253 -14.57S  124.14W 10 13 2015 15.41 2000 15.5 0x00000001     72
 254   254 -14.51S  124.52W 10 23 2015 22.06 1950 15.5 0x00000001     71
 255   255 -14.29S  124.87W 11 02 2015 23.51 1998 15.5 0x00000001     72
 256   256 -14.19S  125.20W 11 13 2015  4.89 1950 15.5 0x00008001     71
 257   257 -14.05S  125.25W 11 23 2015 10.40 1950 15.5 0x00008001     71
 258   258 -14.07S  125.09W 12 03 2015 11.85 1999 15.5 0x00008001     72
 259   259 -14.23S  124.91W 12 13 2015 16.44 1999 15.5 0x00008001     72
 260   260 -14.44S  124.91W 12 23 2015 22.32 1950 15.5 0x00008001     71
 261   261 -14.63S  125.05W 01 02 2016 23.86 1999 15.5 0x00008001     72
 262   262 -14.90S  125.22W 01 13 2016  4.73 1949 15.5 0x00008001     71
 263   263 -15.12S  125.36W 01 23 2016  7.08 2000 15.5 0x00008001     72
 264   264 -15.15S  125.37W 02 02 2016 12.02 1950 15.5 0x00008001     71
 265   265 -15.21S  125.56W 02 12 2016 17.06 1997 15.5 0x00008001     72
 266   266 -15.06S  125.76W 02 22 2016 22.55 1950 15.5 0x00008001     71
 267   267 -14.93S  125.99W 03 04 2016  0.07 1998 15.5 0x00008001     72
 268   268 -14.82S  126.22W 03 14 2016  5.32 1950 15.5 0x00008001     71
 269   269 -14.66S  126.49W 03 24 2016  9.17 1998 15.5 0x00008001     72
 270   270 -14.53S  126.83W 04 03 2016 12.24 1950 15.5 0x00008001     71
 271   271 -14.37S  127.06W 04 13 2016 16.09 1998 15.5 0x00008001     72
 272   272 -14.25S  127.30W 04 23 2016 22.75 2000 15.5 0x00008001     72
 273   273 -14.33S  127.44W 05 04 2016  0.28 1999 15.0 0x00008001     72
 274   274 -14.54S  127.41W 05 14 2016  5.11 1949 14.5 0x00008001     71
 275   275 -14.62S  127.31W 05 24 2016  7.49 2000 13.7 0x00008001     72
 276   276 -14.67S  127.02W 06 03 2016 12.43 1999 13.5 0x00008001     72
 277   277 -14.77S  126.69W 06 13 2016 15.90 1950 12.8 0x00008001     71
 278   278 -14.84S  126.51W 06 23 2016 22.94 1999 12.8 0x00008001     72
 279   279 -14.88S  126.26W 07 04 2016  0.45 1950 12.7 0x00008001     71
 280   280 -14.80S  126.01W 07 14 2016  3.95 1999 12.7 0x00008001     72
 281   281 -14.70S  125.75W 07 24 2016  9.56 1950 12.6 0x00008001     71
 282   282 -14.69S  125.63W 08 03 2016 12.68 2000 12.5 0x00008001     72
 283   283 -14.77S  125.49W 08 13 2016 17.30 1950 12.5 0x00008001     71
 284   284 -14.98S  125.19W 08 23 2016 21.49 1999 12.5 0x00008001     72
 285   285 -15.02S  124.71W 09 03 2016  0.61 1949 12.4 0x00008001     71
 286   286 -15.11S  124.35W 09 13 2016  3.94 2001 12.0 0x00008001     72
 287   287 -15.05S  124.04W 09 23 2016  9.61 1950 12.0 0x00008001     71
 288   288 -14.86S  123.71W 10 03 2016 12.66 1950 12.0 0x00008001     71
 289   289 -14.59S  123.49W 10 13 2016 15.80 1949 12.0 0x00008001     71
 290   290 -14.31S  123.30W 10 23 2016 21.68 1950 11.9 0x00008001     71
 291   291 -14.06S  123.02W 11 02 2016 23.11 1998 11.9 0x00008001     72
 292   292 -13.98S  122.73W 11 13 2016  4.53 1999 11.9 0x00008001     72
 293   293 -14.03S  122.45W 11 23 2016  9.75 1950 11.9 0x00008001     71
 294   294 -14.11S  122.13W 12 03 2016 12.80 1950 11.9 0x00008001     71
 295   295 -14.23S  121.75W 12 13 2016 15.30 1999 11.9 0x00008001     72
 296   296 -15.36S  121.09W 12 23 2016 21.75 2000 11.9 0x00008001     72
 297   297 -15.51S  120.98W 01 03 2017  0.77 1998 11.9 0x00008001     72
 298   298 -15.55S  120.93W 01 13 2017  2.95 1999 11.9 0x00008001     72
 299   299 -15.69S  120.95W 01 23 2017  9.87 1950 11.9 0x00008001     71
 300   300 -15.87S  121.18W 02 02 2017 12.40 1950 11.9 0x00008001     71
 301   301 -15.95S  121.51W 02 12 2017 15.95 1949 11.9 0x00008001     71
 302   302 -16.07S  121.83W 02 22 2017 19.14 2000 11.9 0x00008001     72
 303   303 -16.15S  122.21W 03 05 2017  0.75 1950 11.9 0x00008001     71
 304   304 -16.25S  122.68W 03 15 2017  4.07 2000 11.9 0x00008001     72
 305   305 -16.37S  123.11W 03 25 2017  9.99 2000 11.9 0x00008001     72
 306   306 -16.51S  123.52W 04 04 2017 11.55 1999 11.9 0x00008001     72
 307   307 -16.63S  123.98W 04 14 2017 15.73 2000 11.9 0x00008001     72
 308   308 -16.68S  124.43W 04 24 2017 22.02 1947 11.9 0x00008001     71
 309   309 -16.80S  124.86W 05 05 2017  0.73 1999 11.9 0x00008001     72
 310   310 -16.78S  125.16W 05 15 2017  3.79 1947 11.9 0x00008001     71
 311   311 -16.80S  125.52W 05 25 2017 10.17 1950 11.9 0x00008001     71
 312   312 -16.79S  125.78W 06 04 2017 11.63 2000 11.9 0x00008001     72
 313   313 -16.77S  126.06W 06 14 2017 16.43 1950 11.9 0x00008001     71
 314   314 -16.68S  126.28W 06 24 2017 23.72 2000 11.9 0x00008001     72
 315   315 -16.69S  126.46W 07 05 2017  0.69 1998 11.9 0x00008001     72
 316   316 -16.86S  126.65W 07 15 2017  3.75 1948 11.9 0x00008001     71
 317   317 -16.93S  126.91W 07 25 2017 10.25 2000 11.9 0x00008001     72
 318   318 -17.17S  127.05W 08 04 2017 12.87 1950 11.9 0x00008001     71
 319   319 -17.33S  127.20W 08 14 2017 15.65 2000 11.9 0x00008001     72
 320   320 -17.39S  127.26W 08 24 2017 23.74 1945 11.9 0x00008001     71
 321   321 -17.44S  127.42W 09 03 2017 23.50 2000 11.9 0x00008001     72
 322   322 -17.44S  127.52W 09 14 2017  4.05 1950 11.9 0x00008001     71
 323   323 -17.47S  127.50W 09 24 2017  7.51 2000 11.9 0x00008001     72
 324   324 -17.39S  127.48W 10 04 2017 13.35 1950 11.9 0x00008001     71
 325   325 -17.39S  127.51W 10 14 2017 16.26 2000 11.9 0x00008001     72
 326   326 -17.43S  127.48W 10 24 2017 23.79 1945 11.9 0x00008001     71
 327   327 -17.56S  127.39W 11 04 2017  0.60 1949 11.9 0x00008001     71
 328   328 -17.62S  127.21W 11 14 2017  3.73 2000 11.9 0x00008001     72
 329   329 -17.69S  127.04W 11 24 2017  7.32 2000 11.9 0x00008001     72
 330   330 -17.75S  127.00W 12 04 2017 13.43 1948 11.9 0x00008001     71
 331   331 -17.78S  127.08W 12 14 2017 16.13 2001 11.9 0x00008001     72
 332   332 -17.78S  127.06W 12 24 2017 23.85 1950 11.9 0x00008001     71

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0018 0019 0020 0024 0025 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0037 0040 0041 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0116 0270 0276 0402 0404 0405 0406 0407 0408 0418 0419 0420 0421 0422 0423 0424 0452 0453 0454 0455 0456 0457 0458 0459 0477 0478 0479 0481 0506 0507 0508 0509 0510 0511 0544 0559 0564 0565 0566 0567 0568 0569 0570 0571 0581 0582 0583 0586 0589 0591 0592 0593 0594 0595 0632 0635 0640 0641 0642 0643 0644 0645 0646 0648 0649 0650 0651 0652 0654 0688 0689 0690 0691 0692 0693 0804 0805 0807 0809 0820 0821 0822 0823 0824 0827 0828 0829 0830 0831 0832 0833 0834 0835 0836 0837 0839 0840 0841 0849 0851 0852 0853 0854 0855 0856 0857 0858 0872 0873 0874 0875 0876 0877 0878 0880 0881 0882 0886 0888 0889 0893 0894 0949 0953 0974 0975 0984 0986 1068 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1187 1188 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1215 1216 1268 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1285 1296 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1320 1321 1322 1323 1324 1326 1327 1328 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1577 1578 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1637 1638 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1729 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1793 1795 1958 2012 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2178 2179 2180 2181 2182 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2753 2754 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2853 2854 2910 2911 2912 2913 2914 2915 2916 2917 3053 3054 3055 3276 3277 3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3288 3289 3290 5001 5002 5003 5004 5005 5006 5007 5008 5009 5010 5011 5012 5013 5014 5015 5016 5017 5018 5019 5020 5021 5023 5024 5025 5026 5027 5028 5029 5030 5031 5032 5033 5034 5035 5036 5037 5038 5039 5040 5041 5044 5045 5046 5047 5048 5049 5050 5051 5052 5053 5055 5056 5057 5058 5060 5061 5062 5063 5064 5065 5066 5067 5068 5069 5071 5072 5073 5074 5075 5076 5077 5078 5079 5080 5081 5082 5083 5084 5085 5086 5087 5088 5089 5090 5091 5092 5093 5094 5095 5097 5099 5100 5101 5102 5103 5104 5105 5106 5107 5108 5109 5111 5112 5113 5114 5115 5116 5118 5119 5120 5121 5122 5123 5124 5125 5126 5127 5128 5130 5131 5132 5133 5134 5135 5136 5137 5138 5139 5140 5141 5142 5143 5144 5145 5146 5154 5155 5156 5157 5158 5159 5160 5161 5162 5163 5164 5165 5166 5167 5168 5169 5170 5171 5172 5173 5174 5175 5176 5177 5178 5179 5180 5181 5182 5183 5184 5186 5187 5188 5189 5190 5191 5192 5193 5194 5195 5196 5197 5198 5199 5200 5206 5207 5208 5209 5210 5211 5212 5213 5214 5215 5216 5217 5218 5220 5221 5222 5223 5224 5225 5226 5227 5228 5229 5230 5231 5232 5233 5234 5235 5236 5237 5238 5239 5240 5241 5242 5243 5244 5245 5246 5247 5248 5249 5250 5251 5252 5254 5255 5257 5278 5279 5280 5281 5282 5283 5284 5285 5287 5288 5295 5298 5299 5300 5301 5302 5303 5304 5305 5306 5307 5308 5309 5310 5311 5314 5315 5316 5317 5318 5319 5320 5321 5322 5323 5324 5325 5326 5327 5328 5329 5330 5331 5332 5333 5334 5336 5343 5345 5346 5376 5377 5378 5380 5381 5383 5384 5385 5386 5388 5389 5390 5391 5392 5395 5396 5397 5398 5399 5400 5401 5402 5403 5409 5410 5411 5412 5413 5414 5415 5416 5417 5418 5419 5420 5421 5422 5423 5424 5425 5426 5429 5433 5434 5435 5444 5445 5446 5447 5448 5449 5450 5451 5452 5453 5455 6001 6002 6005 6008 6010 6011 6012 6018 6019 6020 6021 6022 6023 6024 6025 6026 6027 6028 6091 6092 6093 6094 6095 6096 6097 6098 6099 6101 6102 6103 6113 6115 6117 6119 6120 6171 6177 6179 6212 6218 6219 6220 6222 6223 6224 6225 6226 6227 6228 6229 6239 6256 6275 6276 6277 6278 6279 6280 6281 6282 6283 6284 6285 6286 6299 6300 6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6308 6309 6310 6311 6323 6328 6329 6334 6335 6336 6337 6338 6339 6340 6350 6352 6353 6354 6355 6356 6357 6358 6359 6360 6361 6362 6375 6381 6382 6383 6391 6392 6393 6394 6396 6397 6400 6401 6403 6436 6483 6484 6485 6486 6488 6536 6537 6542 6583 6628 6629 6630 6631 6632 6633 6634 6636 6637 6638 6639 6640 6641 6642 6643 6644 6711 6745 6746 6747 6748 6749 6750 6751 6752 6753 6754 6755 6756 6757 6792 6793 6794 6795 6862 6872 6873 6874 6877 6879 6881 6882 6883 6884 6885 6887 6888 6889 6891 6914 6915 6916 6917 6918 6919 6920 6921 6922 6923 6924 6960 6963 6967 6968 6970 6972 6975 6976 7049 7055 7059 7066 7067 7072 7074 7077 7078 7079 7080 7081 7082 7083 7084 7085 7086 7088 7089 7090 7092 7095 7096 7101 7102 7106 7107 7112 7118 7128 7138 7139 7140 7141 7149 7150 7151 7152 7153 7154 7155 7156 7157 7158 7159 7160 7161 7164 7165 7166 7167 7168 7181 7182 7183 7184 7185 7186 7187 7188 7189 7190 7191 7211 7212 7213 7214 7215 7216 7219 7220 7221 7222 7223 7250 7251 7252 7253 7254 7257 7258 7260 7261 7262 7263 7264 7343 7345 7349 7352 7353 7377 7378 7380 7382 7384 7389 7394 7398 7400 7403 7405 7408 7412 7415 7422 7425 7426 7429 7445 7446 7458 7467 7487 7496 7514 7518 7530 7539 7543 7546 7547 7548 7550 7552 7553 7556 7557 7558 7559 7563 7564 7567 7568 7569 7572 7574 7576 7578 7582 7585 7586 7587 7589 7593 7594 7595 7596 7597 7598 7599 7600 7601 7603 7604 7605 7606 7607 7609 7610 7611 7612 7613 7614 7615 7618 7619 7620 7622 7631 7635 7641 7642 7647 7648 7650 7652 7657 7660 7661 7663 7665 7666 7668 7670 7672 7674 7681 7683 7695 7698 7699 7700 7704 7742 7780 7785 7792 7806 7814 7831 7836 7839 7845 7849 7850 7857 7861 7897 7923 7926 7953 7956 7967 7969 7983 7997 8005 8007 8009 8010 8019 8024 8028 8039 8041 8050 8052 8053 8065 8066 8067 8075 8081 8082 8085 8087 8088 8091 8108 8111 8118 8121 8123 8125 8126 8127 8129 8130 8134 8138 8139 8142 8143 8144 8145 8146 8149 8151 8152 8161 8162 8163 8164 8165 8166 8167 8170 8172 8173 8174 8175 8176 8178 8179 8180 8182 8183 8184 8185 8188 8189 8192 8193 8194 8196 8197 8198 8199 8200 8201 8203 8204 8205 8206 8207 8208 8209 8210 8211 8212 8213 8214 8215 8216 8217 8218 8223 8226 8232 8237 8243 8246 8249 8252 8253 8254 8257 8277 8279 8281 8284 8295 8302 8325 8339 8368 8369 8372 8374 8375 8378 8380 8381 8382 8383 8384 8387 8390 8391 8392 8393 8394 8395 8397 8401 8406 8408 8409 8433 8435 8443 8444 8447 8450 8451 8458 8461 8464 8467 8469 8472 8474 8476 8477 8480 8481 8482 8483 8485 8486 8487 8495 8497 8498 8499 8501 8510 8511 8514 8789 8795 8809 8820 8823 8890 8895 8897 8898 8899 8900 9005 9014 9017 9018 9022 9031 9088 9091 9092 9094 9095 9096 9099 9101 9125 9134 9254 9256 9257 9260 9264 9265 9266 9274 9275 9284 9290 9291 9293 9294 9296 9300 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9311 9312 9313 9315 9318 9319 9600 9602 9630 9631 9632 9634 9637 9642 9645 9646 9650 9652 9655 9657 9659 9660 9662 9666 9668 9711 9726 9737 9744 9749 9750 9752 9754 9755 9757 9758 9759 9761 9762 9763 9764 9765 9766 9768 10427 10431 10433 10434 10435 10436 10437 10439 10442 10443 10448 10449 10455 10456 10458 10460 10461 10463 10464 10470 10471 10479 10485 10488 10490 10494 10495 10497 10499 10535 10586 10981 10982 10983 10984 10985 10986 10987 10988 10989 10990 10991 10992 10994 10995 10996 10997 10998 11002 11003 11007 11008 11012 11014 11017 11018 11019 11020 11051 11053 11054 11055 11057 11058 11062 11063 11065 11066 11073 11074 11076 11081 11083 11084 11085 11086 11089 11090 11091 11092 11093 11094 11096 11097 11098 11099 11100 11101 11102 11103 11104 11105 11106 11107 11108 11110 11111 11112 11113 11117 11118 11120 11122 11125 11138 12345 12353 12358 12360 12361 12362 12363 12364 12365 12366 12367 12368 12369 12370 12371 12372 12373 12374 12376 12377 12378 12379 12380 12381 12382 12383 12384 12385 12386 12388 12390 12393 12395 12396 12398 12400 12401 12402 12404 12406 12407 12408 12409 12410 12411 12412 12413 12415 12416 12417 12418 12419 12420 12421 12423 12424 12426 12428 12429 12430 12431 12433 12434 12444 12445 12446 12447 12448 12449 12450 12451 12452 12453 12454 12455 12456 12457 12458 12459 12460 12461 12462 12464 12468 12471 12472 12473 12475 12476 12477 12478 12479 12480 12481 12482 12483 12484 12485 12487 12490 12494 12496 12497 12537 12540 12541 12542 12543 12545 12549 12550 12551 12552 12558 12559 12573 12575 12592 12593 12604 12605 12606 12607 12608 12609 12610 12611 12612 12613 12614 12615 12616 12617 12618 12619 12620 12621 12622 12623 12624 12625 12626 12627 12628 12629 12630 12631 12632 12633 12634 12635 12636 12637 12638 12639 12640 12641 12642 12643 12644 12645 12646 12647 12648 12649 12650 12651 12652 12653 12654 12655 12656 12657 12658 12659 12688 12691 12696 12700 12701 12702 12707 12708 12709 12711 12712 12714 12716 12717 12722 12723 12724 12725 12727 12728 12729 12730 12733 12734 12736 12739 12741 12742 12744 12745 12747 12748 12749 12750 12751 12752 12754 12755 12757 12758 12764 12767 12768 12769 12770 12773 12774 12775 12776 12778 12779 12780 12781 12782 12783 12784 12785 12786 12787 12788 12790 12791 12792 12818 12819 12820 12821 12822 12823 12824 12825 12826 12827 12828 12829 12878 12879 12880 12881 12882 12883 12884 12885 12886 12888 12889 12892 17078 17127 17149 17168 17266 17267 17271 17307 17308 17315 17378 17395 17429 17435 17466 17514 17534 17728 17764 17942


Data profiles for float 5420

Trajectory for float 5420

Engineering data for float 5420

Root Page